Τετάρτη 14 Μαΐου 2014

Όνειρό μας έναs βιώσιμος Κορινθιακός Κόλπος

Οικολογική Δυτική Ελλάδα
                                                                                               
Πάτρα 15-5-2014

Όνειρό μας ένας βιώσιμος Κορινθιακός Κόλπος

H Απάντηση της Οικολογικής Δυτικής Ελλάδας στα ερωτήματα της «ΑΛΚΥΟΝΑΣ» για τον Κορινθιακό Κόλπο

H Ομοσπονδία Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού Κόλπου "Η ΑΛΚΥΩΝ" απηύθυνε στους περιφερειακούς συνδυασμούς ορισμένα ερωτήματα* για την θέση τους ως προς την διαχείριση του Κορινθιακού Κόλπου. Η απάντηση της Οικολογικής Δυτικής Ελλάδας είναι η ακόλουθη:
Αγαπητοί φίλοι της Αλκυόνας,
Λακωνικά θα λέγαμε ότι ονειρευόμαστε μαζί σας έναν Κορινθιακό παράδειγμα βιώσιμης διαχείρισης και διαφύλαξης των ποικίλων αξιών του.

Σε σχέση με τα ερωτήματά σας σημειώνουμε τα παρακάτω:
Ο Κορινθιακός Κόλπος, μια μικρή Μεσόγειος, κλειστό και ευαίσθητο θαλάσσιο οικοσύστημα με μοναδικό πλούτο αξιών αισθητικής, ιστορίας, βιοποικιλότητας, αειφορικής παραγωγικής δραστηριότητας, μπορεί και πρέπει να αντιμετωπίζεται με ενιαία οπτική ακριβώς λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα του, ο οποίος επιβάλλεται και να νομοθετηθεί επισήμως.
Υπό την έννοια αυτή η αρχή της ενιαίας χωροταξίας είναι απολύτως κατάλληλη γι’αυτόν και την υποστηρίζουμε ως καθοδηγητική γραμμή. Με δεδομένο ότι η γεωγραφία του Κορινθιακού από διοικητική άποψη κατανέμεται σε τέσσερις περιφέρειες, είναι προφανές ότι πρωτοβουλίες για συντονισμό της χωροταξικής πολιτικής αυτών επιβάλλεται να αναληφθούν και το ενδιαφέρον μας για κάτι τέτοιο είναι σαφές.

 Μια γενικότερη στροφή στην βιωσιμότητα, είναι ιστορική επιταγή για τη χώρα γενικά, και ειδικότερα για τις ευαίσθητες περιοχές όπως ο Κορινθιακός. Αυτό σημαίνει διατήρηση της ποιότητας των υδάτων, του βυθού, όλων των ζωντανών ειδών, ιδιαίτερα των απειλούμενων. Επιπλέον σεβασμός και διατήρηση των ιστορικών και πολιτιστικών αξιών μιας θαλάσσιας περιοχής που την «βλέπουν»  οι Δελφοί, η αρχαία Κόρινθος και Σικυώνα, η χαμένη Ελίκη, το Αίγιο, η ρωμαϊκή και μυκηναϊκή Αχαΐα.
Η παράταξή μας, θεωρώντας τις  περιβαλλοντικές οργανώσεις και στη συγκεκριμένη περίπτωση την Αλκυόνη ως πολύτιμους συμμάχους, θέτει την βιώσιμη προοπτική του Κορινθιακού σε υψηλό επίπεδο προτεραιότητας και επιδιώκει σε συνεργασία με αυτές να προωθήσει σε σχέση με τα θέματα της διαφύλαξης των αξιών του Κορινθιακού, επιδιώκοντας ταυτόχρονα την περιβαλλοντική και παραγωγική βιωσιμότητα, και ειδικότερα την επίτευξη στόχων όπως οι παρακάτω:
         Εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για τον Κορινθιακό ως ενιαίου οικοσυστήματος
         Να  απαγορευθεί άμεσα η χρήση εργαλείων μέσης αλιείας (μηχανότρατες, βιτζότρατες, γρι-γρι ημέρας κλπ) όλο το έτος
         Να κατασκευαστούν και να λειτουργήσουν παντού βιολογικοί καθαρισμοί
         Να δημιουργηθεί δίκτυο θαλασσίων  καταφυγίων όπως προτείνεται σε σχετική μελέτη του Αριστοτέλειου Παν/μίου για την προσταασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας ταυτόχρονο με την αειφορική προοπτική της παράκτιας αλιείας.
         Να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της διάβρωσης ακτών με ενιαίο σχεδιασμό και αποκλειστικά με ήπια μέσα (όχι βαριές «σκληρές» κατασκευές). Επιπλέον να δοθεί η απαραίτητη σημασία και έμφαση στη σύνδεση της διάβρωσης με ένα βασικό γενεσιουργό της αίτιο, την πέραν της φέρουσας ικανότητας των ποταμών και χειμάρρων που απορρέουν στον Κορινθιακό απόληψη φερτών υλικών από αυτούς, είτε με άδεια είτε χωρίς αυτήν. Ειδικότερα εδώ σημειώνουμε την αντίθεσή μας στην τροφοδότηση της Ολυμπίας οδού με αδρανή από ποτάμια της Β. Πελοποννήσου και την άμεση μελέτη των αντιπροτάσεων των περιβαλλοντικών οργανώσεων.
         Να γίνει άμεσα μελέτη χαρτογράφησης των  λιβαδιών Ποσειδωνίας με σαφή κατεύθυνση την προστασία τους
         Να ληφθούν μελετημένα μέτρα  προστασίας των 4 ειδών δελφινιών του Κορινθιακού
         Αναγκαία είναι η σοβαρή συζήτηση και υλοποίηση επιστημονικών προτάσεων για την ορθή - αβλαβή διαχείριση της κόκκινης λάσπης και στη στεριά.
         Απόρριψη κάθε σχεδίου για λιθανθρακικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού στην βόρεια πλευρά του Κόλπου
         Διερεύνηση και υλοποίηση εναλλακτικών λύσεων σε δραστηριότητες που προκαλούν θερμική και χημική ρύπανση ιδιαίτερα στον επιβαρυμένο Κόλπο της Αντίκυρας. Επιδίωξη αντικειμενικών μελετών και άμεσων λύσεων στο θέμα του εντοπισμού εξασθενούς στο Σχίνο Κορινθίας.
         Όσον αφορά το πρόβλημα της σοβαρής επιβάρυνσης του βυθού από προερχόμενα από την στεριά κυρίως απορρίμματα, απαιτείται έλεγχος των ανεξέλεγκτων απορρίψεων αποβλήτων σε ρέματα και ποτάμια αλλά και μελέτη- υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων συγκράτησης αυτών, πέραν φυσικά  μιας γενικότερης βιώσιμης πολιτικής αποβλήτων – αστικών απορριμμάτων που είναι πάγιος και πρωτεύων στόχος μας.

Τέλος, είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε μαζί σας παλιά και νέα προβλήματα μαζί σας και να συνδιαμορφώσουμε προτάσεις και πολιτικές για την πολύτιμη αυτή θαλάσσια περιοχή που κοσμεί και την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε μέρος και πάλι σε αγώνες για τον Κορινθιακό μέσα και έξω από το περιφερειακό Συμβούλιο.
           
Γιώργος Κανέλλης
Περιφ. Σύμβουλος, υποψ. Περιφερειάρχης με την Οικ. Δυτ. Ελλάδα

Τηλ.επικ. 6972902750

* Τα ερωτήματα της ΑΛΚΥΟΝΑΣ:
Η Ομοσπονδία μας θέτει ερωτήματα σήμερα  στους υποψήφιους Περιφερειάρχες  των τεσσάρων Περιφερειών  που  βρέχονται από την θάλασσά μας.

1. Τι προτίθεστε να κάνετε ώστε να υπάρξει διαπεριφερειακή συνεργασία για τα μεγάλα θέματα του Κορινθιακού Κόλπου που είναι τα παρακάτω.
 -Η Ενιαία χωροταξία συνολικά για τις στεριανές και θαλάσσιες  περιοχές, από τον Ισθμό  της Κορίνθου ως τον Πατραϊκό κόλπο, από τον Σχίνο Κορινθίας και την  Θίσβη ως  το Αντίρριο, από την Κόρινθο  και την Στυμφαλία λίμνη ως την Πάτρα και το Παναχαϊκό.
- Χημική και θερμική ρύπανση της θάλασσας  και της στεριάς από βιομηχανικές μονάδες που λειτουργούν κυρίως στην Στερεά Ελλάδα. και όχι μόνο. (  Αντίκυρα – παραγωγή αλουμίνας και αλουμινίου – παραγωγή ενέργειας , Ιτέα – μεταλλευτικές μονάδες και εγκαταστάσεις επεξεργασίας βωξίτη, ιχθυοκαλλιέργειες από την Βοιωτία ως την Αιτωλοακαρνανία, εξασθενές χρώμιο στον Σχίνο Κορινθίας ).
- Ρύπανση της θάλασσας με αστικά απόβλητα λόγω μη ύπαρξης  δικτύων  βιολογικών μονάδων επεξεργασίας που να καλύπτουν το σύνολο των παράκτιων περιοχών. (  Ολο το μήκος των ακτών της Αιγιάλειας, του Δερβενίου, της Βόχας, του Σχίνου, του Γαλαξιδίου, της Δωρίδας,  το μέγιστο της γεωγραφικής περιοχής της Ναυπακτίας και του Αντιρρίου.)
 -  Η με ταχείς ρυθμούς μείωση των ιχυοαποθεμάτων  του Κορινθιακού κόλπου λόγω της  διαχρονικής ρύπανσης,  της υπεραλίευσης  και  τις εκτατικής  παρέμβασης των  ανθρώπινων δραστηριοτήτων  στους τόπους αναπαραγωγής  και  ενηλικίωσης τους.
-   Η Διάβρωση των ακτών, κυρίως στην Κορινθία και Αχαία.
- Λόγω μη ύπαρξης μέχρι τώρα ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων ανά Περιφέρεια, ο βυθός του Κορινθιακού  έχει καλυφθεί σε ποσοστό άνω του  30% από κάθε είδους  αστικά  απορρίμματα.  Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου