Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014

Μπάζα: αδρανούμε και οι προθεσμίες εξαντλούνται

Οικολογική Δυτική Ελλάδα
Πάτρα 31 Οκτωβρίου 2014


Απόβλητα κατασκευών: αδρανούμε
και οι προθεσμίες τρέχουν.

Επερώτηση της Οικολογικής Δυτικής Ελλάδας

Μια σημαντική πλευρά του προβλήματος της διαχείρισης αποβλήτων, στην οποία ως χώρα παραμένουμε «μωρές παρθένες», με απαράδεκτες επιπτώσεις στο τοπίο και το περιβάλλον, είναι η διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών και Κατασκευών.
Οι προθεσμίες της ευρωπαϊκής νομοθεσίας εξαντλούνται αλλά η αδράνεια παραμένει.
Η Οικολογική Δυτική Ελλάδα κατέθεσε –και συζητείται στη σημερινή συνεδρίαση του περιφερειακού Συμβουλίου- σχετική επερώτηση, με στόχο την άμεση ανάληψη συντονισμένων πρωτοβουλιών για να προωθηθούν βιώσιμες λύσεις στο πρόβλημα, σε όλη την έκταση της περιφέρειας Δ. Ελλάδας.

Το κείμενο της επερώτησης έχει ως εξής:

Είναι γνωστό το σοβαρό πρόβλημα που προκαλεί στο περιβάλλον και την εικόνα της περιφέρειάς μας η ανεξέλεγκτη απόθεση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατασκευών (ΑΕΚΚ). Αναφέρω, ενδεικτικά, το παράδειγμα της απόθεσης στην περιοχή του φαραγγιού του Βουραϊκού, ανάντη της γέφυρας της Εθνικής Οδού Πατρών Αθηνών και ορατής απ’ αυτήν.

Με δεδομένα ότι:
1. Η σχετική νομοθεσία (Ευρωπαϊκή Οδηγία για την  διαχείριση αποβλήτων 2008/98, ΚΥΑ 36259 του 2010 και άρ. 40 του νόμου 4030/2011) όχι μόνο δεν επιτρέπει την ανεξέλεγκτη απόθεση αλλά, εισάγοντας την αρχή της ευθύνης του παραγωγού των αποβλήτων αυτών, επιβάλλει την ίδρυση «Συστημάτων Διαχείρισης» με στόχο την επαναχρησιμοποίηση, ανάκτηση, ανακύκλωση τουλάχιστον του 50% των αποβλήτων αυτών μέχρι την 1-1-2015, ημερομηνία που βρίσκεται μόλις 3,5 μήνες μπροστά μας.

3. ΄Εχουν επανενεργοποιηεί μεγάλες εργολαβίες δημοσίων έργων με παροχή αδείας για να παραλάβουν πολύ μεγάλες ποσότητες αδρανών από ποταμούς - με γνωστές και τεκμηριωμένες τις επιπτώσεις αυτής της πρακτικής στην διάβρωση των ακτών. Είναι, δε, επίσης γνωστό ότι σοβαρό μέρος των αναγκαίων αδρανών μπορεί να προέρχεται από ανάκτηση - ανακύκλωση ΑΕΚΚ.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτούμε:

Α. Ποια είναι η σημερινή κατάσταση από πλευράς ύπαρξης συστημάτων και χώρων διαχείρισης ΑΕΚΚ στην περιφέρειά μας;

Β. Τι μέτρα έχετε λάβει προκειμένου να ελέγξετε και να διασφαλίσετε ότι οι εργολήπτριες εταιρίες των εκτελούμενων στην Περιφέρειά μας έργων που συνεπάγονται εκσκαφές και κατεδαφίσεις, και ιδίως των μεγάλων οδικών έργων έχουν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που προβλέπει η σχετική με την διαχείριση των ΑΕΚΚ Κοινή Υπ. Απόφαση 36259/του 2010, σχετικά  με την διαχείριση ΑΕΚΚ, ιδιαίτερα τις προβλέψεις του αρ. 7 παρ. 3;

Γ. Τι μέτρα προτίθεσθε να λάβετε ώστε να ενθαρρυνθούν αλλά και να πιεστούν οι παραγωγοί ΑΕΚΚ, τόσο από ιδιωτικά όσο και από δημόσια έργα, για να συμπράξουν στην ίδρυση «συστημάτων» προς διαχείριση των ΑΕΚΚ τα οποία παράγουν με βάση  τις προβλέψεις της παραπάνω νομοθεσίας για επαναχρησιμοποίηση, ανάκτηση, ανακύκλωση και διάθεση του υπολείμματος, με δεδομένη την ύπαρξη προθεσμιών για την επίτευξη ποσοτικών στόχων;

Δ. Σε ποιες ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε ώστε να διευκολύνετε τη σύμπραξη των φορέων της αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού για την χωροθέτηση χώρων διαχείρισης ΑΕΚΚ, τουλάχιστον ενός σε κάθε περιφερειακή ενότητα και του εντοπισμού και χρήσης λατομείων προς αποκατάσταση, ως χώρων διαχείρισης και απόθεσης του υπολείμματος  κατά τις προβλέψεις του αρ. 40 του νόμου 4030 του 2011; Τα παραπάνω εν όψει και του υποχρεωτικού στόχου επίτευξης επαναχρησιμοποίησης, ανάκτησης, ανακύκλωσης της τάξης του 50% την 1-1-2015;

Γιώργος Κανέλλης, Αντιπρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου, επικεφαλής Οικ. Δυτ. ΕλλάδαςΠαρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014

Οι μεταφορές να μη «ρίξουν» το περιβάλλον

Οικολογική Δυτική Ελλάδα
Πάτρα 17 Οκτωβρίου 2014


Οι μεταφορές να μη «ρίξουν» το περιβάλλον

Η θέση της Οικολογικής Δυτικής Ελλάδας για τη ΣΜΠΕ Μεταφορών - Περιβάλλοντος

Η ΣΜΠΕ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη, που συζητήθηκε  στη συνεδρίαση της 16ης Οκτωβρίου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας  παρά τις ελλείψεις και αντιφάσεις της, είναι θετική και αναγκαία εξέλιξη τουλάχιστον στο επίπεδο των κατευθύνσεων και των θεματικών στόχων (προώθηση μεταφορικών υποδομών, κλίμα, έδαφος, νερό, απόβλητα, βιοποικιλότητα, βιώσιμη αστική ανάπτυξη) που θέτει.
Ο εκ των προτέρων καθορισμός περιβαλλοντικών παραμέτρων καθώς και η εκ των προτέρων συνολική εκτίμηση των  επιπτώσεων από την εκτέλεση του νέου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος για τις μεταφορές και το περιβάλλον, θα είναι χρήσιμο πλαίσιο για την καλύτερη εκτίμηση των επιπτώσεων των επιμέρους έργων και τον έλεγχο των περιβαλλοντικών όρων.
Με αφετηρία την παραπάνω θέση η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ κατέθεσε στην συζήτηση σειρά από ειδικότερες παρατηρήσεις που παραθέτουμε συνοπτικά παρακάτω:
  1. Πρώτη και θεμελιώδης παρατήρησή μας, είναι η υπογράμμιση της ανάγκης να γίνει στην νέα προγραμματική περίοδο περισσότερη ισότιμη κατανομή πόρων ανάμεσα σε έργα μεταφορών (που είχαν και συνεχίζουν να έχουν την μερίδα του λέοντος) και έργα περιβάλλοντος. Δεν χρειαζόμαστε όλο και περισσότερους δρόμους για να πηγαίνουμε σε υποβαθμισμένες φυσικές περιοχές. Μπορούμε έγκαιρα να στρέψουμε πόρους σε έργα ανάταξης επιβαρυμένων φυσικών περιοχών, όπως οι αποξηραμένες λίμνες της Ηλείας Μουριά και Αγουλινίτσα, η λιμνοθάλασσα Κοτύχι που έχει περιοριστεί σχεδόν στο ήμισυ της παλαιότερής της έκτασης, η περιοχή κάτω από το Φράγμα του Στράτου στον Αχελώο.
  2. Επίσης τονίζουμε την ανάγκη να ληφθούν από τν αρχή μέτρα με σκοπό την υποστήριξη της  Τοπικής Αυτοδιοίκησης ιδίως αλλά  και  άλλων φορέων που μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις ώστε έγκαιρα και με πληρότητα να υποβάλλονται οι φάκελοι και να μην οδηγούμαστε σε καταστάσεις μεταφοράς κονδυλίων από έργα περιβάλλοντος σε έργα μεταφορών όπως στο παρελθόν.
  3. Πέραν αυτών ζητήσαμε:
-          Φειδώ στην οδοποιία στις ευαίσθητες προστατευόμενες περιοχές
-    να προστεθεί ως έργο προτεραιότητας η σιδηροδρομική γραμμή Πατρών Πύργου ως διπλή σύγχρονη γραμμή
- να αλλάξει ο χαρακτηρισμός για  το Τμήμα «Καλό Νερό – Τσακώνα»  από «αυτοκινητόδρομος» σε «εθνική οδό» μειώνοντας έτσι το πλάτος του στο μισό και αναλόγως το σύνολο της επέμβασης με αυστηρότερους όρους στην περιοχή Καγιάφα
-  να γίνει ρητή αναφορά  και στον εμπορικό χαρακτήρα της σιδηροδρομικής γραμμής Ροδοδάφνη  - Ρίο.
 -  Σε ότι αφορά τα αεροδρόμια, και λιμάνια είναι φανερό ότι οι επιλογές μας οφείλουν να λαμβάνονται με κριτήρια την οικονομική  βιωσιμότητα αλλά και τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων . Επομένως χρειάζεται φειδώ στο πόσα και που προωθούμε.
 4.  Στους τομείς προστασίας της βιοποικιλότητας και του τοπίου καταγράψαμε ονομαστικά περιπτώσεις που πρέπει να αναφέρονται ονομαστικά και κατά προτεραιότητα σε ότι αφορά τις φυσικές μας περιοχές : (α) Η Λιμνοθάλασσα Κοτύχι έχει χάσει ήδη το 40% της υγρής της επιφάνειας με σοβαρές επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα που στηρίζει και την αλιεία. (β) η περιοχή κάτω από το φράγμα Στράτου στον Αχελώο χρειάζεται οικολογική ανάταξη (γ) η προστασία του δρυοδάσους Φολόης από καταπατήσεις με την μέθοδο του σαλαμιού αλλά και παράνομες απορρίψεις σκουπιδιών (δ) η προώθηση διαδικασιών για την κατάρτιση ειδικής νομοθεσίας (προεδρικό διάταγμα) για τα όρη Ερύμανθος και Παναχαϊκό για τα οποία από ετών έχουν γίνει Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες.
Β. Στο πεδίο των επιπτώσεων από τα απόβλητα πέραν της αυτονόητης ολοκλήρωσης, την περίοδο που έρχεται, της αποκατάστασης των ΧΥΤΑ που έκλεισαν και των ΧΑΔΑ που παραμένουν, χρειάζεται ρητά και χωρίς μαξιμαλισμούς να αντιμετωπίσουμε το θέμα της δημιουργίας ΧΥΤΕΑ στην ΑΜΙΑΝΤΙΤ (Δρέπανο) για τα εκεί απόβλητα, ένα πρόβλημα που κρύβουμε ως τώρα κάτω από το χαλί,  αλλά και ΧΥΤΕΑ για τα επικίνδυνα της περιφέρειάς μας. Επιβάλλεται να προχωρήσουμε τώρα την αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού για τη Διαχείριση Απορριμμάτων αλλά και να στηρίξουμε τους μικρότερους ιδίως δήμους της περιφέρειας διευκολύνοντας την διαδημοτική συνεννόηση και συνεργασία και παρέχοντας έγκαιρα τεχνική βοήθεια και ενημέρωση.
Γ. Στον τομέα της προσαρμογής (και αντιμετώπισης βεβαίως) στην Κλιματική αλλαγή καταθέτουμε την πρόταση μιας ειδικής μελέτης, πιο εξειδικευμένης από το πλαίσιο του νόμου για το Χωροταξικό των ΑΠΕ, ώστε να προσανατολίσουμε εμείς τους επενδυτές, αποκλείοντας ευαίσθητες για την ορνιθοπανίδα περιοχές ή ευάλωτα τοπία. Επίσης θέλουμε να αναρωτηθούμε μεγαλόφωνα πως θα πάμε σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και σεβασμού των προσταρτευομένων περιοχών όταν μέσα στη Θαλύσια περιοχή εθνικού μας πάρκου (Β. Πατραϊκός – Εχινάδες νήσοι), ή του υπό ίδρυση περιφερειακού (Κατάκολο) αποδεχόμαστε θαλάσσιες εξορύξεις υδρογονανθράκων.
5. Για τον τομέα ελέγχου «έδαφος» υπογραμμίζουμε την ευθύνη της Περιφέρειας να συντονίσει συνολικά το θέμα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων, προωθώντας άμεσα και την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ, τόσο σε ότι φορά τα δημοτικά απορρίμματα όσο και σε ότι αφορά τα ΑΕΚΚ, τα επικίνδυνα και τα λοιπά ρεύματα.
Είναι σαφές ότι έχουμε μπροστά μας μια σημαντική ευκαιρία να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε τις μεταφορικές υποδομές και την κατάσταση του περιβάλλοντός μας. Εμείς τουλάχιστον θα δώσουμε τη μάχη για πραγματική αναβάθμιση του περιβάλλοντος, χωρίς εκπτώσεις και απαράδεκτες υποχωρήσεις.
Γιώργος Κανέλλης
Αντιπρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου, επικεφαλής της Οικ. Δυτ. Ελλάδας.Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014

Ανακύκλωση όχι καύση για τα αγροτικά πλαστικά!

Οικολογική Δυτική Ελλάδα
Πάτρα 3 Οκτωβρίου 2014


Αγρότες, μην καίτε τα πλαστικά των θερμοκηπίων σας! Ανακυκλώστε τα!

Τα αγροτικά πλαστικά (νάιλον θερμοκηπίων) βοηθούν την πρωιμότητα και επομένως την καλύτερη τιμή των κηπευτικών αλλά και φρούτων, όπως οι φράουλες.
Η καύση τους όμως, κάτι που εκτεταμένα γίνεται αυτές τις μέρες σε περιοχές όπως η Μανωλάδα, σε πολλές μικρές εστίες, κάποιες από τις οποίες είναι ορατές από την εθνική οδό Πατρών Πύργου, είναι τόσο από άποψη υγείας των ιδίων των αγροτών πρώτα και όλων των άλλων στη συνέχεια, όσο και από την άποψη της διαχείρισής τους ως αποβλήτων, απαράδεκτη πρακτική.
Όπως είναι γνωστό, και όχι μόνο στους ειδικούς επιστήμονες, η ανοικτή καύση πλαστικών προκαλεί την έκλυση στην ατμόσφαιρα όχι μόνο καπνού αλλά και διοξινών και φουρανίων, αερίων ιδιαίτερα τοξικών για την υγεία όποιου τις αναπνεύσει. Επίσης η στάχτη που προκύπτει από την καύση πλαστικών μολύνει το έδαφος.
Από την άλλη πλευρά, το διαφανές πλαστικό των θερμοκηπίων μπορεί να ανακυκλωθεί, σώζοντας έτσι εισαγόμενες πρώτες ύλες και ενέργεια.
Η Οικολογική Δυτική Ελλάδα κάνει έκκληση στους συλλογικούς φορείς των αγροτών να πάρουν πρωτοβουλίες για να σταματήσει η σοβαρά επιβλαβής αυτή πρακτική προς όφελος πρώτα απ΄ όλα της υγείας των αγροτών.
Μπορεί και πρέπει να γίνει ενημέρωση των αγροτών και σε συνεννόηση είτε με τους δήμους είτε με κάποια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ανακύκλωσης τα πλαστικά να παραδίδονται προς ανακύκλωση αντί να καίγονται.  Είναι κάτι εφικτό που μπορεί να αποτελέσει μα καλή αρχή για μια γενικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος των απορριμμάτων που βασανίζει την Ηλεία, στηριγμένη στην συμμετοχή των πολιτών.


Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014

Παρατηρήσεις στην ΣΜΠΕ για το ΠΕΠ 2014-20

Η τοποθέτησή μας στην συνεδρίαση της 29-9-14

Το παρακάτω κείμενο αποτελεί την τοποθέτηση της ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ επί του θέματος της έγκρισης της ΣΜΠΕ για το ΠΕΠ 2014 -2020», το οποίο συζητήθηκε κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. Ελλάδας την 29η Σεπτεμβρίου 2014. Εστάλη στο ΥΠΕΚΑ, την μελετητική εταιρία και την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Δ. Ελλάδας

Στο σκοπό του προγράμματος όπως διατυπώνεται «Αυτοτροφοδοτούμενη, εξωστρεφής και αειφορική ανασυγκρότηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εστιασμένη στην παγκόσμια ταυτότητά της, στις αξίες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον» δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει.
Το θέμα είναι αν τα συγκεκριμένα επιμέρους έργα  και προγράμματα αλλά και το επίπεδο εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων που θα τεθούν σε καθπενα, θα τον υπηρετήσουν.
Σημειώνουμε σημαντικές κατά τη γνώμη μας παρατηρήσεις, ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά: 
1.       Σε ότι αφορά την βασική παρατήρηση της Μελέτης (που αναφέρεται και στην εισήγηση ότι «Δεν εντοπίζονται τάσεις περιβαλλοντικής επιδείνωσης σε στρατηγικό επίπεδο» σημειώνουμε ότι ζητούμε περισσότερη έρευνα του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Περιφέρειας σε ότι αφορά την κατάσταση των ιχθυοαποθεμάτων και την λήψη περισσότερο  υπόψη του επιδεινούμενου προβλήματος της διάβρωσης των ακτών. Η απόφαση πχ να επιτρέψουμε την αμμοληψία εκατοντάδων χιλιάδων τόνων αδρανών από τις ενεργές κοίτες των ποταμών αντί έστω λίγο ακριβότερων εναλλακτικών είναι αναμένεται να επιδεινώσει την κατάσταση των ακτών του Κορινθιακού όσον αφορά την διάβρωση.
2.       Στον τομέα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης τόσο για τις πόλεις άνω των 70.000 όσο και τις λοιπές, κυριότερο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι η απώλεια κοινοχρήστων χώρων με δραματικούς ρυθμούς (ιδίως στην Πάτρα). Οι επιπτώσεις σοβαρές τόσο για την ποιότητα ζωής της παρούσας αλλά και των μελλοντικών γενεών όσο και στο εντός των πόλεων φυσικό περιβάλλον και την αξιοσημείωτη βιοποικιλότητα που διατηρείται.
3.       Καταγράφουμε ονομαστικά περιπτώσεις που πρέπει να αναφέρονται ονομαστικά και κατά προτεραιότητα σε ότι αφορά τις φυσικές μας περιοχές : (α) Η Λιμνοθάλασσα Κοτύχι έχει χάσει ήδη το 40% της υγρής της επιφάνειας με σοβαρές επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα που στηρίζει και την αλιεία. Απαιτείται μελετημένη παρέμβαση στην λεκάνη απορροής που την τροφοδοτεί για την επαναφορά των φυσικών ισορροπιών.
 (β) η περιοχή κάτω από το φράγμα Στράτου στον Αχελώο χρειάζεται οικολογική ανάταξη – υπάρχει εν εξελίξει ειδική μελέτη
(γ) η προστασία του δρυοδάσους Φολόης από καταπατήσεις με την μέθοδο του σαλαμιού αλλά και παράνομες απορρίψεις σκουπιδιών
(δ) η προώθηση διαδικασιών για την κατάρτιση ειδικής νομοθεσίας (προεδρικό διάταγμα) για τα όρη Ερύμανθος και Παναχαϊκό για τα οποία από ετών έχουν καταρτισθεί Ειδ. Περ. Μελέτες.
4.       Στο πεδίο των επιπτώσεων από τα απόβλητα πέραν της αυτονόητης ολοκλήρωσης, την περίοδο που έρχεται, της αποκατάστασης των ΧΥΤΑ που έκλεισαν και των ΧΑΔΑ που παραμένουν, χρειάζεται ρητά και χωρίς μαξιμαλισμούς να αντιμετωπίσουμε το θέμα της δημιουργίας ΧΥΤΕΑ στην ΑΜΙΑΝΤΙΤ (Δρέπανο) για τα εκεί απόβλητα με περιεκτικότητα αμιάντου, ένα πρόβλημα που κρύβουμε ως τώρα κάτω από το χαλί,  αλλά και ΧΥΤΕΑ για τα επικίνδυνα της περιφέρειάς μας. Επιβάλλεται να προχωρήσουμε τώρα την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ για τα απορρίμματα αλλά και να στηρίξουμε τους μικρότερους ιδίως δήμους της περιφέρειας διευκολύνοντας την διαδημοτική συνεννόηση και συνεργασία και παρέχοντας έγκαιρα τεχνική βοήθεια και ενημέρωση.
5.       Στον τομέα της προσαρμογής (και αντιμετώπισης βεβαίως) στην Κλιματική αλλαγή καταθέτουμε την πρόταση μιας ειδικής μελέτης, πιο εξειδικευμένης από το πλαίσιο του νόμου για το Χωροταξικό των ΑΠΕ, ώστε να προσανατολίσουμε εμείς τους επενδυτές, αποκλείοντας ευαίσθητες για την ορνιθοπανίδα περιοχές ή ευάλωτα τοπία. Επίσης θέλουμε να αναρωτηθούμε μεγαλόφωνα πως θα πάμε σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και σεβασμού των προστατευομένων περιοχών όταν μέσα στη Θαλύσια περιοχή εθνικού μας πάρκου (Β. Πατραϊκός – Εχινάδες νήσοι), ή του υπό ίδρυση περιφερειακού (Κατάκολο) αποδεχόμαστε θαλάσσιες εξορύξεις υδρογονανθράκων.
6.       Σε ότι αφορά τον πρώτο στόχο, της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας μέσω της καινοτομίας, πληροφορικής, νέας τεχνολογίας, ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων  υπογραμμίζουμε την ανάγκη –αν και αυτονόητο- εμείς ως περιφέρεια να είμαστε πρότυπο ταχείας και σύγχρονης (στηριγμένης στην πληροφορική) διοίκησης. Χρειάζεται απόλυτη επιμονή την ταχεία προώθηση των διαδικασιών, ιδίως σε ότι αφορά τις επενδύσεις, την πρόσβαση σε πληροφορία που αφορά προγράμματα και ευκαιρίες για τις ΜΜΕ.
7.       Φανερό είναι ότι η μη ύπαρξη ΒΙΠΕ ή ΒΙΟΠΑ στην Ηλεία είναι κενό που πρέπει να καλυφθεί και για λόγους ανάπτυξης αλλά και μείωσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την διασπορά των παραγωγικών μονάδων.
Συνολικά, επισημαίνουμε την ανάγκη να μην δούμε την  ΣΜΠΕ – ΠΕΠ ως μια προβλεπόμενη τυπική διαδικασία. Για μας τουλάχιστον θα είναι –παρά τις ελλείψεις της-  καθοδηγητικό πλαίσιο αναφοράς και θα θυμίζουμε τις προβλέψεις της κάθε φορά και όσο έντονα χρειάζεται.
Γιώργος Κανέλλης
Αντιπρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Δ. Ελλάδας – επικεφαλής της Οικολογικής Δυτικής Ελλάδας