Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015

Απορρίμματα – Πύργος: Θετικό το σχέδιο, ανάγκη να δράσουμε άμεσα!

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Απορρίμματα – Πύργος: Θετικό το σχέδιο, ανάγκη να δράσουμε άμεσα!
Προσοχή στον παράγοντα της ευθύνης του πολίτη, ρεαλισμός, θάρρος και σταθερότητα αποφάσεων όσον αφορά τις αναγκαίες χωροθετήσεις, και  συστηματικός έλεγχος καλής λειτουργίας είναι αυτά που πρέπει να τεθούν σε προτεραιότητα, ώστε το Σχέδιο για την Διαχείριση των απορριμμάτων της πολύπαθης πόλης του Πύργου να μην μείνει στα χαρτιά.

Η Οικολογική Δυτική Ελλάδα δεν είναι η πρώτη φορά που τονίζει τα παραπάνω. Επανηλλειμένα, και σε όλες τις φάσεις της τραγωδίας που έχει ζήσει ο Πύργος, με τα σκουπίδια επί μήνες στους δρόμους, τονίζαμε την ανάγκη να γίνουν παράλληλα άμεσα και ορατά στον καθένα βήματα βελτίωσης της ανακύκλωσης και ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την μακροχρόνια επίλυση του προβλήματος.
Αναλυτικότερα λοιπόν, υπογραμμίζουμε ότι:
  1. Το σχέδιο που δόθηκε για διαβούλευση κινείται πράγματι στην ορθή κατεύθυνση.
  2. Μια περιορισμένη, σε επιλεγμένες γειτονιές ή προάστια του Πύργου, εφαρμογή των  προτάσεων για διαλογή στην πηγή, συστηματικό διαχωρισμό του οργανικού μέρους αλλά και των λοιπών ρευμάτων (όπως τα παλιά ηλεκτρικά, τα ογκώδη, τα λάστιχα κλπ) πρέπει να ξεκινήσει άμεσα με ιδία χρηματοδότηση, ώστε να δοθεί έμπρακτα το καλό παράδειγμα και στο σύνολο του Δήμου.
  3. Η Δημοτική Αρχή οφείλει να κινηθεί με ευελιξία αλλά και σταθερότητα σε ότι αφορά τι ς απολύτως αναγκαίες προτεινόμενες στο σχέδιο χωροθετήσεις Πράσινων Σημείων, Σταθμών Μεταφόρτωσης για σύμμεικτα και ανακυκλώσιμα και χώρου Δημοτικής κομποστοποίησης. Όλοι πρέπει να ακουστούν αλλά δεν  επιτρέπεται να περάσει εκείνου «που φωνάζει περισσότερο». Διασφαλίζεις καλής λειτουργίας ναι, αλλά πάνω απ΄όλα το συμφέρον όλης της πόλης.
  4. Επείγον και καίριο είναι να προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις  η συνεννόηση των Δήμων της Ηλείας με το Υπουργείο Περιβάλλοντος όσον αφορά την επίσης απολύτως αναγκαία Μονάδα Επεξεργασίας των σύμμεικτων που θα απομένουν στην Τριανταφυλλιά. Αλλαγές σε εγγυημένες  ποσότητες, πιο κοντά στα συμφέροντα των Δήμων ναι, από το μηδέν διαδικασίες, όχι, γιατί αυτό θα σημάνει μετατροπή του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), όπως πρέπει να είναι η Τριανταφυλλιά σε ΧΥΤΑ. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι σε λίγα χρόνια θα είμαστε πάλι στα ίδια και θα ήταν εγκληματικό.
  5. Τέλος άμεσα πρέπει να ξεκινήσουν ενέργειες για την επιλογή χώρου  και Μονάδας διαχείρισης των μπάζων (Αποβλήτων Εκσκαφών και Κατασκευών) στην Ηλεία, ώστε ακόμη και οι μικρές προβλεπόμενες ποσότητές τους  να μην πηγαίνουν στον ΧΥΤΥ.
  6. Τελευταίο αλλά σημαντικότερο από όλα: η ενημέρωση του κοινού και ο έλεγχος ότι κάθε τι γίνεται όπως λέει το σχέδιο πρέπει να είναι ΜΟΝΙΜΑ και ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ.
Μόνο έτσι οι θλιβερές εικόνες με τα απορρίμματα στους δρόμους θα αποτελέσουν οριστικά παρελθόν για τον Πύργο και την Ηλεία γενικότερα.

Γιώργος Κανέλλης
Αντιπρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου,

Επικεφαλής της ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ