Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2011

Οι προγραμματικές δηλώσεις της περιφερειακής αρχής


Δευτέρα 17-1-2010

            Δελτίο τύπου
 
  Ο περιφερειακός σύμβουλος Κώστας Παπακωνσταντίνου, επικεφαλής της ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, προέβη, μετά την ολοκλήρωση της  σημερινής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με αντικείμενο τις προγραμματικές δηλώσεις της περιφερειακής αρχής, στην παρακάτω δήλωση:

   Ακούσαμε με προσοχή και καλή πίστη τις προγραμματικές δηλώσεις της Περιφερειακής Αρχής και παρά την αοριστία τους, ειλικρινά ευχόμαστε να συμβάλλουν στην βελτίωση της δημόσιας ζωής στην περιφέρειά μας.
  Εκκινώντας από μια θετική και αισιόδοξη στάση έναντι του θεσμού της αιρετής περιφέρειας, θα δώσουμε, από την πλευρά μας, τη μάχη για την αξιοκρατία, την ίση μεταχείριση των πολιτών, τον δημοκρατικό κοινωνικό έλεγχο θεσμών και υπηρεσιών, την διαφανή και συνετή διαχείριση των οικονομικών πόρων.
Κύριοι άξονες της δράσης μας μέσα και έξω από το Περιφερειακό Συμβούλιο θα είναι η βιώσιμη αναζωογόνηση της υπαίθρου, η προστασία και αειφορική διαχείριση φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων η εξοικονόμηση ενέργειας και η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, η προστασία και αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων και εν γένει των δημοσίων αγαθών.
Οι διακηρύξεις της περιφερειακής αρχής για διαφάνεια, αποτελεσματικότητα στην αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων, διεκδικήσεις θα κριθούν στην πράξη.
Από την πλευρά μας δηλώνουμε ότι θα ασκήσουμε προσεκτική και τεκμηριωμένη αντιπολίτευση, όχι όμως χαλαρή και επιεική. Θα είμαστε αδογμάτιστοι και απροκατάληπτοι αλλά ποτέ δεδομένοι.Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2011

Για μια οικολογική αφετηρία στην Περιφέρεια …προτάσεις από την ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 
για άμεσες οργανωτικές κινήσεις

   Ο προγραμματισμός της δράσης και η υποστήριξη της παρουσίας του συνδυασμού στο Περιφερειακό Σύμβούλιο ήταν το θέμα της συνάντησης των μελών του συνδυασμού Οικολογική Δυτική Ελλάδα στο Μολύκρειο της Αιτωλοακαρνανίας, κοντά στο Αντίρριο, την Κυριακή 9 Ιανουαρίου.
Ο εκλεγμένος Περιφερειακός Συμβουλος του Συνδυασμού Κώστας Παπακωνσταντίνου τόνισε τη μεγάλη ευθύνη που έχει ο Συνδυασμός για να εισάγει μια νέα πολιτική σκέψη και νοοτροπία στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο Κ. Παπακωνσταντίνου τόνισε ότι «η ευθύνη μας γίνεται ακόμη μεγαλύτερη αν αναλογιστούμε ότι είμαστε 4η πολιτική δύναμη στην Περιφέρια Δυτικής Ελλάδας και ο πιο πετυχημένος οικολογικός συνδυασμός στις Περιφερειακές Εκλογές σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει να τιμήσουμε την ψήφο των 16.000 συμπολιτών μας».

Σε υπόμνημα προς το Περιφερειακό Συμβούλιο, η Οικολογική Δυτική Ελλάδα προτείνει μερικές άμεσες ενέργειες για την οργάνωση της Πειφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπως προκύπτουν και από τις προτεραιότητες στον Οδικό Χάρτη Άμεσων Ενεργειών Αιρετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ Βαθμού. Συνοπτικά, αυτές είναι:

1. Σταδιακή αλλαγή του Οργανισμός της Περιφέρειας. Ο υπάρχων, προετοιμασμένος από το Υπουργείο Οργανισμός δεν αντιστοιχεί σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή Περιφέρεια. Γι αυτό προτείνεται σειρά διαβουλέυσεων που θα οδηγήσουν σε νέα πρόταση Οργανισμού.
2. Να αποδοθούν σαφείς περιβαλλοντικές αρμοδιότητες σε Αντιπεριφερειάρχη (π.χ. βιωσιμότητα υπαίθρου, διαχείριση φυσικών πόρων και απορριμμάτων, μεταφορές και ενέργειας.)  
3. Δύο προτάσεις για Επιτροπές του Περιφερειακού Συμβουλίου:
 (α) “Επιτροπή για την Ενσωμάτωση της Περιφερειακής Συνοχής και Σύγκλισης και της Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διάστασης” στις πολιτικές της Περιφέρειας.   
(β) Επιτροπή Βιωσιμότητας της Υπαίθρου με αντικείμενο τον πρωτογενή τομέα, τη διαχείριση φυσικών πόρων, φυσικού περιβάλλοντος και των αποβλήτων.
4. Άμεσ ενεργοποίηση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης (με συμμετοχή των Δημάρχων, φορέων και πολιτών) και εξασφάλιση της σύνδεσής της με το Περιφερειακό Συμβούλιο.
5. Ενεργοποίηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Υδάτων. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60, η προβλεπόμενη καταληκτική ημερομηνία συγκρότησής της έχει ήδη έχει εκπνεύσει προ πολλού. Η στήριξη αυτού του Συμβουλίου έχει ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα στη Δυτική Ελλάδα της οποίας οι πλούσιοι υδατικοί πόροι έχουν ήδη γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης εκτός των ορίων της (Μόρνος, Εύηνος, Ταυρωπός, Αχελώος) - κατάσταση που πρόκειται να ενταθεί εν όψει λειψυδρίας.
6. Όσον αφορά τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας η Οικολογική Δυτική Ελλάδα τονίζει ότι ουσιαστική πολιτική προστασία είναι η πρόληψη μέσω ορθολογικής διαχείρισης των οικοσυστημάτων και της υπαίθρου, οργάνωσης των πόλεων και  εκπαίδευσης των πολιτών. Για το λόγο αυτό προτείνει να συνταχθεί άμεσα Έκθεση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από σοβαρό διάλογο με σχετικούς φορείς.
7. Προτάθηκαν ακόμη Περιφερρειακές Επιτροπές εκτός Περιφ. Συμβουλίου:

(α) Επιτροπή Κλίματος, Ενέργειας, Βιώσιμης Διαχείρισης των Αποβλήτων και των Φυσικών Πόρων 
(β) Επιτροπή για την Πράσινη Οικονομία, την Καινοτομία, την Έρευνα, την Απασχόληση και την Κοινωνική Αλληλεγγύη.
(γ) Επιτροπή Παιδείας, Πολιτισμού, Εθελοντισμού, Νεολαίας και Διαλόγου των Πολιτισμών.
6. Για την Ιστοσελίδα της Περιφέρειας δόθηκε έμφαση στην ανάρτηση των πρακτικών του ΠΣ και των Επιτροπών και των αποφάσεων στο διαδίκτυο, στην πρόβλεψη για σύνδεση με τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τις αποφάσεις και τη λειτουργία της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου και την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Περιφερειών. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που χρειάζονται οι πολίτες όπως και η παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης σε πρόγραμμα. Αναγκαίος κρίνεται εξάλλου ο περιορισμός των δαπανών για την ιστοσελίδα σε εύλογα επίπεδα.
7. Για τον Κανονισμό Λειτουργίας Περιφερειακού Συμβουλίου (ο οποίος προκειται σύντομα να τεθεί σε διαβούλευση στις Περιφεριακές Παρατάξεις), η Οικολογική Δυτική Ελλάδα δίνει έμφαση σε βασικές αρχές όπως διαφάνεια, έλεγχος των πράξεων του Περιφερειάρχη και των οργάνων της Περιφέρειας όπως και σε κάποιο σύστημα «κοινοβουλευτικού ελέγχου» (ερωτήσεις –  επερωτήσεις – γραπτές ερωτήσεις για απαντήσεις) κ.ο.κ.