Κυριακή 4 Μαΐου 2014

Ποιά ανάπτυξη; - Απάντηση σε ερωτήματα της εφημερίδας ΠΑΤΡΙΣ του Πύργου

Ανάπτυξη και αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων

Απάντηση σε ερωτήματα της εφημερίδας ΠΑΤΡΙΣ του Πύργου
4-5-2014

Στο πλαίσιο των αυτοδιοικητικών εκλογών, η εφ.Πατρίς θέτει στους υποψήφιους περιφερειάρχες Δυτικής Ελλάδας σημαντικά ερωτήματα στα οποία οφείλουν να απαντήσουν με σαφήνεια, καθώς η επόμενη πενταετία είναι η πλέον καθοριστική για την ελληνική οικονομία. 

Το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 προσανατολίζεται στην υλοποίηση προγραμμάτων που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων με ταυτόχρονη αξιοποίηση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να επιτευχθεί ανάπτυξη και ταυτόχρονα δραστική μείωση της ανεργίας. 


Η εφ.Πατρίς ζητά από τους υποψήφιους περιφερειάρχες Δυτικής Ελλάδας να απαντήσουν στο ερώτημα: «Πώς θα ξαναθέσετε σε τροχιά ανάπτυξης την Περιφέρεια και πώς θα επιδιώξετε να αξιοποιήσετε το αποδεδειγμένα υψηλής μόρφωσης ανθρώπινο δυναμικό στη μαστιζόμενη από την ανεργία Δυτική Ελλάδα;»

Η απάντηση της ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:

Βιωσιμότητα, δημόσια αγαθά, εξοικονόμηση πόρων,
καινοτομία, εμπιστοσύνη στους νέους

Είναι σαφές ότι όλοι θέλουμε την ανόρθωση της παραγωγής και της απασχόλησης στην περιφέρειά μας. Όχι όμως όλοι με τον ίδιο τρόπο.
Για μας, την ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, η απλή «αναθέρμανση» της οικονομίας μας δεν είναι σοφή επιλογή. Είναι απαραίτητη η ταυτόχρονη επιδίωξη της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάκαμψης,  η κοινωνική και οικολογική ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ, οι επενδύσεις δηλαδή οφείλουν να συμβαδίζουν με την ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας και πρώτων υλών, οικολογικής καινοτομίας, και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.
Αυτό σημαίνει ότι κάθε ειδικότερη πρότασή μας εντάσσεται και εξυπακούει την ουσιαστική και όχι προσχηματική διαφύλαξη των δημοσίων αγαθών (ποταμών, ακτών, λιμνών, κοινοχρήστων χώρων), την επίσης αυστηρή εφαρμογή της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας, με προτεραιότητα το Κτηματολόγιο και την εξίσου αυστηρή και άμεση εφαρμογή των ελέγχων υγείας και περιβάλλοντος.
Με δεδομένα και τονισμένα τα παραπάνω, διατυπώνουμε συνοπτικά μια σειρά προτάσεων και αφετηριακών θέσεων:
-         Περιορισμός της γραφειοκρατίας  (συμπαραστάτης του πολίτη, πλήρης εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Περιφέρεια)
-         Προώθηση ενός συντονιστικού – εμπνευστικού – μεσολαβητικού ρόλου για την αιρετή περιφέρεια σε σχέση με τους δήμους
-         Πρωτοβουλίες για συνεργασία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Δ. Ελλάδας με την περιφέρεια και τους Δήμους
-         Αξιοποίηση κάθε δυνατότητας για διοχέτευση κονδυλίων σε νέους για  να ξεκινήσουν επιχειρήσεις – ιδίως με συνεργατική - ομαδική λογική
-         Χρηματοδοτική στήριξη με απλές, σαφείς διαδικασίες αλλά και πραγματικούς ελέγχους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
-         Ίδρυση Κέντρου καινοτομίας και βιοτεχνικών πάρκων και σε Πύργο, Αγρίνιο
-         Προώθηση της συμβολαιακής γεωργίας ιδίως για πιστοποιημένα και βιολογικά προϊόντα
-         Εκπαίδευση των νέων αγροτών - τόνωση της υπερηφάνειάς τους
-         Σύνταξη κεντρικού master plan για τον τουρισμό για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας όπου τα φυσικά στοιχεία (τοπίο, βιότοποι, φυσικοί πόροι) θα συνεκτιμούνται ως «κεφάλαιο» της Περιφέρειας.
-         Ανάληψη πρωτοβουλιών για την δημιουργία και χρηματοδότηση συνεταιρικών μορφών επενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας .
-         Υποστήριξη της κοινωνικής οικονομίας και των πρωτοβουλιών των ίδιων των ανέργων για δημιουργία θέσεων εργασίας
-         Η αξιοποίηση της ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγυαλίου ως διαμετακομιστικού λιμανιού και ΒΙ.ΠΕ. επιθυμητών επενδύσεων και όχι ως χώρου καταφυγής επικίνδυνων σχεδίων.
Η προτεραιότητα στις παραγωγικές επενδύσεις, την αειφορία, το ανθρώπινο κεφάλαιο, την οικολογική καινοτομία, παράλληλα με δίχτυ κοινωνικής αλληλεγγύης είναι ο μόνος δρόμος για μια διατηρήσιμη ανάπτυξη.

Γιώργος Κανέλλης
Υποψήφιος Περιφερειάρχης
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου