Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019

Με νέο επικεφαλής τον Κ.Παπακωνσταντίνου στις εκλογές η Οικ. Δυτ. Ελλάδα


Πάτρα 30-1-2019
Αυτόνομη και μαχητική στις περιφερειακές η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ!
Νέος επικεφαλής ο Κώστας Παπακωνσταντίνου.
(από αριστερά: Γ. Κανέλλης, Γ. Γουβιάς, Κ. Παπακωνσταντίνου, Β. Κουμπούρας)
Η προσήλωση στις αρχές μας και η αναγκαιότητα των οικολογικών ιδεών στην κρίση της εποχής μας οδηγούν την ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ για Τρίτη συνεχόμενη φορά αυτόνομη στις περιφερειακές εκλογές.
Επικεφαλής της παράταξης στις εκλογές του Μαΐου θα είναι ο πρώην περιφερειακός σύμβουλος και νυν δημοτικός Σύμβουλος Αιγιαλείας, Κώστας Παπακωνσταντίνου. Πρόσωπο με δεκαετίες προσφοράς, κινηματικής και επιστημονικής, στον αγώνα για τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος αναλαμβάνει τη σκυτάλη από το Γιώργο Κανέλλη και τον Βασίλη Κουμπούρα, τωρινό περιφερειακό μας σύμβουλο, που και σε αυτή τη θητεία διατήρησαν ψηλά την ποιότητα των θέσεων της παράταξης στο Περιφερειακό Συμβούλιο και των ευρύτερων παρεμβάσεών της στην κοινωνία.
Οι αξίες μας παραμένουν η συμφιλίωση κοινωνίας, οικονομίας και φύσης και η διαγενεακή δικαιοσύνη, τα οποία, φυσικά, προϋποθέτουν υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών θεσμών και κοινωνική αλληλεγγύη.
Οι θέσεις σε πήραμε σε μεγάλα θέματα ήταν και θα παραμείνουν θεμελιωμένες σε αυτές τις αρχές.
Τασσόμαστε υπέρ της ορθολογικής χωροθέτησης των παραγωγικών μονάδων, ώστε να μην προκαλούνται κίνδυνοι για νερά, εδάφη, αέρα, ποιότητα ζωής, εναντίον των εξορύξεων υδρογονανθράκων σε όλη την χώρα γιατί σημαίνουν ανάληψη καταστροφικών κινδύνων για τα πάγια στοιχεία της ευημερίας μας (νερά, εδάφη) και μας προσανατολίζουν επενδυτικά, στο παρελθόν.
Τασσόμαστε υπέρ της επιτάχυνσης της εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης πολιτικής προσαρμογής αλλά και συμβολής στην αναχαίτιση της κλιματικής αλλαγής στην περιφέρειά μας. Μαχόμαστε για την υπεράσπιση των προστατευομένων περιοχών, στεριανών και θαλάσσιων, απαιτώντας τον σεβασμό των άλλων ζωντανών ειδών και των φυσικών πόρων.
Τασσόμαστε υπέρ των βιώσιμων μεταφορών με έμφαση στο σιδηρόδρομο, το ποδήλατο στις πόλεις, θεωρούμε ότι οι αυτοκινητόδρομοι πρέπει να έχουν όρια την οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.
Τασσόμαστε υπέρ μιας πολιτικής απορριμμάτων επιθετικά στηριγμένης στα βιώσιμα μέτρα: μείωση απορριμμάτων, διαχωρισμό στην πηγή, πολλαπλή ανακύκλωση, κομποστοποίηση, πράσινα σημεία, καλλιέργεια καθημερινής ευθύνης του πολίτη, πλήρης λειτουργία όλων των “συστημάτων”.
Ανάμεσα στις προτάσεις μας ενδεικτικά αναφέρουμε την στροφή του πρωτογενούς τομέα σε επώνυμα, ποιοτικά προϊόντα με έμφαση στα βιολογικά παραγόμενα, την υπεράσπιση της ταυτότητας προϊόντων μας όπως η σταφίδα και η ελιά, την αναδημιουργία υγροτοπικών περιοχών, όπως στις περιπτώσεις του επαναπλημμυρισμού της Μουριάς στην Ηλεία, την χωροθέτηση Βιοτεχνικών πάρκων ή και Βιομηχανικών Περιοχών σε Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία, την ταχεία επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου από Πύργο προς Πάτρα, την επέκταση των κοινόχρηστων αδόμητων χώρων στις πόλεις, την προστασία και ανάδειξη του τοπίου.
Σύντομο βιογραφικό του νέου επικεφαλής μας:
Ο Κώστας Παπακωνσταντίνου είναι δάσκαλος με μεταπτυχιακές σπουδές στην οικολογία και μακρόχρονη και ποικίλη οικολογική δράση μέσω των περιβαλλοντικών οργανώσεων, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της πολιτικής οικολογίας.