Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2018

Καλή και οικολογική χρονιά!


Καλή χρονιά από την Οικολογική Δυτική Ελλάδα!
Τα μέλη της Οικολογικής Δυτικής Ελλάδας εύχονται για το νέο έτος υγεία, ειρήνη, αλληλεγγύη και δημιουργία στους πολίτες της περιφέρειας μας. Οι ευχές μας συνοδεύονται από την προσδοκία ότι το 2019 θα είναι έτος ευθύνης για όλους. Ευθύνη για την κοινωνία των πολιτών, που θα πρέπει να υιοθετήσει μια υπεύθυνη στάση απέναντι στα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η υποβάθμιση των φυσικών βιοτόπων, η εξάντληση των φυσικών πόρων, τα αποτελέσματα των οποίων είναι σήμερα ορατά και στον πλέον δύσπιστο.
Ευθύνη και για το πολιτικό προσωπικό της περιφέρειας μας, το οποίο θα πρέπει άμεσα να αφήσει στο παρελθόν πολιτικές << όλα τα σφάζω>> στο όνομα της οικονομικής κρίσης και να στρέψει το βλέμμα του σε νέες δημοκρατικές και συνεργατικές πολιτικές λύσεις, οι οποίες, με άξονα την αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος, είναι ικανές να προσφέρουν απαντήσεις στα σύγχρονα προβλήματα, χωρίς να υπονομεύουν την δυνατότητα των επόμενων γενιών να ικανοποιούν τις δικές στους ανάγκες στο διηνεκές.
Καλή και οικολογική Χρονιά !!!
Ο περιφερειακός σύμβουλος της Οικολογικής Δυτικής Ελλάδας
Βασίλης Κουμπούρας

Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2018

Να γενικευθεί η ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων!

Οικολογική Δυτική Ελλάδα
Περιφερειακός σύμβουλος Βασίλης Κουμπούρας

Πάτρα, 24 Δεκεμβρίου 2018


Δελτίο τύπου
Να γενικευθεί η ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων!
Η Οικολογική Δυτική Ελλάδα χαιρετίζει το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης, τόσο παθητικής (μονώσεις) όσο και ενεργητικής (εγκατάσταση φωτοβολταϊκών) σε 7 σχολικά κτίρια της περιφέρειάς μας, ως θετικό βήμα, παρότι είναι μικρό τμήμα αυτού που είναι και σκόπιμο και εφικτό να γίνει.
Σημειώνουμε ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα, με παθητικά και ενεργητικά συστήματα ενεργειακής αναβάθμισης, όχι μόνο για τα σχολεία, αλλά για όλα τα κτίρια τα οποία είναι κρατικής ιδιοκτησίας και στεγάζουν δημόσιες λειτουργίες, έχουμε ήδη προτείνει στην Περιφερειακή Αρχή αλλά και δημόσια, ήδη από το 2014.
Επαναφέρουμε την πρότασή μας και ζητούμε να τεθεί στόχος εντός μιας πενταετίας να έχουν υλοποιηθεί ή ρητά προγραμματισθεί ενεργειακές αναβαθμίσεις, με διεκδίκηση και χρήση και ευρωπαϊκών κονδυλίων, για το ΣΥΝΟΛΟ των δημόσιας ιδιοκτησίας κτιρίων που στεγάζουν δημόσιες λειτουργίες.
Το ξεκίνημα μπορεί και πρέπει να γίνει από τα εκπαιδευτικής χρήσης κτίρια (σχολεία, πανεπιστήμια) διότι θα συνδυάσει την αναβάθμιση με την εκπαίδευση στη νέα ενεργειακή λογική της εξοικονόμησης και της καθαρής ενέργειας.
Η απόφαση για ένα τέτοιο προγραμματισμό μπορεί να ληφθεί στις αρχές του νέου έτους και θα είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας για πραγματικά Καλή Χρονιά!
Βασίλης Κουμπούρας
Περιφερειακός Σύμβουλος της Οικολογικής Δυτικής Ελλάδας
6909315179