ΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ

Οικολογική Δυτική Ελλάδα

Περιφερειακός Συνδυασμός 
Για την Οικολογία, την αλληλεγγύη, τον άνθρωπο

Το Οικολογικό Ψηφοδέλτιο
Δύο βασικοί λόγοι καθορίζουν την ύπαρξη ενός αμιγώς Οικολογικού Συνδυασμού στις Περιφερειακές εκλογές:
Η πίστη στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Η έμφαση στην τοπική κλίμακα και την αυτοδιοίκηση - ως το μόνο βιώσιμο επίπεδο κοινωνικής οργάνωσης - αποτελεί θεμελιώδη αρχή του παγκόσμιου οικολογικού κινήματος από την ίδρυσή του. Η αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση «Καλλικράτης» απέχει αρκετά ακόμα από την πραγματικά αποκεντρωμένη διοίκηση που οραματίζεται και προτείνει το οικολογικό κίνημα. Έστω όμως κι έτσι, η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση - τόσο  από άποψη κλίμακας όσο και δυναμικότητας – είναι ο ιδανικός χώρος για την εφαρμογή νέας πολιτικής σε τομείς που αφορούν στην καθημερινή μας ζωή, όπως η υγεία και η διατροφική ασφάλεια, η παιδεία, η εργασία, η ποιότητα ζωής, η επάρκεια του νερού, οι μεταφορές, η αγροτική παραγωγή, η διαχείριση απορριπτόμενων υλικών, η φύση, το φυσικό περιβάλλον
Αυτή η νέα, πράσινη πολιτική βασίζεται:
  • στην αποκεντρωμένη λειτουργία και συμμετοχή των πολιτών
  • στην στροφή στην πραγματική οικονομία που σέβεται τις αντοχές της φύσης και της κοινωνίας
  • στην ανάδειξη των παραγωγικών δυνατοτήτων της ελληνικής υπαίθρου
  • στην προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και στην υπεράσπιση των συλλογικών αγαθών

Η κρίση στην οικονομία, την κοινωνία, το περιβάλλον. Ένα σημαντικό μέρος της κοινωνίας αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι η οικονομική, η κοινωνική και η περιβαλλοντική κρίση δεν αποτελούν χωριστά προβλήματα. Είναι η κατάληξη ενός μοντέλου «ανάπτυξης» που βασιζόταν στη συνεχή διόγκωση της κατανάλωσης και στην αχαλίνωτη κερδοσκοπία, αδιαφορώντας για τα όρια αντοχής της φύσης και της κοινωνίας. Συνεπώς, η ταυτόχρονη απάντηση και στις τρεις κρίσεις προϋποθέτει αποφασιστική αλλαγή πολιτικής, με έμφαση στην αειφορία, με σεβασμό στις αντοχές της φύσης και της κοινωνίας, με προτεραιότητα στην κοινωνική δικαιοσύνη και τα συλλογικά αγαθά. Αυτή η αλλαγή προϋποθέτει επίσης παρέμβαση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και η ευκαιρία προσφέρεται με τις πρώτες Περιφερειακές Εκλογές. Αυτή είναι η  Πράσινη Οικολογική στροφή σε κάθε Περιφέρεια, η οποία στοχεύει σε μια αληθινή κοινωνική ευημερία.
Εμείς που αγωνιζόμαστε εδώ και πολλά χρόνια για ένα υγιές περιβάλλον και μια ανθρώπινη και δίκαιη κοινωνία, κρίναμε πως, ότι έχουμε να πούμε, πρέπει να το πούμε τώρα. Έτσι δημιουργήσαμε το συνδυασμό Οικολογική Δυτική Ελλάδα και προτείνουμε μια ενιαία βιώσιμη διαχείριση του φυσικού και ανθρώπινου πλούτου της Περιφέρειας, των φυσικών περιοχών και του αγροτικού τοπίου, ώστε να αποτελέσουν τη βάση για την απασχόληση και την ευημερία των πολιτών. Με κριτική τοποθέτηση και δημιουργικές προτάσεις προτείνουμε ορθή περιβαλλοντική πολιτική που ενσωματώνει τις αρχές της αειφορίας σε όλους τους τομείς και που συμφιλιώνει την οικονομία με το περιβάλλον

Οι άξονες
 Η Περιφερειακή Πράσινη Πολιτική και Οικονομία βασίζονται σε τέσσερεις άξονες προτεραιότητας που όλοι μαζί διαμορφώνουν τη φυσιογνωμία σε κάθε μας ενέργεια:
Άξονας 1ος: Βιώσιμη αναζωογόνηση της υπαίθρου. Τοπικές αγορές και διακίνηση προϊόντων και μεταποίηση, υπεράσπιση και ανάδειξη τοπικών προϊόντων, ορθολογική γεωργία και κτηνοτροφία, βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, ποιοτικός τουρισμός και οικοτουρισμός, συστήματα ανταλλακτικής οικονομίας, οικονομικές μετακινήσεις και αναψυχή κ.λπ. Το καθένα είναι εφικτό και όλα μαζί συνθέτουν πραγματικό πλούτο όπως σε πολλές αντίστοιχες περιοχές της Ευρώπης.
Άξονας 2ος: Προστασία και αειφορική διαχείριση φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων. Η καλλιεργήσιμη γη, το υπόγειο και το επιφανειακό νερό, η θάλασσα, οι ακτές, το έδαφος, τα δάση και τα άλλα οικοσυστήματα αποτελούν τα θεμέλια της ευημερίας κάθε τόπου. Η διάβρωση (εδάφους και ακτών), η υφαλμύρωση, η υπεράντληση και κάθε άλλη ληστρική εκμετάλλευση, η ρύπανση, οι πυρκαγιές, οι καταπατήσεις, οι αποξηράνσεις αποτελούν για εμάς προβλήματα πρώτης προτεραιότητας για αντιμετώπιση. 
Άξονας 3ος: Μείωση σπατάλης ενέργειας και απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Προώθηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με βάση τις τοπικές ανάγκες και δυνατότητες, ενεργειακή εξοικονόμηση σε σπίτια και δημόσια κτήρια, ειδικές προδιαγραφές για νέα κτήρια, μείωση των δαπανών σε μεταφορές με προώθηση οικονομικών μέσων (όπως το τρένο) και σχεδιασμό πόλεων και υπηρεσιών με σκοπό την ελάττωση των καθημερινών υποχρεωτικών μετακινήσεων.   
Άξονας 4ος:  Αναβάθμιση των συλλογικών αγαθών. Η ασφάλεια, η υγεία, το καθαρό νερό, αέρας και θάλασσες, τα ασφαλή προϊόντα διατροφής, οι καλές δημόσιες συγκοινωνίες, η κοινωνική αλληλεγγύη, ο ελεύθερος χρόνος και ελεύθερος χώρος, τα όμορφα τοπία, η πλούσια φύση και πολλά άλλα αποτελούν βασικά στοιχεία του κοινωνικού πλούτου και της ποιότητας ζωής. Η αναβάθμισή τους και η προάσπισή τους ως δημόσιων ελεύθερων αγαθών αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για εμάς.
Αυτούς τους άξονες επιδιώκουμε όχι απλά να τους προωθήσουμε μέσα και έξω από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας αλλά και να τους καταστήσουμε επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, μέρος της καθημερινής πολιτικής ατζέντας.

Οι αρχές μας
Εγγύηση για τη δέσμευσή μας σε όσα λέμε αποτελεί η προσήλωση στις βασικές (πανανθρώπινες και διαχρονικές) αρχές του οικολογικού κινήματος. Χωρίς αυτές, οι παραπάνω προτάσεις δεν έχουν ουσιαστικό αντίκρισμα. Τέτοιες αρχές είναι δημοκρατία, η διαφάνεια, η αξιοκρατία, ο δημοκρατικός κοινωνικός έλεγχος θεσμών και υπηρεσιών, η κοινωνική αλληλεγγύη και αυτενέργεια των πολιτών, ο κεντρικός ρόλος για τα συλλογικά αγαθά και την ποιότητα ζωής, η αποσύνδεση της ευημερίας από την αγοραστική δύναμη.

Η σημερινή Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 4η σε πληθυσμό Περιφέρεια της χώρας, παρά τους πλούσιους φυσικούς πόρους (εδάφη, νερό, φυσικές περιοχές, κλίμα) και την κομβικής σημασίας γεωγραφική θέση, θεωρείται από τις φτωχές και μειονεκτικές Περιφέρειες, με οξυμένα περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα. Αυτό αποκαλύπτει λανθασμένη περιφερειακή ανάπτυξη που απέτυχε να αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, εκτός από τη γεωγραφική εγγύτητα, διαθέτει ορισμένα ακόμη ισχυρά συνεκτικά στοιχεία που ενώνουν τους τρεις Νομούς. Το παρόμοιο κλίμα και ο ενιαίος θαλάσσιος χώρος δημιουργούν δεσμούς και αποτελούν βάση για ουσιαστική αειφορική ανάπτυξη.
Υπάρχουν επίσης και αισθητές διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό της Περιφέρειας. Η Αχαΐα στηρίζεται κυρίως στις υπηρεσίες και την μεταποίηση και τοπικά στο γεωργικό και κτηνοτροφικό κεφάλαιο. Η Αιτωλοακαρνανία διαθέτει εκτεταμένο γεωργικό και κτηνοτροφικό δυναμικό αλλά και πλούσιους φυσικούς πόρους όπως το γλυκό νερό. Η Ηλεία διαθέτει εκτενείς γεωργικές περιοχές, μια προικισμένη παράκτια ζώνη και ιστορική κληρονομιά. Οι διαφοροποιήσεις αυτές, αντί να διαιρούν, μπορούν να κάνουν την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ένα ιδανικό πεδίο για βιώσιμη, περιβαλλοντικά ορθή και κοινωνικά ισορροπημένη ανάπτυξη. Η θεμελιώδης οικολογική αρχή «η ποικιλία είναι ποιότητα» σημαίνει ότι η Πράσινη Οικολογική στροφή στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ευνοείται από τις πολλαπλές οικονομικές και κοινωνικές επιλογές.
Η οικονομική κρίση στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εντοπίζεται στην μείωση των θέσεων απασχόλησης, αλλά και του ίδιου του αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,  τη στασιμότητα στον τουρισμό, την ανάλωση των κεφαλαίων των κοινοτικών προγραμμάτων σε μη παραγωγικά πεδία, συχνά μόνο προς όφελος εργολάβων και «μεσαζόντων». Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έγινε εύκολος στόχος για την αποδοχή επενδύσεων που δεν είναι επιθυμητές πουθενά αλλού, όπως η προωθούμενη θερμοηλεκτρική μονάδα με καύσιμο υγροποιημένο πετρελαϊκό αέριο στον Αστακό.
Κύρια μέτωπα της περιβαλλοντικής κρίσης είναι το αδιέξοδο στη διαχείριση των απορριμμάτων, η σοβαρή υποβάθμιση των παραγωγικών εδαφών, η ληστρική εκμετάλλευση των αδρανών των ποταμών και άλλων φυσικών πόρων, η κατασπατάληση των υδατικών πόρων, η υφαλμύρωση, η διάβρωση των ακτών, η υπεραλίευση και ρύπανση των θαλασσών, η έλλειψη αποτελεσματικής προστασίας των προστατευόμενων φυσικών περιοχών.
Η κρίση θεσμών και αξιών, εκφράζεται με την κακοδιοίκηση, την αναξιοκρατία, το πελατειακό σύστημα, την ανεπάρκεια των δημόσιων υπηρεσιών, την ελλιπή υπεράσπιση των δημοσίων αγαθών αλλά και την καταλήστευση του δημόσιου πλούτου και την απαξίωση του δημοσίου συμφέροντος.
Οι ενεργοί πολίτες που συγκροτούν την Οικολογική Δυτική Ελλάδα αντιλαμβάνονται ότι τα παραπάνω προβλήματα οφείλονται στο στρεβλό μοντέλο οικονομικής  μεγέθυνσης που επικρατεί σε διεθνές και εθνικό επίπεδο και αναπαράγεται στην Περιφέρεια. Πιστεύουμε ότι η οικονομική και κοινωνική αποτυχία στη Δυτική Ελλάδα συνδέονται άμεσα με την περιβαλλοντική υποβάθμιση και την καταλήστευση των φυσικών πόρων της Περιφέρειας. Πανευρωπαϊκά γνωστό παράδειγμα αυτής της κατάστασης είναι η απώλεια του μεγαλύτερου μέρους των υδατικών πόρων της Δυτικής Ελλάδας με την εκτροπή των νερών του Μόρνου και του Εύηνου προς την Αθήνα και του Ταυρωπού (παραπόταμος του Αχελώου) μαζί με την προ των πυλών τελική εκτροπή και του ίδιου του Αχελώου προς της Θεσσαλία.
Η διέξοδος από την κρίση επιβάλει να αναδείξουμε συγκεκριμένες προτάσεις για ένα πιο δίκαιο και βιώσιμο μέλλον για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Οι προτάσεις μας είναι ρεαλιστικές, αμφισβητούν το τρέχον μοντέλο ανάπτυξης, συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή και διαφυλάσσουν τα συλλογικά αγαθά, το περιβάλλον και τον πολιτισμό.

Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση

Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, αν και με τον τρόπο που προωθείται από τον «Καλλικράτη» απέχει από το ιδανικό, διαθέτει σημαντικές δυνατότητες, καθώς ανάμεσα σε πολλά άλλα:

Θα σχεδιάζει το σύνολο του αναπτυξιακού περιφερειακού προγραμματισμού, την κατάρτιση και εκτέλεση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, και του Ε.Σ.Π.Α. καθώς και τη διαχείριση των υδατικών πόρων

Θα εγκρίνει μελέτες, έργα και δραστηριότητες
Θα γνωμοδοτεί και θα εισηγείται στο κεντρικό κράτος  τον χωρικό  σχεδιασμό για την αγροτική, βιομηχανική, τουριστική και πολεοδομική ανάπτυξη της  γης
Θα κατανέμει τους περιορισμένους εθνικούς και κοινοτικούς πόρους
Θα προωθεί τους εθνικούς στρατηγικούς στόχους όπως τίθενται από το κεντρικό κράτος
Από την άλλη μεριά, η εφαρμογή του Καλλικράτη απαιτεί ένα βαρύ έργο διοικητικών και  νομικών ρυθμίσεων (εκκρεμεί η ψήφιση δεκάδων Προεδρικών διαταγμάτων προκειμένου η μεταρρύθμιση να ολοκληρωθεί). Για το λόγο αυτό απαιτείται η εγρήγορση της κοινωνίας των πολιτών ώστε:
- να υπάρχει, τουλάχιστον κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της αιρετής Περιφερειακής Διοίκησης, συνεχής  διαβούλευση και κατόπιν πίεση προς την Κεντρική Διοίκηση για την ολοκλήρωση και βελτίωση της μεταρρύθμισης του «Καλλικράτη».
- να προχωρήσει η αναδιοργάνωση και δραστηριοποίηση των υπηρεσιών της Περιφέρειας με στόχο να διασφαλιστεί η αξιοποίηση των οικονομικών μέσων (π.χ. των ευρωπαϊκών προγραμμάτων) από τους τελικούς αποδέκτες και όχι από μεσολαβούντα συμφέροντα και κυκλώματα.


Προγραμματικές θέσεις
Οικονομία – επενδύσεις – απασχόληση - εμπόριο
Η γενικότερη πρότασή μας για μια «στροφή προς τη βιωσιμότητα», δηλαδή για επενδύσεις σε τομείς που συμβαδίζουν με την ανάγκη ενεργειακής εξοικονόμησης, και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, σημαίνει για την Περιφέρειά μας:
- Ενίσχυση των τοπικών αγορών, προϊόντων και υπηρεσιών σε επίπεδο Δήμου, «νομού» και Περιφέρειας
- Μέτρα ευνοϊκής χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τοπικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, ώστε να προωθηθεί η απασχόληση.
- Προώθηση πολιτικών για διέξοδο στον οικοδομικό και κατασκευαστικό τομέα μέσω σταδιακής αλλά αποφασιστικής στροφής σε προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης σε ιδιωτικά και δημόσια κτήρια, ανάπλασης ελεύθερων χώρων, επαναδημιουργίας φυσικών οικοσυστημάτων (υγροτόπων και άλλων φυσικών περιοχών), ανακύκλωσης οικοδομικών υλικών και ενθάρρυνσης ανέγερσης ενεργειακά αποδοτικών κτηρίων.
- Λήψη μέτρων για  προδιαγραφές μόνωσης και βιοκλιματικού σχεδιασμού στα νέα κτίρια, καθώς και κίνητρα για εφαρμογές ήπιας γεωθερμίας
- Προώθηση, μέσω ανταποδοτικότητας, και εξασφάλιση των θέσεων εργασίας που σχετίζονται με τη διαφύλαξη των δημοσίων αγαθών (προστατευόμενες περιοχές, τοπίο, αιγιαλός, αστικοί κοινόχρηστοι χώροι, μνημεία) τα οποία αποτελούν το θεμέλιο της τουριστικής δραστηριότητας
- Προώθηση νέων μορφών τουρισμού στις προστατευόμενες περιοχές της περιφέρειας όπως ο οικοτουρισμός. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διαθέτει συνολικά 31  περιοχές ενταγμένες στο Δίκτυο Natura-2000 μεταξύ των οποίων τρείς υγροτόπους διεθνούς σημασίας Ramsar και τρία χαρακτηρισμένα Εθνικά Πάρκα, εξαιρετικά τοπία φυσικού κάλους, σημαντικά δάση ποταμούς και λίμνες), με σεβασμό και πλήρη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος.
- Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ανεμογεννήτριες, μικρά υδροηλεκτρικά, φωτοβολταϊκά), με έμφαση στις μικρές επενδύσεις και παράλληλα με πρόνοια για την διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου.
- Προώθηση προγράμματος επενδύσεων, με συμμετοχή του Δημοσίου, της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα για να διασφαλιστεί η πρόσβαση των Δήμων της Περιφέρειας σε όλα τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης υλικών (πλαστικά, ελαστικά, ορυκτέλαια, συσκευασίες, οχήματα τέλους κύκλου ζωής κλπ) και εξυπηρέτηση από καλά λειτουργούντες βιολογικούς καθαρισμούς. 
- Προγράμματα για την προώθηση και ανάδειξη των τοπικών προϊόντων σε συνδυασμό με στήριξη της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας και με ολοκληρωμένες πολιτικές για τα αγροτικά προϊόντα.
- Λήψη μέτρων για την περιβαλλοντικά ορθή διακίνηση των προϊόντων από το χωράφι προς την αγορά. Με αυτό τον τρόπο όχι μόνο ελαττώνονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της γεωργίας αλλά παράλληλα ενισχύονται τα οικολογικά και βιολογικά προϊόντα και προφυλάσσεται το εισόδημα των αγροτών από κερδοσκοπικές «παρεμβολές».
- Συστηματοποίηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προδιαγραφών-κριτηρίων στις προμήθειες της Περιφέρειας. Οι Περιφέρειες/Δήμοι θα πρέπει να επιλέγουν την τροφοδοσία των υπηρεσιών τους με κριτήρια. α. περιβαλλοντικά (βιολογικά, τοπικά προϊόντα) και β. κοινωνικά (δίκαιο εμπόριο, εργασιακές συνθήκες, συνεταιρισμοί κλπ)
- Υποστήριξη και ενθάρρυνση της σταδιακής εφαρμογής των εναλλακτικών (ανταλλακτικών) νομισματικών συστημάτων και των Δικτύων Κοινωνικής Αλληλεγγύης είτε σε ολόκληρη την Περιφέρεια ή, σε πρώτη φάση, σε διακριτές γεωγραφικές ζώνες (Δήμοι, διακριτά Δημοτικά Διαμερίσματα κ.λπ.)
- Αληθινή ενσωμάτωση και συνυπολογισμός των οικονομικών ωφελειών των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας σε όλες τις πολιτικές της Περιφέρειας.
- Συνεπής διαφύλαξη όλων των φυσικών πόρων της Περιφέρειας (με έμφαση στα νερά, το έδαφος, τις ακτές) από τις ιδιωτικοποιήσεις και τη γενική απαξίωσή τους ως κοινωνικών αγαθών και δημόσιας περιουσίας.

Ενέργεια – κλιματικές αλλαγές
- Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ανεμογεννήτριες, μικρά υδροηλεκτρικά, φωτοβολταϊκά), με ουσιαστικές μελέτες και χωροθέτηση ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε επί μέρους περιοχής. Διευκόλυνση των πολιτών και επιχειρήσεων για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών σε ήδη «σφραγισμένες» επιφάνειες (στέγες κατοικιών και βιομηχανικών κτηρίων, χώρους στάθμευσης).
- Περιορισμός των επιπτώσεων σε περιβάλλον, τοπίο και κοινωνίες από τις εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε φυσικές περιοχές. Αυτό επιτυγχάνεται με ουσιαστικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα μεγάλα προγράμματα
- Πρόβλεψη για ουσιαστικά αντισταθμιστικά έργα σε περίπτωση επιπτώσεων από αναπόφευκτη εγκατάσταση και λειτουργία ΑΠΕ.
- Επενδύσεις στον περιορισμό ενεργειακής κατανάλωσης και σπατάλης από το χώρο παραγωγής, στη μεταφορά και μέχρι την κατανάλωση.
- Ενεργειακός έλεγχος όλων των δημοσίων κτηρίων κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους.
- Οικολογικός σχεδιασμός των νέων Δήμων ώστε η εξυπηρέτηση των πολιτών από δημοτικές και δημόσιες υπηρεσίες να μην προϋποθέτει πολλές μετακινήσεις και χρήση Ι.Χ.
- Σταδιακή στέγαση των υπηρεσιών της Περιφέρειας τους σε κτίρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, με συστήματα ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας.
Περιβάλλον
- Άμεση και ουσιαστική προστασία των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 με ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου προστασίας τους και επίλυση των προβλημάτων λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης των Εθνικών Πάρκων της Περιφέρειας. Προσπάθεια για οριστική βιώσιμη επίλυση πιεστικών περιβαλλοντικών ζητημάτων εντός των εθνικών πάρκων όπως παράνομη οικοδομική δραστηριότητα (π.χ. Λούρος), καταπατήσεις και εκχερσώσεις (Σαμαρέικα), σκουπίδια και λατομεία εντός ζωνών προστασίας κ.λπ.
- Αποκατάσταση φυσικών οικοσυστημάτων ως μέτρο βελτίωσης περιβαλλοντικών συνθηκών, αύξησης φυσικών πόρων και αγροτικής παραγωγής και προστασίας από τις επιπτώσεις κλιματικών αλλαγών (αποκατάσταση αποξηραμένων υγροτόπων Μουριάς – Αγουλινίτσας, ανασύσταση καμένων ή υποβαθμισμένων δασικών εκτάσεων, αποκατάσταση – διεύρυνση φυσικής κοίτης ποταμών κ.λπ.).
- Για τις περιοχές εκτός Δικτύου και επίσημης προστασίας, υποστήριξη πολιτικών που στοχεύουν στην αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων (δασών, νερών, εδάφους) και βιώσιμες δραστηριότητες στους τομείς γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας και μεταφορών.
- Δραστηριοποίηση της Αγροφυλακής ως βασικού μέσου διαφύλαξης φυσικούς και αγροτικού περιβάλλοντος.
- Προώθηση πολιτικών προστασίας της βιοποικιλότητας και του τοπίου.
- Επαρκής επάνδρωση των υπηρεσιών ελέγχου του περιβάλλοντος, συστηματοποίηση των ελέγχων, έμφαση στον τακτικό (προληπτικό) έλεγχο της τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων λειτουργίας και εκτέλεσης έργων.
- Ουσιαστική αξιοποίηση της πρόβλεψης αντισταθμιστικών μέτρων σε περίπτωση αναπόφευκτων επιπτώσεων έργων και επενδύσεων που για κοινωνικούς λόγους θεωρούνται απαραίτητα.
- Λήψη μέτρων κατά της χρήσης καταστροφικών αλιευτικών εργαλείων (βιτζότρατες, μηχανότρατες,  γρι-γρι ημέρας) σε ευαίσθητες παράκτιες περιοχές και κλειστούς κόλπους (Πατραϊκός και ιδίως Κορινθιακός).
- Στήριξη του αιτήματος για δημιουργία νέων θαλάσσιων περιοχών NATURA 2000 και θαλάσσιων καταφυγίων στον Κορινθιακό Κόλπο
- Προστασία των σημαντικών υδάτινων πόρων της περιφέρειας  από ρύπανση και, υπεράντληση. Ενεργοποίηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Υδάτων για την προώθηση της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Oδηγίας 2000/60 που προβλέπει ολοκληρωμένα σχέδια αειφορικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων της Περιφέρειας και έμφαση στην οικολογική ποιότητα νερών. Απαγόρευση κάθε περαιτέρω απομάκρυνσης υδατικών πόρων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
- Ουσιαστικά μέτρα (σε συνεργασία με τους Δήμους) για τη μείωση των απωλειών νερού από τα δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης
- Συστηματικός έλεγχος των επεμβάσεων –ιδίως αμμοληψιών- στις κοίτες των ποταμών. Οριστικός καθορισμός των ορίων της κοίτης σε όλα τα ποτάμια.
- Άμεση μέτρα αποτροπής της διάβρωσης των ακτών. Απαιτείται άμεση επαναξιολόγηση όλων των σχετικών υπαρχόντων μελετών και προτάσεων. Η κατεύθυνση για τη μακροπρόθεσμη διαχείριση του προβλήματος πρέπει να περιλαμβάνει συνδυασμό μέτρων όπως αποτροπή απομάκρυνσης αδρανών από τα ποτάμια, αποτροπή επεμβάσεων σε ακτές, αποκατάσταση ροής φερτών υλών προς της θάλασσα και ειδικές παρεμβάσεις αν χρειαστούν.
- Προτεραιότητα στην προώθηση κεντρικού Περιφερειακού Σχεδιασμού διαχείρισης υλικών και αποβλήτων κάθε είδους. Πολιτικές μείωσης όγκου, διαχωρισμού και ανακύκλωσης όλων των ανακυκλώσιμων υλικών που μπορεί να ανακυκλωθούν, προώθηση της κομποστοποίησης των ζυμώσιμων οικιακών απορριμμάτων, ουσιαστικά προγράμματα ευαισθητοποίησης και εμπλοκής του πληθυσμού.
- Κλείσιμο και προτεραιότητα αποκατάσταση όλων ΧΑΔΑ και ανάπλαση χώρων σε σημαντικές φυσικές και αγροτικές περιοχές (ιδίως στην Ηλεία)
- Συστηματική μέτρηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε Πάτρα και Αγρίνιο και αποφασιστική αντιμετώπιση των πηγών επιβάρυνσης.
- Συστηματικό πρόγραμμα ενημέρωσης πολιτών, σε συνεργασία με τους φορείς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με σκοπό την ουσιαστική στήριξη της ανακύκλωσης, του διαχωρισμού και της μείωσης του όγκου των απορριμμάτων.
- Ενεργοποίησης της Δημοτικής Αστυνομίας και σε τομείς υπεράσπισης της καθαριότητας και της ποιότητας ζωής στις πόλεις.
- Λήψη μέτρων για τη ρύπανση από τα πλοία ιδιαίτερα σε Πατραϊκό, Κορινθιακό, Κυπαρισσιακό και Αμβρακικό Κόλπο.
- Υποστήριξη των δυνατοτήτων των Δήμων και των κοινωνικών οργανώσεων για άμεση αντιμετώπιση έκτακτων φαινομένων (πυρκαγιές, πλημμύρες) με περιορισμό των πολυδάπανων και αμφίβολης αποτελεσματικότητας τεχνικών έργων.
- Έγκαιρος συνολικός σχεδιασμός για την προετοιμασία και γενικά την ορθή διαχείριση της υπαίθρου πριν και μετά τις πυρκαγιές. Προώθηση οικολογικών και κοινωνικά προσοδοφόρων μεθόδων αποκατάστασης καμένων εκτάσεων όπως προστασία φυσικής αναγέννησης, επιστημονικά οργανωμένες φυτεύσεις, φύλαξη κ.λπ.
- Διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς με σχεδιασμό και παρακολούθηση της βιώσιμης «κάρπωσης» φυσικών πόρων (κυνήγι, ψάρεμα, συλλογή φυτών κ.λπ.)
- Πρόβλεψη για προνομιακή μεταχείριση (π.χ. πιστοποίηση) προϊόντων προέλευσης από προστατευόμενες και άλλες σημαντικές φυσικές περιοχές.

Χωροταξία – υποδομές
- Ολοκλήρωση Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) σε όλους τους Δήμους. 
- Προώθηση της δόμησης μόνο σε σχέδια πόλεως με συντελεστές κάλυψης και δόμησης που να αφήνουν μεγάλους ακάλυπτους και προπαντός επαρκείς κοινόχρηστους χώρους (πλατείες, δρόμους, παιδικές χαρές). 
- Ενθάρρυνση πολιτικών για δημιουργία καλοσυντηρημένων πάρκων, δημόσιων κήπων και άλλων κοινόχρηστων χώρων σε κάθε Δήμο.
- Δημιουργία πεζόδρομων και ποδηλατόδρομων, πολιτικές αποθάρρυνσης χρήσης του Ι.Χ. στις πόλεις (δράση που απαιτεί συστηματική ενημέρωση – ευαισθητοποίηση του κοινού)
- Γενναίες πολιτικές προστασίας των δημοσίων αγαθών στις πόλεις (μνημεία πολιτισμού, κοινόχρηστοι χώροι, περιαστικά δάση και γεωργική γη). Στήριξη του Δήμου Πάτρας και άλλων Δήμων για τη διάσωση των κοινοχρήστων χώρων. 
- Υπογειοποίηση γραμμών υψηλής και σταδιακά της μέσης τάσης της ΔΕΗ σε κατοικημένες περιοχές και βαθμιαία απομάκρυνση των υποσταθμών απ’ αυτές.
- Μέτρα για την άριστη χωροθέτηση κεραιών (κινητής τηλεφωνίας, ράδιο, TV κ.α.) ώστε να επιτυγχάνονται επαρκείς αποστάσεις από τις κατοικίες αλλά και  μείωση της ισχύος εκπομπής.
- Μέτρα  για την κατάργηση των περιφράξεων στις ακτές, την ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών στις ακτές, αναβάθμιση – δωρεάν χρήση  των παραλιών.
- Ειδικό ενδιαφέρον για το παραλιακό μέτωπο της Πάτρας, ως «βιτρίνα» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αγροτική οικονομία - ύπαιθρος
- Προστασία της παραγωγικής γης από κάθε «σφράγιση εδαφών». Κάθε δραστηριότητα σε παραγωγικά γεωργικά εδάφη (αλλά και γενικότερα, στις αγροτικές περιοχές) όπως οικοδόμηση, μπαζώματα, τσιμεντοποίηση και κάθε άλλη μόνιμη κάλυψη του εδάφους, πρέπει να αξιολογείται με μεγάλη αυστηρότητα αφού στερεί πολύτιμο φυσικό πόρο από τις επόμενες γενιές.
- Προστασία αγροτικής παραγωγής από επερχόμενες εκποιήσεις (γαιών ή παραγωγής) σε μεγάλα συμφέροντα και προβλεπόμενες πρακτικές «νεοφεουδαρχισμού»
- Προστασία του αγροτικού κόσμου από τον έλεγχο διεθνών κολοσσών μέσω μηχανισμών πατέντας και γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.
- Υποστήριξη νέου οράματος για τη γεωργία (επιτακτική ανάγκη και λόγω του αναπόφευκτου περιορισμού, εθνικοποίησης ή και παύσης των επιδοτήσεων) και στήριξη υγιούς, οργανωμένου και αποτελεσματικού συνεταιριστικού κινήματος, κάτι που απαιτεί θαρραλέα ρήξη με κομματικές πρακτικές του παρελθόντος.
- Υποστήριξη της βιώσιμης συμβατικής γεωργίας με κύριο μέλημα τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων με ορθολογική χρήση νερού και αγροχημικών και  προστασία του εδάφους.
- Ουσιαστική στήριξη της βιολογικής γεωργίας και αμετακίνητη απόκρουση των μεταλλαγμένων προϊόντων.
- Υλοποίηση πολιτικών σύγχρονης προώθησης των γεωργικών προϊόντων, από το χωράφι ως την αγορά, ώστε ο αγρότης (αλλά και ο καταναλωτής) να μην είναι στο έλεος των κυκλωμάτων διακίνησης.
- Ολοκληρωμένες πολιτικές στήριξης των εθνικής και περιφερειακής σημασίας προϊόντων όπως το λάδι, το κρασί, η σταφίδα και η φράουλα με βάση της αρχές του ελέγχου της ποιότητας, της ασφάλειας του παραγωγού, της σταθερής πρόσβασης στις τοπικές, εθνικές και διεθνείς αγορές.
- Σύγχρονη αειφορική διαχείριση της αλιείας στις λιμνοθάλασσες και προώθηση ειδικού σήματος ποιότητας στα αλιεύματα που προέρχονται από αυτές καθώς όλες βρίσκονται εντός Εθνικών πάρκων.
- Ουσιαστική προώθηση των προγραμμάτων για τους νέους αγρότες
- Στήριξη δυναμικών επώνυμων κτηνοτροφικών προϊόντων ιδιαίτερα στις προστατευόμενες περιοχές και περιοχές που συνδυάζουν υψηλή οικολογική και κτηνοτροφική αξία (π.χ. Χελμός, Ερύμανθος, Ξηρόμερο, Ακαρνανικά κ.λπ.).
- Ενεργοποίηση των κοινοτικών μέτρων για διατήρηση και ενίσχυση αγροτικής βιοποικιλότητας. Παρά τη μικρή οικονομική εμβέλεια του καθενός από αυτά, τα μέτρα δρουν πολλαπλασιαστικά υπέρ της στήριξης του αγροτικού πληθυσμού και της βιωσιμότητας της γεωργίας
- Προώθηση πολιτικών του τουρισμού «δραστηριοτήτων», ιδίως στις ορεινές περιοχές. Ειδικά προγράμματα που αξιοποιούν τα ειδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε τόπου και δεν «ομογενοποιούν τα πάντα».

Τοπίο
- Αναγνώριση του τοπίου ως θεμελιώδους συστατικού της πολιτιστικής και φυσικής μας κληρονομιάς και αξιοποίησης κάθε παρεχόμενης δυνατότητας διατήρησής του.
- Έμφαση στην προστασία του τοπίου, με βάση τη Σύμβαση Προστασίας του Τοπίου της Φλωρεντίας του 2000, που επικυρώθηκε πρόσφατα και από τη χώρα μας.
- Αναγνώριση του τοπίου ως βασικού κεφαλαίου για στήριξη της τουριστικής ανάπτυξης και της ποιότητας ζωής.
- Στήριξη πρωτοβουλιών για τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου (π.χ. η κοινοτική πρωτοβουλία για περιοχές υψηλής φυσικής αξίας) ως προϋπόθεση διατήρησης της αγροτικής βιοποικιλότητας και ανάπτυξης αγροτουρισμού και σχετικών εναλλακτικών μορφών αναψυχής.
- Ειδικά προγράμματα διατήρησης και αποκατάστασης ξεχωριστών και χαρακτηριστικών / εμβληματικών για την Περιφέρεια αγροτικών (π.χ. σταφιδαμοπελώνες Αιγιάλειας) και φυσικών τοπίων (π.χ. δάση Φολόης, Στροφυλιάς, Ξηρομέρου, Καϊάφα, θίνες Ηλείας κ.λπ.).
- Προβλέψεις για προστασία σημαντικών τοπίων από εγκαταστάσεις ΑΠΕ

Τουρισμός
- Εξορθολογισμός συμβατικού τουρισμό με σκοπό τον περιορισμό στην κατανάλωση φυσικών πόρων (κυρίως νερού) και ενέργειας και στη δέσμευση γης υψηλής αποδοτικότητας ή φυσικής αξίας, όπως και στον περιορισμό αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων σε περιοχές με μεγάλο τουριστικό φορτίο (π.χ. Αρχαία Ολυμπία, Κατάκολο).
- Προώθηση μικρών ξενοδοχειακών μονάδων και αποθάρρυνση μεγάλων συγκροτημάτων (όπως ΠΟΤΑ), ως μέσο αποφυγής μεγάλων περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων, διάχυση ωφελημάτων στις γύρω περιοχές και βελτίωση συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους στον τομέα του τουρισμού.
- Προώθηση ποικίλων εναλλακτικών μορφών τουρισμού με έμφαση στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων αυθεντικών χαρακτηριστικών του κάθε τόπου (οικοτουρισμός, τουρισμός περιπέτειας, παρατήρηση φύσης, τουρισμός με σκάφη, αγροτουρισμός, εμπειριοκεντρικός τουρισμός κ.λπ.)
- Σύνταξη κεντρικού master plan για τον τουρισμό για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας όπου τα φυσικά στοιχεία (τοπίο, βιότοποι, φυσικοί πόροι) θα συνεκτιμούνται ως υποδομές και στο διαθέσιμο «κεφάλαιο» της Περιφέρειας.

Μεταφορές
- Συστηματική στήριξη των μαζικών μέσων μεταφοράς με κύρια αιχμή το σιδηρόδρομο. Πολιτικές προσιτών εισιτηρίων, τακτικών δρομολογίων, λεωφορειόδρομων, επιδότηση και στήριξη γραμμών προς τις ορεινές περιοχές των Δήμων.
- Στήριξη κάθε σχεδίου για λειτουργικά δίκτυα ποδηλατοδρόμων στις πόλεις
- Απόκρουση των προσπαθειών μείωσης και απαξίωσης του σιδηροδρομικού δικτύου, επαναλειτουργία της γραμμής Κρυονερίου – Αγρινίου.
- Χρήση των εγκαταλελειμμένων γραμμών του ΟΣΕ στην Αχαΐα (μετά τη δημιουργία του νέου δικτύου του προαστιακού) για δημιουργία τοπικών αστικών γραμμών
- Επιδίωξη λειτουργίας της γραμμής του προαστιακού και για εμπορικές μεταφορές με άμεση θετική επίπτωση στις τιμές των προϊόντων
- Στήριξη του προαστιακού σιδηροδρόμου και επέκταση προαστιακής γραμμής Πάτρας – Πύργου και προώθηση του τραμ στην Πάτρα, σχετική μελέτη για το Αγρίνιο
- Βελτίωση του βασικού συγκοινωνιακού δικτύου των ορεινών περιοχών

Παιδεία
- Ουσιαστική αξιοποίηση της Παιδείας και της εκπαίδευσης ως βασικό συστατικό κάθε Περιφερικής Πολιτικής. Πρέπει να αποτελέσει κοινή πεποίθηση το ότι καμία καινοτομία δεν μπορεί να γίνει κοινωνικά αποδεκτή χωρίς παράλληλη στήριξη από την εκπαίδευση.
- Ουσιαστική προτεραιότητα στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων όσον αφορά στην πλήρη και έγκαιρη στελέχωση, στην υποστήριξη καινοτομιών και στην συνεπή χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών.  
- Υποστήριξη της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ως βασικού μέσου βελτίωσης της ποιότητας τη παρεχόμενης εκπαίδευσης.
- Συντήρηση και αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής τους απόδοσης.
- Στήριξη και χρηματοδότηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης τόσο στα σχολεία όσο και στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης η λειτουργία των οποίων πρέπει να θεωρείται ίσης προτεραιότητας με εκείνη των σχολείων
- Αξιοποίηση ποικίλων πόρων για στήριξη δράσεων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτισμού και άλλων εναλλακτικών σχολικών δραστηριοτήτων (π.χ. από δαπάνες ενημέρωσης και διάχυσης αποτελεσμάτων διαφόρων προγραμμάτων) .
- Σχολαστική και συνεπής στήριξη του διαχωρισμού απορριμμάτων και της ανακύκλωσης στα σχολεία ως αναγκαίας και απαραίτητης προϋπόθεσης προκειμένου να πετύχει κάθε αντίστοιχη προσπάθεια σε επίπεδο Δήμων και Περιφέρειας.
- Έμφαση στη στήριξη της προσχολικής αγωγής και επαρκών παιδικών σταθμών ως απαραίτητες δομές παιδείας σε κάθε κατοικημένη περιοχή.
- Ουσιαστικό άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία με εμπλοκή των κοινωνικών ομάδων και συνεπή παρακολούθηση για προστασία της σχολικής κοινότητας.
- Υπεράσπιση του Δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης.
- Θεσμοθέτηση των Πανεπιστημίων ως βασικό σύμβουλο και εταίρο σε κάθε σχεδιασμό και στρατηγική της Περιφέρειας, τουλάχιστον για θέματα επιστημών περιβάλλοντος και τεχνολογίας

Υγεία
- Θεμελιώδης αφετηριακή μας θέση είναι ότι η Υγεία και η Πρόνοια είναι δημόσια αγαθά και όχι χώρος κερδοσκοπίας
- Δράση για την αποτελεσματική παρέμβαση της Περιφέρειας στον εκσυγχρονισμό και την ολοκλήρωση των υποδομών υγείας, τον έλεγχο των προμηθειών και την παρεμπόδιση κυκλωμάτων διαφθοράς
- Στήριξη της λειτουργίας τουλάχιστον μιας πλήρους και καλά στελεχωμένης νοσοκομειακής μονάδας ανά νομό.
- Στήριξη δράσεων και μέτρων για να αντιμετωπισθεί η εκμετάλλευση των ασθενών με τα «φακελάκια»
- Προώθηση της πρόληψης, ιδιαίτερα στην ύπαιθρο, της ενημέρωσης του κοινού, της στήριξης των εφήβων και των ηλικιωμένων
- Μεταχείριση των εξαρτημένων από ψυχοτρόπος ουσίες ως ασθενών και όχι ως εγκληματιών
- Ολιστική προσέγγιση της υγείας ανά περιοχή. Όλες οι αποφάσεις που παίρνει η Περιφερειακή και η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε άλλους τομείς θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις που θα έχουν στην υγεία των πολιτών, και ειδικότερα τις επιπτώσεις στις ευπαθείς  ομάδες του πληθυσμού. Προτείνουμε την σύνταξη μελετών υγειονομικών επιπτώσεων- Health Impact Assessment – κατά τα πρότυπα των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
- Δράση για υποστήριξη και σταδιακή θεσμική κατοχύρωση εναλλακτικών και ολιστικών θεραπευτικών συστημάτων (ομοιοπαθητική, βελονισμός κ.α.) και ενσωμάτωσή τους στο σύστημα υγείας

Μεταναστευτικό - μειονότητες
-Με αφετηριακή θέση τον σεβασμό της αξιοπρέπειας κάθε ανθρώπου, αλλά και τα οδυνηρά βιώματα του παρελθόντος, όταν ήμασταν εμείς μετανάστες σε ξένες χώρες, υποστήριξη της ανθρώπινης και μη βίαιης μεταχείρισης κάθε μετανάστη είτε έχει νόμιμα έγγραφα είτε όχι.
- Υποστήριξη ίδρυσης Κέντρου Υποδοχής στην Πάτρα, για τους μετανάστες χωρίς έγγραφα, σε ρεαλιστικά επιλεγμένο χώρο, ως της μόνης ρεαλιστικής μορφής αντιμετώπισης του πιεστικού προβλήματος της πόλης με παράλληλη λήψη μέτρων αποθάρρυνσής τους από τη χρησιμοποίηση της Πάτρας ως πύλης εξόδου από τη χώρα.
- Σθεναρή αντίθεση στις διακρίσεις και τους αποκλεισμούς όχι μόνο σε βάρος των μεταναστών αλλά και άλλων κοινωνικών ομάδων όπως οι γυναίκες, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι άστεγοι
- Υποστήριξη της θρησκευτικής ελευθερίας όλων ανεξαιρέτως με ελεύθερη δημιουργία και διαχείριση δικών τους χώρων λατρείας
- Αποφυγή «γκετοποίησης», και σταδιακή ενσωμάτωση όσων το επιθυμούν με αξιοποίηση προγραμμάτων για επιμόρφωση και εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.
- Υποστήριξη της ένταξης των τσιγγάνων - ρομά στις τοπικές κοινωνίες. Βασικό μέσο πρέπει να αποτελέσει η ουσιαστική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και των χρηματοδοτήσεων που προβλέπονται γι αυτούς (οι οποίες μέχρι σήμερα κατά κανόνα καταλήγουν μέσο εκμετάλλευσης και κερδοσκοπίας για «επιτήδειους»).

Πολιτισμός – Αθλητισμός
- Ουσιαστική στήριξη της ερασιτεχνικής δημιουργίας αλλά και των φορέων παραγωγής πολιτισμού στην περιφέρεια (ΔΗΠΕΘΕ κλπ)
- Αξιοποίηση (με σεβασμό σε όλους τους απαραίτητους περιορισμούς) αρχαίων και νεωτέρων μνημειακών χώρων ως χώρων πολιτισμού. Προβολή της αρχαίας Ολυμπίας ως συμβόλου ενός «καθαρού» και λαϊκού αθλητισμού.
- Προώθηση του λαϊκού και ερασιτεχνικού αθλητισμού, άνοιγμα σταδίων και κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων στο κοινό
- Διαμόρφωση κατά αποκεντρωμένο τρόπο αθλητικών πάρκων χαμηλού κόστους για κοινή χρήση

Διαπεριφερειακή συνεργασία
- Σταθερά θετική στάση για συνεργασία με άλλες Περιφέρειες όπου αυτό επιβάλλεται για λόγους περιβαλλοντικού και κοινωνικού συμφέροντος και για εξοικονόμηση πόρων.
- Θεσμοθετημένη συνεργασία και εκπόνηση κοινών δράσεων (όπως διαπεριφερειακά προγράμματα στο ΕΣΠΑ) με όμορες Περιφέρειες σε κρίσιμα θέματα περιβάλλοντος, μεταφορών και πολιτισμού.
- Ειδικές συνεργασίες σε θέματα υδάτων, ιδιαίτερα με τις Περιφέρειες Ηπείρου και Θεσσαλίας για το θέμα των νερών του Αχελώου και την Περιφέρεια Πελοποννήσου για τον Αλφειό.
- Ειδική διαπεριφερειακή συνεργασία για την προστασία και διαχείριση των κλειστών κόλπων Κορινθιακού και Αμβρακικού.
 - Κοινές (και σε κάθε περίπτωση μη ανταγωνιστικές) δράσης διαφήμισης και προώθησης τουριστικού προϊόντος (αλλά και άλλων προϊόντων) στο εξωτερικό.

Διασυνοριακή συνεργασία
- Έμφαση στο μεσογειακό χαρακτήρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και στις αντίστοιχες συνεργασίες.
- Έμφαση στο χαρακτήρα της Περιφέρειας ωα βασική Δυτική Πύλη της χώρας και αντίστοιχες συνεργασίες.
- Προνομιακή και τακτική συνεργασία με τις πιο κοντινές ή άμεσα συνδεδεμένες Περιφέρειες (ή αντίστοιχες διοικητικές ενότητες) άλλων κρατών για σταθερές και μακροχρόνιες κοινές δράσεις και προγράμματα με βάση την τήρηση περιβαλλοντικά και κοινωνικά προσοδοφόρων πρακτικών. Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τη Νότιο Ιταλία και τα παράλια της Αδριατικής.

Αποτελεσματική λειτουργία των θεσμών
- Προώθηση πολιτικών διαφάνειας και λογοδοσίας στους θεσμούς της τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.
- Αναδιοργάνωση και επαρκής επάνδρωση των υπηρεσιών ελέγχου των δημοσίων αγαθών (Δασική Υπηρεσία, Πολεοδομία, Υπηρεσία Βιομηχανίας, Αστυνομία)
- Αντίδραση με κάθε μέσο στο «ρουσφέτι» και στις πρακτικές λαδώματος
- Ενίσχυση των θεσμών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της περιφέρειας, τακτική και πλήρης λογοδοσία υπηρεσιακών και πολιτικών προσώπων
- Θεσμοθέτηση της με κάθε δυνατό τρόπο εμπλοκής των ενδιαφερόμενων (ενημέρωση, διαβούλευση) στα θέματα που τους αφορούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο.