Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013

Λειτουργεί ο Βιολογικός Μεσολογγίου ή όχι;Οικολογική Δυτική Ελλάδα
Πάτρα 22 Ιανουαρίου 2012

Λειτουργεί ο Βιολογικός Μεσολογγίου ή όχι;

Μαζικοί θάνατοι ψαριών συμβαίνουν επί δύο εβδομάδες δίπλα στο σταθμό Βιολογικού καθαρισμού Μεσολογγίου.


Επί δύο εβδομάδες χιλιάδες νεκρά ψάρια εμφανίζονται στην τάφρο που βρίσκεται δίπλα ακριβώς από το βιολογικό Σταθμό Μεσολογγίου, στο δρόμο που συνδέει την πόλη με τo Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου.

Η τάφρος αυτή καταλήγει μέσα στη λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας – συνεπώς πρόκειται για σοβαρή απειλή τόσο για την ανθρώπινη υγεία όσο και το πολύτιμο οικοσύστημα που ανήκει στο Εθνικό Πάρκο υγροτόπων Μεσολογγίου.

Πρώτη φορά διαπιστώσαμε το πρόβλημα στις 12 Ιανουαρίου και ενημερώσαμε το Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού πάρκου Μεσολογγίου. Το πρόβλημα εξακολουθούσε και στις 21 Ιανουαρίου.

Τέτοια περιστατικά έχουν συμβεί και στο παρελθόν και είχαν αποδοθεί είτε σε αστοχίες στη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού ή σε απόβλητα ελαιοτριβείων – η δεύτερη εκδοχή δεν φαίνεται να ισχύει σε αυτή την περίπτωση.

Αναμένουμε από Περιφέρεια και Δήμο άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος διότι είναι απαράδεκτο να συμβαίνουν τέτοια φαινόμενα μέσα σχεδόν στην πόλη του Μεσολογγίου, δίπλα στο βιολογικό, δίπλα στο δρόμο που οδηγεί στο εκπαιδευτικό ίδρυμα και μέσα σε προστατευόμενη περιοχή διεθνούς σημασίας.

Κώστας Παπακωνσταντίνου

Περιφ. Σύμβουλος - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Γραμματέας Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. Ελλάδας

Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2013

Για τους Φορείς διαχείρισης προστατευομένων περιοχών


Οικολογική Δυτική Ελλάδα
Πάτρα 18 Ιανουαρίου 2012

Το τελευταίο στοίχημα για τις προστατευόμενες περιοχές

Αντίδοτο στην απαξίωση των Φορέων Διαχείρισης η ενεργοποίηση των Διευθύνσεων Συντονισμού Προστατευόμενων Περιοχών.


Με αφορμή την συγχώνευση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, που ενώνει το ΦΔ Μεσολογγίου με εκείνους του Αμβρακικού και του Καλαμά και το ΦΔ Στροφυλιάς - Κοτυχίου, με εκείνους του Χελμού και του Αίνου στην Κεφαλονιά, ο Περιφερειακός Σύμβουλος της ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Κώστας Παπακωνσταντίνου – μέλος και ο ίδιος του ΔΣ του ΦΔ του Μεσολογγίου- έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η προστασία της φυσικής κληρονομιάς και η διατήρηση της ζωής είναι ζήτημα πρώτης γραμμής. Οι Φορείς Διαχείρισης έπρεπε να αυξηθούν και η λειτουργία τους να ενταχθεί στον τακτικό προϋπολογισμό. Με περίπου 50 ΦΔ και με μέσο όρο το πολύ δέκα εργαζόμενους ανά ΦΔ θα καλύπταμε πάνω από 150 περιοχές του Δικτύου Natura-2000 – σχεδόν όλες όσες χρειάζονται αναβαθμισμένο καθεστώς προστασίας. Είναι πολλοί 500 εργαζόμενοι για να διασφαλίσουμε το πιο σημαντικό μέρος της φυσικής κληρονομιάς της Ελλάδας; Φυσικά όχι. Αυτή είναι η μόνη υπεύθυνη πολιτική θέση για τις προστατευόμενες περιοχές.

Το μεγαλύτερο στρατηγικό λάθος με τους ΦΔ ήταν ότι από την αρχή η διοίκησή τους θύμισε Αναπτυξιακή Εταιρία και όχι συμβούλιο Εθνικού Πάρκου. Δήμοι, Περιφέρειες, παραγωγικοί και αναπτυξιακοί φορείς είχαν την πλειοψηφία και επί 10 χρόνια αποφάσιζαν χωρίς γνώση και ενημέρωση για κρίσιμα περιβαλλοντικά θέματα. Φυσικά, η προστασία και η διαχείριση, από προαπαιτούμενο κατάντησε πάρεργο και κυριάρχησαν τα έργα και οι επενδύσεις. Αναπόφευκτα, λοιπόν, ο θεσμός των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών απαξιώθηκε και όλα όσα ονειρευόμασταν και υποσχόμασταν πήγαν «στο βρόντο». Το ΥΠΕΚΑ, που τώρα διαπιστώνει αυτές τις αδυναμίες, ας αναλογιστεί ότι το ίδιο ευθύνεται γι αυτή την κατάντια.

Εδώ που φτάσαμε, ένα μένει: Να ενεργοποιηθούν οι Διευθύνσεις Συντονισμού που προβλέπονται από το Νόμο 3937/2011[1]. Αυτές, όχι μόνο θα βοηθήσουν τις προστατευόμενες περιοχές αλλά θα συμβάλουν και στην επίλυση άλλων προβλημάτων όπως η λαθροϋλοτομία που φέτος οργιάζει. Αρκεί, βέβαια, να ασχοληθούν αποκλειστικά με τις Προστατευόμενες Περιοχές και να μη διοικηθούν ξανά από οπαδούς της άγριας ανάπτυξης – εκείνους που κατέστρεψαν τους Φορείς Διαχείρισης».

Κώστας Παπακωνσταντίνου

Περιφ. Σύμβουλος Γραμματέας Περιφερειακού Συμβουλίου


[1] NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3937 //2011 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 7 παρ. 2:
« … ιδρύονται Διευθύνσεις Συντονισμού Προστατευόμενων Περιοχών σε επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης με αρμοδιότητα την εποπτεία και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών …, το συντονισμό της φύλαξης από τα χωρικά αρμόδια σώματα ασφαλείας, καθώς και το σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων και δράσεων διαχείρισης, έρευνας, προστασίας και ενημέρωσης. Οι διευθύνσεις μπορούν να συνεπικουρούνται από συμβουλευτική επιτροπή που δεν αμείβεται και αποτελείται από επιστήμονες ακαδημαϊκών ή ερευνητικών ιδρυμάτων, ειδικούς σε γνωστικά αντικείμενα συναφή με το χαρακτήρα και τις οικολογικές απαιτήσεις των υπό διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, καθώς και εκπροσώπους περιβαλλοντικών οργανώσεων με αποδεδειγμένη εμπειρία, τεχνογνωσία και επιστημονική επάρκεια σε θέματα οικολογίας και διαχείρισης της βιοποικιλότητας.»

Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2013

Μήνυμα με αφορμή την ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου


Οικολογική Δυτική Ελλάδα
Πάτρα 8 Ιανουαρίου 2012

Για να εκπληρώσει η Περιφέρεια το ρόλο της…

Μήνυμα με αφορμή την ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Με αφορμή την επανεκλογή του στη θέση του Γραμματέα του περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ο Περιφερειακός Σύμβουλος της ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Κώστας Παπακωνσταντίνου έκανε την παρακάτω δήλωση:

«Οφείλω να ευχαριστήσω για την πρόταση της αντιπολίτευσης να αναλάβω ξανά αυτή τη θέση όπως και τους συναδέλφους που την επικύρωσαν. Βέβαια, οφείλω επίσης να τονίσω ότι η κινηματική βάση της οικολογίας δεν ενδιαφέρεται για ‘θέσεις’ αλλά για την ουσία.

Η ουσία είναι ότι η Περιφέρεια δεν μπορεί ακόμη να παίξει το ρόλο της για εφαρμογή πολιτικών που στοχεύουν στην κοινωνία και το περιβάλλον. Χρειάζεται ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ στην πράξη και αυτονομία. Για παράδειγμα, θα πρέπει η Περιφέρεια να μπορεί να διαπραγματεύεται απευθείας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους κοινοτικούς πόρους και όχι μέσω της κεντρικής κυβέρνησης.

Η περιφερειακή πολιτική δεν πρέπει να στοχεύει μόνο σε ποσοτικούς δείκτες. Πρέπει να δώσει έμφαση στα συλλογικά αγαθά. Πολλοί λένε ότι στην περίοδο της κρίσης δεν έχουμε την ‘πολυτέλεια’ να ασχοληθούμε με αυτά. Κι όμως, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο: Σήμερα, που δεν έχουμε εναλλακτικές λύσεις, χρειαζόμαστε καθαρό νερό στη βρύση, άμεση πρόσβαση σε κοινόχρηστους χώρους και σε καθαρή θάλασσα, αξιόπιστα μέσα μαζικής μεταφοράς, μέτρα κοινωνικής οικονομίας που να στοχεύουν στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η Περιφέρεια πρέπει να δώσει έμφαση σε αυτά τα ‘ταπεινά’ και όχι σε βαρύγδουπες εξαγγελίες ‘άγριας ανάπτυξης’ σαν αυτή που μας οδήγησε στην κρίση.

Στη ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Κυριακής 6 Ιανουαρίου, όπως κάνουμε πάντα, δεν γενικολογήσαμε αλλά κάναμε δύο πρακτικές ευχές:
1.      Να γίνει καλή προετοιμασία για την 5η προγραμματική περίοδο με εκτενή διαβούλευση και ένταξη δράσεων με πραγματικό αντίκτυπο στην κοινωνία και το περιβάλλον.
2.      Να μην επικεντρώνεται  το Περιφερειακό Συμβούλιο μόνο σε ‘υψηλής πολιτικής’ θέματα αλλά να δίνει έμφαση σε όλα τα θέματα. Για παράδειγμα, η αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών συνεργασιών και προγραμμάτων συνήθως επαφίεται στο φιλότιμο των υπαλλήλων και την εποπτεία ενός Αντιπεριφερειάρχη χωρίς ουσιαστικό πολιτικό έλεγχο από το Συμβούλιο – αφού τα θέματα αυτά συνήθως καταντούν «διαδικαστικά» μετά από εξαντλητικές συνεδριάσεις για άλλα ζητήματα.


Κώστας Παπακωνσταντίνου
Περιφερειακός Σύμβουλος, Γραμματέας Περιφερειακού Συμβουλίου

Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013

Ο Αγιασμός ευκαιρία να σκεφθούμε τον Κορινθιακό


Οικολογική Δυτική Ελλάδα
Πάτρα 6 Ιανουαρίου 2012


Ο Αγιασμός του Κορινθιακού

Ο Αγιασμός των υδάτων της κλειστής μας θάλασσας είναι ευκαιρία να αναγνωρίσουμε την αξία του Κορινθιακού για τη ζωή μας. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα να κάνουμε.

Το μεγάλο βάθος του Κορινθιακού Κόλπου τον προστάτευε μέχρι σήμερα από τη ρύπανση. Αν ήταν ένας κλειστός ρηχός κόλπος η κατάσταση θα ήταν ήδη αβίωτη. Αυτό, όμως, δεν θα συνεχίζεται επ’ αόριστο. Η σωρευμένη κόκκινη λάσπη, οι πρωτοφανείς ενδείξεις ευτροφισμού, οι αύξηση των επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία παράκτιων νερών, ο αποδεκατισμός των δελφινιών είναι μερικά μόνο από τα  ανησυχητικά σημάδια. Η κατάσταση επιδεινώνεται λόγω κρίσης αφού οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι εξασθενούν και τα μεγάλα συμφέροντα κυριαρχούν χωρίς αντίπαλο.

O αγώνας των οικολογικών οργανώσεων έκανε γνωστό το θέμα. Τώρα χρειάζονται δράσεις από την Πολιτεία. Επειδή έχουμε πει και έχουμε γράψει πολλά, σημειώνουμε εδώ μόνο ένα πολύ απλό βασικό βήμα που πρέπει να γίνει από κοινού από Δήμους και Περιφέρειες γύρω από τον Κορινθιακό:

Εν όψει της επόμενης προγραμματικής περιόδου θα πρέπει να προβλεφθεί ένα ενιαίο έργο προστασίας, προβολής και παρακολούθησης του Κορινθιακού Κόλπου και σύνδεσης των περιοχών γύρω από τις ακτές του. Πρόκειται για έργο 100% επιλέξιμο στο πλαίσιο των στόχων για το 2020 (σε αντίθεση με τις βαρύγδουπες «υποδομές» που είχαμε συνηθίσει και οι οποίες έχουν τελεσίδικα «κοπεί» - ότι κι αν μας υπόσχονται οι δήθεν αρμόδιοι).

Η προετοιμασία και η ωρίμανση μιας τέτοιας πρότασης πρέπει να γίνει άμεσα, αλλιώς ένα τέτοιο έργο δεν θα προβλεφθεί και θα χαθεί η ευκαιρία.

Πρέπει να καταλάβουμε ότι η μοίρα όσων κατοικούμε γύρω από τον Κορινθιακό είναι δεμένη με την τύχη της κλειστής θάλασσας που μοιραζόμαστε. Αυτή μας δίνει υγεία και οικονομική σταθερότητα. Αν δεν θέλουμε κάθε χρόνο να είμαστε φτωχότεροι και να αγιάζουμε ολοένα πιο επικίνδυνα νερά, πρέπει να δράσουμε τώρα.

Κώστας Παπακωνσταντίνου
Περιφερειακός Σύμβουλος, Γραμματέας Περιφερειακού Συμβουλίου

Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2013

O Αγιασμός των Υδάτων να γίνει αφετηρία για πράξη


Οικολογική Δυτική Ελλάδα
Πάτρα 5 Ιανουαρίου 2012

Ο Αγιασμός των υδάτων να οδηγήσει και σε πράξεις

Η σπουδαιότητα που δίνεται στον αγιασμό των υδάτων έχει χάσει το νόημά της. Αν δεν αντιδράσουμε άμεσα, το νερό θα πάψει να αποτελεί συλλογικό αγαθό.

Ο Αγιασμός των υδάτων και ο φωτισμός της κτίσεως εμπεριέχουν βαθιά οικολογικά μηνύματα. Η μεγαλοπρέπεια που δίνεται την ημέρα των Θεοφανείων αποτελεί αναγνώριση του βασικότερου στοιχείου για τη ζωή, του νερού.
Μια τέτοια μέρα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το νερό δεν μπορεί να θεωρείται πλέον εξασφαλισμένο κοινωνικό αγαθό:
1.    Η Ποιότητα του νερού υποβαθμίζεται. Συμπολίτες μας καταναλώνουν νερό επιβαρυμένο με επιβλαβείς  ουσίες όπως το εξασθενές χρώμιο ενώ απέχουμε πολύ από την «καλή κατάσταση των υδάτων» που αποτελεί ευρωπαϊκό στόχο μέχρι το 2015
2.    Η σχεδιαζόμενη ιδιωτικοποίηση του πόσιμου νερού θα οδηγήσει σε δυσβάσταχτο κόστος και επιδείνωση της ποιότητας.
3.    Η αυθαίρετη χρήση και η υπερεκμετάλλευση των υδάτινων πόρων οδηγεί αναπόφευκτα στη λειψυδρία και στην αύξηση του κόστους για την εύρεση εναλλακτικών λύσεων.
4.    Τα διαχειριστικά σχέδια των λεκανών απορροής – το σημαντικότερο θεσμικό μέτρο διαχείρισης νερού στην ιστορία της χώρας – περνούν «στα ψιλά» και προωθούνται χωρίς τη γνωμοδότηση των ενδιαφερομένων.
5.    Δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός για χρηματοδότηση βασικών έργων διαχείρισης υδάτων κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο ενώ έργα που ήδη έχουν ολοκληρωθεί και συγχρηματοδοτηθεί από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους απαξιώνονται λόγω έλλειψης συντήρησης.

Η Οικολογική Δυτική Ελλάδα, ως περιφερειακή παράταξη, όπως και οι Οικολόγοι Πράσινοι ως πολιτικός χώρος έχουμε ασχοληθεί σοβαρά και συστηματικά με το θέμα των υδάτων.

Για τη σημερινή κατάσταση, προτείνουμε τρεις βασικές δέσμες μέτρων:
-       Απόρριψη της ιδιωτικοποίησης του νερού μέσω της πώλησης δημόσιων εταιριών ύδρευσης. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις αποτελούν μία χειροπιαστή εναλλακτική πρόταση.
-       Προετοιμασία για βασικά έργα προστασίας και ορθολογικής χρήσης των υδατικών πόρων που θα ενταχθούν στην επόμενη προγραμματική περίοδο και θα στηρίζονται στην πράσινη καινοτομία και θα εστιάζουν στην επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση νερού καθώς και στη βελτίωση των συστημάτων άρδευσης.
-       Ολοκλήρωση των διαχειριστικών σχεδίων για όλα τα υδατικά διαμερίσματα της χώρας και σύσταση των Περιφερειακών Συμβουλίων Υδάτων προκειμένου να υπάρξει γνωμοδότηση για κάθε Περιφέρεια.

Διαβάστε αναλυτικότερα τις θέσεις και ένα ιστορικό πράσινων παρεμβάσεων για το νερό στο ευρωκοινοβούλιο και την αυτοδιοίκηση.
Επίσης μερικές από τις παρεμβάσεις της Οικ. Δυτ. Ελλάδας για τα νερά:
http://www.ecowesthellas.blogspot.gr/2012/02/2.html   Νερό περέλαιο σημειώσατε 2

Κώστας Παπακωνσταντίνου
Περιφ. Σύμβουλος - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ-
Γραμματέας Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. Ελλάδας