Σάββατο 3 Μαρτίου 2018

Η λατομική πολιτική δεν μπορεί να ασκείται σε βάρος των εθνικών μας πάρκων.


Η λατομική πολιτική δεν μπορεί να ασκείται σε βάρος των εθνικών μας πάρκων.

Η περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας θα κινηθεί εντός του πλαισίου που διαμορφώνει ο νόμος 4512/2018, ήταν εν ολίγοις, η απάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Γρ. Αλεξόπουλου στην επερώτησή μας για την προοπτική της Λατομικής Πολιτικής, εν σχέσει και με την ανάγκη απομάκρυνσης των Λατομείων Αράξου από την Α΄ζώνη του Εθνικού Πάρκου Κοτυχίου Στροφιλιάς.
Κάτι τέτοιο, κατά την γνώμη μας, δεν διασφαλίζει ότι στο τέλος του 2020 θα είμαστε σε θέση να κλείσουμε τα Λατομεία Αράξου (όπως σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται να γίνει) έχοντας παράλληλα επαρκείς πηγές αδρανών για τις ανάγκες της Αχαΐας.
Αναλυτικότερα, η πολιτική της περιφέρειας περιλαμβάνει:
-Εντολές στην αρμόδια επιτροπή για επιτάχυνση των ενεργειών για ανεύρεση λατομικής ζώνης, αξιοποιώντας τα μικρά περιθώρια του αρ. 52, παρ 2α, δηλαδή τον εντοπισμό σε μικρότερη απόσταση των 1000 μέτρων αλλά σε σχέση με εγκαταλελειμμένους, μικρούς και φθίνοντες οικισμούς.
-         - Οι άλλες δύο περιφερειακές ενότητες θα λάβουν υπόψη και τις ανάγκες της Αχαΐας
-          -Αξιοποίηση των δυνατοτήτων για εντοπισμό σημείων για μεμονωμένα λατομεία (όχι λατομικές ζώνες)
Σε ότι αφορά τα ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών και κατασκευών) που μπορούν, ανακυκλούμενα, να αποτελέσουν μια πηγή αδρανών, έστω β’  ποιότητας, η κατάσταση είναι στάσιμη ή μάλλον εντελώς έξω από πλαίσιο και τις προθεσμίες των σχετικών διατάξεων. «Συστήματα» συλλογής και ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ στην Αχαΐα ΔΕΝ υπάρχουν, δημόσιος χώρος υποδοχής δεν υπάρχει, υπάρχουν δύο μονάδες στην περιοχή Θεριανού που τα δέχονται.
Από την πλευρά μας σημειώνουμε:
- Δεν θα πάψουμε να θέτουμε το ζήτημα, η απομάκρυνση των Λατομείων από τα Μαύρα Βουνά Αράξου (Α’ ζώνη Εθνικού πάρκου) το 2020 είναι ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ.
- Δεν θα πάψουμε να θέτουμε το ζήτημα της σύγχρονης (σύμφωνα με υπάρχουσα εξάλλου νομοθεσία) διαχείρισης των ΑΕΚΚ, και ως πηγής αδρανών υλικών.
-Θα συνεχίσουμε να προτείνουμε νέες λύσεις όπως παραλαβή και αξιοποίηση ογκωδών από τις εξόδους των φαραγγιών των ποταμών.

Η λατομική πολιτική δεν μπορεί να ασκείται σε βάρος των εθνικών μας πάρκων.

Το κείμενο της επερώτησής μας της 21ης Φεβρουαρίου, η οποία συζητήθηκε την 2-3-2018, έχει ως εξής:

Επερώτηση σχετικά με την προοπτική επίλυσης του προβλήματος των Λατομείων Αράξου μετά την ψήφιση του ν. 4512/2018.


Κύριε Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου,

Σας παρακαλώ να προωθήσετε προς τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Ν. Μπαλαμπάνη, και Αχαΐας κ. Γρ. Αλεξόπουλο την παρακάτω επερώτηση, σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Δ. Ελλάδας.
Η επερώτηση έχει ως εξής:

    Κύριοι Αντιπεριφερειάρχες,

Σας είναι γνωστό ότι τα Λατομεία Αράξου, εντός του Εθνικού Πάρκου Κοτυχίου Στροφυλιάς θα όφειλαν να έχουν χαρακτηρισθεί, βάσει των στοιχείων βιοποικιλότητας που φιλοξενούν, Α΄ ζώνη και να έχουν κλείσει από το 2011. Έχουν όμως χαρακτηρισθεί μεταβατικά ΒΑ ζώνη και με συνεχείς παρατάσεις, η μεγαλύτερη από τις οποίες, εξαετής, δόθηκε τον  Δεκέμβριο του 2014, με στόχο να «ολοκληρώσουν όλες τις εργασίες διαμόρφωσης του ανάγλυφου και αποκατάστασης - αναδάσωσης των λατομικών χώρων» μέχρι τη λήξη του νέου ΕΣΠΑ  στο τέλος του 2020.

Πρόσφατα, στη Βουλή ψηφίστηκε ο νόμος ν. 4512/2018, σειρά άρθρων του οποίου αναθεωρεί τη λατομική πολιτική της χώρας.
Όπως γνωρίζετε, δεν τελεσφόρησε η προσπάθεια των αρμοδίων υπηρεσιών της περιφέρειας να ψηφισθεί τροπολογία, που είχαν οι ίδιες διατυπώσει, και την οποία η «Οικολογική Δυτική Ελλάδα» σθεναρά υποστήριξε στη διάρκεια της διαβούλευσης του νόμου, ώστε για περιπτώσεις με δυσχέρεια εντοπισμού νέων λατομικών ζωνών λόγω μικρότερων από 1000 μέτρα αποστάσεων από οικισμούς ή άλλα σημεία ενδιαφέροντος, όπως η Αχαΐα, να επιτρέπεται λελογισμένη μείωσή τους κατά το πρότυπο των νησιωτικών περιοχών.

Σε απάντηση σχετικής με το θέμα αναφοράς του βουλευτή Αχαΐας κ. Ν. Νικολόπουλου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και ενέργειας κ. Γ. Σταθάκης απάντησε ως εξής:
Η πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που υποβλήθηκε και κατά τη δημόσια διαβούλευση του νέου λατομικού νομοσχεδίου, για μείωση της απόστασης των 1000 μέτρων σε περιφερειακές ενότητες της χώρας για τις οποίες προκύπτει αδυναμία καθορισμού λατομικών περιοχών, μετά από διερεύνηση της αρμόδιας Επιτροπής δεν κρίθηκε αναγκαία κατά την τελική διαμόρφωση του σχεδίου νόμου ως γενική διάταξη, διότι:
1. Σε ότι αφορά στο ζήτημα της δυσκολίας καθορισμού λατομικών περιοχών στην Π.Ε. Αχαΐας, λόγω μη ύπαρξης κατάλληλων περιοχών σε επαρκείς αποστάσεις (μεγαλύτερες των 1000 μέτρων) από τα όρια οικισμών και άλλων σημείων ενδιαφέροντος, που προβλέπονται από τη λατομική νομοθεσία, επισημαίνεται ότι ο ν. 4512/2018, περιλαμβάνει ρυθμίσεις προς την κατεύθυνση της επίλυσης του ζητήματος αυτού (άρθρο 47 παρ. 4).
2. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον αποκλειστεί, με τη διαδικασία των άρθρων 46 έως και 48 του ν. 4512/2018 η δημιουργία λατομικής περιοχής στη συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα, αφού ληφθεί υπόψη και η δυνατότητα της παρ. 4 του άρθρου 47 του ιδίου νόμου, είναι δυνατή η εφαρμογή των προβλεπομένων στην παρ. 2α του άρθρου 52 του ν. 4512/2018.

Κατόπιν των παραπάνω, και εκτιμώντας από την πείρα του παρελθόντος ότι το 2020, χωρίς εναλλακτική λύση νέας λατομικής ζώνης ή άλλων πηγών προμήθειας αδρανών, αφενός θα υπάρξει και πάλι εκβιαστική πίεση από τους παράγοντες της αγοράς που χρησιμοποιούν αδρανή υλικά, αφετέρου ότι ανοχή μας προς νέα παράταση των Λατομείων Αράξου θα αποτελέσει εξευτελισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, θέτουμε τα παρακάτω ερωτήματα:

  1. Έχετε δρομολογήσει ενέργειες ώστε να εξακριβωθούν έγκαιρα και σε ρεαλιστικό πλαίσιο οι δυνατότητες που παρέχει η παρ. 4 του άρθρου 47, ήτοι η προμήθεια αδρανών για την Αχαΐα από τις άλλες δύο περιφερειακές ενότητες και η παρ. 2α του άρθρου 52 του ίδιου νόμου;
  2. Ποια είναι η πρόοδος στην Περιφέρειά μας σε ότι αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας για την ανακύκλωση των ΑΕΚΚ (συγκρότηση και λειτουργία συστημάτων) ή την αξιοποίηση των μεγάλης διαμέτρου φερτών (ογκολίθων) από τις εξόδους των φαραγγιών;
  3. Γενικότερα ποια η προετοιμασία της Περιφέρειας ώστε να διαθέτουμε μια πλήρη και όχι εις βάρος των εθνικών μας πάρκων λατομική πολιτική, ώστε να αποδοθούν επιτέλους τα Μαύρα Βουνά Αράξου εκεί που ανήκουν, ήτοι στην Α’ ζώνη του Εθνικού Πάρκου Κοτυχίου Στροφυλιάς;

Γιώργος Κανέλλης
Επικεφαλής της Οικολογικής Δυτικής Ελλάδας