Κυριακή 28 Ιουλίου 2013

Οι διαβρωμένες ακτές δεν χρειάζονται "σκληρές" επεμβάσεις

Οικολογική Δυτική Ελλάδα
Πάτρα 28 Ιουλίου 2013

Μελέτη για τη διάβρωση ακτών Δυτικής Αχαΐας: πανάκριβη και αμφιλεγόμενη

Με κόστος μελέτης 826.000 € για 12 χιλιόμετρα ακτής και με προτάσεις για «σκληρές» επεμβάσεις δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουμε τη διάβρωση των ακτών. Μόνη λύση είναι οι σύγχρονες, ήπιες, οικονομικές και πολύ πιο αποτελεσματικές μέθοδοι που προτείνει ο επιστημονικός κόσμος και υποστηρίζει το ΤΕΕ Δ. Ελλάδας
Η μελέτη για την αντιμετώπιση της διάβρωσης ακτών της Δυτικής Αχαΐας που εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Πέμπτης 25 Ιουλίου για τις περιοχές Νιφορέϊκων, Καλαμακίου, παραλίας Αλισσού, Μονοδενδρίου, Βραχνέϊκων, Τσουκαλέϊκων έχει δύο σοβαρά αδύνατα σημεία, ανεξάρτητα από την τεχνική της πληρότητα:
  1. Το κόστος της ανέρχεται σε  826.424,57 € για περίπου 12 χιλιόμετρα ακτής, δηλαδή περίπου 70.000 € ανά χιλιόμετρο. Αν προσθέσουμε και το πολύ μεγάλο κόστος των προτεινόμενων έργων, τότε δεν θα βρούμε ποτέ τα χρήματα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών στη Δυτική Ελλάδα, ένα πρόβλημα που αφορά άμεσα ή έμμεσα σε παραπάνω από 150 χιλιόμετρα ακτής.
  2. Οι τεχνικές επεμβάσεις που προτείνονται, συχνά περιλαμβάνουν «σκληρές» ακριβές παρεμβάσεις όπως κυματοθραύστες και τεχνικά έργα στήριξης απότομων ακτών. Η σκοπιμότητα αυτών των επεμβάσεων συχνά αμφισβητείται από την επιστημονική κοινότητα με το επιχείρημα ότι εντείνει και δεν μετριάζει το πρόβλημα.

Μοναδική εφικτή λύση είναι να υιοθετηθούν ήπιες μέθοδοι ενίσχυσης των ακτών οι οποίες περιλαμβάνουν χαμηλής έντασης παρεμβάσεις σε συμμαχία με τις φυσικές δυνάμεις. Αυτές είναι πιο αποτελεσματικές και έχουν κόστος μόλις το 1/10 από εκείνο των «σκληρών» μεθόδων με τα μεγάλα τεχνικά έργα.

Σε κάθε περίπτωση, το κόστος των μελετών, με προεκτιμούμενες αμοιβές που έχουν διαμορφωθεί εδώ και δεκαετίες, πρέπει να μειωθεί. Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χριστοδουλόπουλος μας διαβεβαίωσε ότι αυτή είναι και η πρόθεση του ΥΠΕΚΑ, μετά από σχετικό αίτημα της Περιφέρειας.

Η αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών πρέπει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα χρηματοδότησης. Είναι δράση απαραίτητη για την οικονομική βιωσιμότητα της παράκτιας ζώνης και για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Αντί να θησαυρίζουν μελετητές χωρίς στόχο, η Περιφέρεια πρέπει να αναπτύξει ολοκληρωμένο σχέδιο, βασιζόμενο σε ήπιες οικονομικές λύσεις. Οι προτάσεις από τους επιστημονικούς φορείς της Δυτικής Ελλάδας, και ιδιαίτερα από το Πανεπιστήμιο Πάτρας και το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας υπάρχουν. Η Περιφέρεια πρέπει να ανταποκριθεί επειγόντως, εν όψει σχεδιασμού για την επόμενη προγραμματική περίοδο.

Κώστας Παπακωνσταντίνου


Περιφερειακός Σύμβουλος, Γραμματέας Περιφερειακού Συμβουλίου

Πέμπτη 25 Ιουλίου 2013

Οικονομικά ζημιώνουν παρά ωφελούν οι συγχωνεύσεις σχολείων

Οικολογική Δυτική Ελλάδα
Πάτρα 26 Ιουλίου 2013

Συγωνεύσεις/καταργήσεις σχολείων: ζημιά για την εθνική οικονομία

Ποιο το κέρδος των συγχωνεύσεων όταν, με βάση την τελευταία απόφαση του Υπουργείου, εξοικονομούμε  ετησίως 228.000 € από μισθούς δασκάλων και δαπανούμε 290.000 € για μεταφορικά;

Σχολιάζοντας τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων που αναγγέλθηκαν χτες (έξι περιπτώσεις αφορούν στη Δ. Ελλάδα), ο Περιφερειακός Σύμβουλος της ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, Κώστας Παπακωνσταντίνου, εκπαιδευτικός ο ίδιος, δήλωσε:

Κατά τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολείων που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας εμφανίστηκε μονόπλευρα η εξοικονόμηση συνολικά 228.000 ευρώ ανά έτος. Στην ίδια απόφαση αναφέρεται δαπάνη μεταφοράς μαθητών εξαιτίας των καταργήσεων και συγχωνεύσεων 290.000 ανά έτος, ποσό που θα καταβάλλουν οι περιφέρειες – συνήθως σε οδηγούς ταξί. Άρα, το τελικό αποτέλεσμα είναι δημοσιονομικά ζημιογόνο, αφού οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών είναι κατά 30% μεγαλύτερες από την εξοικονόμηση που προκύπτει από τις συγχωνεύσεις - καταργήσεις.

Αντιλαμβανόμαστε απόλυτα το παιδαγωγικό σκεπτικό υπέρ της λειτουργίας πολυδύναμων σχολείων. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι:
  1. παρά τις  περικοπές, η μεταφορά μαθητών παραμένει το μεγαλύτερο κονδύλι στον προϋπολογισμό σχεδόν κάθε Περιφέρειας της χώρας. Στη Δ. Ελλάδα ξεπερνά τα 15.000.000 € το χρόνο, και μάλιστα με περικοπή μέχρι και 50% επί του παλαιότερου ποσού.
  2. είναι προφανές ότι οι καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολείων δεν προκύπτουν από σοβαρή μελέτη παρά μόνο από την πίεση να «μειώσουμε» το κράτος.
  3. η λειτουργία σχολείων αποτελεί το πιο θεμελιώδες μέσο αναζωογόνησης της περιφέρειας και στήριξης της ζωής στην ύπαιθρο

Προτείνουμε:
-       να γίνει σχεδιασμός σε κάθε Περιφέρεια με συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας όπου, με βάση το συσχετισμό κόστους – οφέλους, να προταθεί η βέλτιστη κατανομή των σχολικών μονάδων. Είναι πάρα πολύ πιθανό ότι, προσλαμβάνοντας και όχι απολύοντας δασκάλους, ανοίγοντας και όχι κλείνοντας σχολεία, μπορούν να εξοικονομηθούν εκατομμύρια κάθε χρόνο.
-       Να μελετηθεί εξ αρχής η δυνατότητα να αναλάβουν οι Δήμοι τη μεταφορά μαθητών με δικά τους μέσα – δαπάνη που μπορεί να προβλεφτεί κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο και να μειώσει δραστικά το κόστος μεταφοράς μαθητών.

Κώστας Παπακωνσταντίνου

Περιφερειακός Σύμβουλος, Γραμματέας Περιφερειακού Συμβουλίου

Συνημμένα: το απόσπασμα από την Απόφαση του Υπ. Παιδείας:
19) … από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 117.000 ευρώ … : 
…  117.000 Ευρώ περίπου δαπάνη (για τη µεταφορά µαθητών) έτους 2013 - θα καλυφθεί από τους Κ.Α.Ε/Κ.Α των οικείων Περιφερειών. 
…  290.000 Ευρώ περίπου ετήσια δαπάνη (για τη µεταφορά µαθητών) για καθένα από τα επόµενα οικονοµικά έτη - θα αντιµετωπίζεται µε την εγγραφή και πρόβλεψη ισόποσης πίστωσης στους Κ.Α.Ε./Κ.Α. των οικείων Περιφερειών. 
20) …  από την απόφαση αυτή προκαλείται εξοικονόµηση 76.000 Ευρώ για το 2013 και 228.000 Ευρώ για καθένα από τα επόµενα οικονοµικά έτη από τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις και υποβιβασµούς ∆ηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων. 
Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013

Ηλεία - απορρίμματα : οι προσωρινές λύσεις δεν έιναι λύσεις!

Οικολογική Δυτική Ελλάδα
Πάτρα 24 Ιουλίου 2013

Δελτίο τύπου


Ηλεία – απορρίμματα: οι «προσωρινές» λύσεις δεν είναι λύσεις!

Επερώτηση της Οικολογικής Δυτικής Ελλάδας για την (μη) διαχείριση των απορριμμάτων στην Ηλεία

Ένας ΧΥΤΑ στην  που έχει τη όψη ΧΑΔΑ, άταφα σκουπίδια σε ΧΑΔΑ δίπλα στην εθνική οδό, απλή ταφή αντί της υποτιθέμενης δεματοποίησης, δέματα σκουπιδιών στην ευρύτερη κοίτη του Αλφειού που εκχυλίζουν επικίνδυνα υγρά προς το ποτάμι και περιμένουν (ως πότε;) την επεξεργασία.Αυτές είναι μερικές μόνο από τις καταστάσεις  (φαίνονται στις συνημμένες φωτογραφίες) που χαρακτηρίζουν την «προσωρινή» διαχείριση των σύμμεικτων απορριμμάτων στην Ηλεία, με τις οποίες ήλθαμε αντιμέτωποι στην Ηλεία, στις 18 Ιουλίου. Μια κατάσταση απογοητευτική για τους Δήμους της περιφερειακής ενότητας και για την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας συνολικά. Και όλα αυτά τη στιγμή που μεταφέρονται και αποτίθενται παράνομα απορρίμματα από άλλες περιοχές στο δάσος της Φολόης και στις Θίνες του Βαρθολομιού.

Μετά την εικόνα αυτή ο περιφερειακός Σύμβουλος της ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Κώστας Παπακωνσταντίνου κατέθεσε σχετική επερώτηση στους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες Υποδομών κ. Υφαντή και Ηλείας κ. Καφύρα.
Στόχος της επερώτησης –την οποία παραθέτουμε παρακάτω- δεν είναι  μια ακόμη μοιρολατρική αποδοχή τετελεσμένων στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Στόχος μας είναι να ταράξουμε τα νερά και επιδιώκουμε:
-       Την άμεση προώθηση των διαδικασιών για την αποσαφήνιση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ στην περιοχή Τριανταφυλλιάς Αμαλιάδας καθώς και την ΑΜΕΣΗ ΤΑΦΗ των μεγάλων ποσοτήτων άταφων απορριμμάτων  τα οποία έχουν αποτεθεί εκεί.
-       Την άσκηση πίεσης για την προώθηση της αποκατάστασης των ΧΑΔΑ στην Ηλεία. Η περίπτωση εκείνου των Λεχαινών είναι χαρακτηριστική λίγες δεκάδες μέτρα από την εθνική οδό.
-       Την αποκατάσταση της νομιμότητας σε ότι αφορά την δεματοποίηση (που δεν γίνεται) στην «προσωρινή θέση» Λιμνών Βώλακος στην περιοχή Αλφειούσας
-       Την συνειδητοποίηση ότι ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ να προχωρούμε άλλο με τις αυταπάτες των προσωρινών λύσεων: δέματα που δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε, δεματοποιήσεις που μετατρέπονται σε απλή ταφή.
-       Την άμεση λήψη μέτρων για τον έλεγχο των στραγγισμάτων από τα δέματα στο «Ποτόκι» Αλφειού
-       Την ανάγκη πάνω απ΄όλα να γίνει κατανοητό ότι η ΜΕΙΩΣΗ των σύμμεικτων απορριμμάτων μέσω της ευαισθητοποίησης των πολιτών να διαχωρίζουν οργανικά, ανακυκλώσιμα, ογκώδη είναι εφικτή και –το βλέπουμε πλέον- ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ..
-       Την ανάγκη –θα το πούμε για πολλοστή φορά- να γενικευτεί η χρήση των κάδων ανακύκλωσης με προτεραιότητα να μπουν επιτέλους σε ενέργεια οι από ετών αποθηκευμένοι μπλε κάδοι του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης.

Η, περιφερειακή ενότητα της Ηλείας, με τον ξεχωριστό πολιτιστικό χαρακτήρα και τη μοναδική τουριστική δυναμική δεν μπορεί να ανεχτεί άλλο τις διάσπαρτες αποθέσεις σκουπιδιών. Η Ηλεία Χρειάζεται επείγουσες παρεμβάσεις με μείωση και διαλογή στην πηγή των απορριμμάτων τώρα.

Παραθέτουμε στην συνέχεια το πλήρες κείμενο της επερώτησης.

Κύριοι Αντιπεριφερειάρχες,

Σε επιτόπια επίσκεψή μας στις 18 Ιουλίου στην περιοχή Τριανταφυλλιάς Αμαλιάδας, όπου και ευρίσκεται  χαρακτηρισμένος  Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων έκτασης εκατοντάδων στρεμμάτων, διαπιστώσαμε τα ακόλουθα, για τα οποία και επισυνάπτουμε σχετικό φωτογραφικό υλικό:
1. Η είσοδος ήταν ανοικτή
2. Υπήρχαν διάσπαρτες αποθέσεις άταφων σύμμεικτων απορριμμάτων.
3. Υπήρχαν μεγάλες ποσότητες από άταφα απορρίμματα στην περιοχή κάτω από το πρανές απλωμένα σε ευρεία έκταση
4. Υπήρχε χωματουργικό μηχάνημα – όχι εν χρήσει  την στιγμή της επίσκεψής  μας

Δεδομένου ότι:
(α) η διαχείριση των απορριμμάτων στην Ηλεία στηρίζεται σε συνεχείς παρατάσεις «προσωρινών» λύσεων, όπως διατήρηση σε λειτουργία ΧΑΔΑ και χρήση  δεματοποιητών χωρίς ρεαλιστική πρόβλεψη για επεξεργασία των δεμάτων

(β) Έχουμε πρόσφατα επανειλημμένα κρούσματα παράνομης απόθεσης σύμμεικτων απορριμμάτων στα δάση της Φολόης και των θινών Βαρθολομιού

(γ) Στην «προσωρινή» θέση διαχείρισης των απορριμμάτων των Δήμων Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας και Ανδρίτσαινας-Κρεστένων  της περιοχής «Λιμνών Βώλακος» Αλφειούσας, δεν γίνεται δεματοποίηση, όπως προέβλεπε η απόφαση του Περ. Συμβουλίου 41/2013 της 28-2-2013, αλλά ταφή σύμμεικτων απορριμμάτων

(δ) Συνεχίζεται η χρήση ακόμη και προκλητικών ΧΑΔΑ όπως ο ορατός από την εθνική οδό ΧΑΔΑ Λεχαινών

Ρωτάμε:
1. Για ποιους λόγους ο μόνος νομίμως χαρακτηρισμένος  ως Χ.Υ.Τ.Α. στην Ηλεία, αυτός της περιοχής Τριανταφυλλιάς Αμαλιάδας, βρίσκεται μεταξύ αχρησίας και παράνομης χρήσης  ως ΧΑΔΑ;

2. Τι  μέτρα προτίθεσθε να λάβετε ώστε να λειτουργήσει νόμιμα και να δώσει λύση στην ευρύτερη περιοχή;

3. Που βρίσκεται ο δεματοποιητής που χρησιμοποιούνταν από τον Δήμο Πύργου στο Ποτόκι Αλφειού;

4. Ως πότε θα χρησιμοποιείται η προσωρινή θέση διαχείρισης στις Λίμνες Βώλακος και ποια η πρόβλεψη για την διαχείριση των απορριμμάτων των Δήμων Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας και Ανδρίτσαινας-Κρεστένων  στην συνέχεια;

5. Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσετε για την λήψη άμεσων μέτρων για διαχωρισμό του οργανικού μέρους των δημοτικών απορριμμάτων στην Ηλεία  στην μεγαλύτερη δυνατή έκταση και την κομποστοποίηση του;

Με τιμή
Κώστας Παπακωνσταντίνου, Περιφερειακός Σύμβουλος 

Δείτε επίσης:    Την αρχική μας τοποθέτηση για το σχέδιο «προσωρινής’ διαχείρισης απορριμμάτων στην Ηλεία: http://iliagreens.blogspot.gr/2013/02/normal-0-false-false-false.htm
Την παρέμβασή μας για την βιώσιμη διαχείριση των κλαδεμάτων – φυτικών υπολειμμάτων: http://www.ecowesthellas.blogspot.gr/2012/11/blog-post_13.html)
Την ανακοίνωσή μας για τις απορρίψεις σκουπιδιών από άλλες περιοχές στη Φολόη
---------------


Πληρ. : 6976768074, 6972902750

Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013

Να μην πληρώσουν ποτάμια και ακτές της Β. Πελοποννήσου την Ολυμπία Οδό - Ερώτηση στο Ευρωκοινοβούλιο


Αθήνα, 16.7.2013

Να μην πληρώσουν την Ολυμπία Οδό τα ποτάμια της Αιγιάλειας και η ακτογραμμή της Β. Πελοποννήσου
Ερώτηση του Ν. Χρυσόγελου για τις συνέπειες των αμμοληψιών από 3 ποτάμια της Αιγιάλειας

Το ζήτημα των καταστροφικών συνεπειών που θα έχουν για τις ακτογραμμές της βόρειας Πελοποννήσου οι σχεδιαζόμενες αμμοχαλικοληψίες από 3 ποτάμια της Αιγιάλειας για την κατασκευή της Ολυμπίας Οδού, φέρνει με γραπτή ερώτησή του στην Κομισιόν, ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο.

Πιο συγκεκριμένα, στο Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατατέθηκε πρόσφατα συμπληρωματική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση της κάλυψης των αναγκών σε αμμοχάλικο, του έργου κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Πάτρα, που αποτελεί τμήμα της Ολυμπίας Οδού, ενός από τα 181 έργα προτεραιότητας του ΕΣΠΑ. Πρόκειται για επιπλέον 5.383.062 m3, εκ των οποίων περίπου 600.000 m3 σχεδιάζεται να ληφθούν από τις κοίτες των ποταμών της Αιγιάλειας, Μεγανίτη, Σελινούντα και Κράθι.

Όπως όμως αναφέρεται στη γνωμάτευση του Διευθυντή Ερευνών του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΚΛΕΘΕ), τέτοιας έκτασης απολήψεις  θα έχουν καταστροφικές συνέπειες για τα ποτάμια συστήματα καθώς οι φερτές αυτές ύλες είναι απαραίτητες για το σχηματισμό υδάτινων μικροσυστημάτων, σημαντικών για τη λειτουργία της φύσης (υγρότοποι, καλαμιώνες, παρόχθια-παρυδάτια χλωρίδα και πανίδα). Ιδιαίτερα αρνητικές θα είναι επίσης και οι συνέπειες των αμμοληψιών αυτών για τις ακτογραμμές της Β. Πελοποννήσου. Σε μια περιοχή που μελέτες του ΕΜΠ δείχνουν ότι θα επηρεαστεί πιο πολύ από τις άλλες από την κλιματική αλλαγή με οπισθοχώρηση της ακτογραμμής από 250 έως 1300m μέχρι το τέλος του αιώνα, οι αμμοχαλικοληψίες από τα ποτάμια της Αιγιάλειας που εκβάλλουν στις ακτές της Β. Πελοποννήσου θα στερήσουν για δεκαετίες πολύτιμα φερτά υλικά απαραίτητα για την συγκρότηση της ακτογραμμής.  Η ίδια η ΜΠΕ της εταιρείας προβλέπει αναπλήρωση μετά από 20 χρόνια των  λάκκων που θα ανοίξουν στις περιοχές  εξόρυξης της κοίτης των 3 ποταμών, ενώ οι οικολογικές οργανώσεις της περιοχής εκτιμούν ότι θα χρειαστούν πολλά περισσότερα χρόνια για να φτάσουν τα υλικά στην ακτή και να τη διαμορφώσουν. 

Ο Νίκος Χρυσόγελος δήλωσε σχετικά: «Το οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος της καταστροφής των ακτών είναι ανυπολόγιστο. Κανένα αναπτυξιακό έργο, προτεραιότητας ή μη, δεν μπορεί να δικαιολογήσει εκπτώσεις στην προστασία των ποταμών και των ακτών μας. Είναι γνωστό ότι το αμμοχάλικο που μεταφέρεται από την ενεργή κοίτη των ποταμών είναι καθοριστικής σημασίας για να αντισταθμίσει τη διάβρωση των ακτών που επιφέρει ο κυματισμός της θάλασσας. Παρόλα αυτά και σε αυτό το έργο, μια σημαντική ποσότητα του αναγκαίου αμμοχάλικου σχεδιάζεται να ληφθεί από τις κοίτες 3 ποταμών της Αιγιάλειας. Με αυτή τη λογική της προχειρότητας και της επιπολαιότητας που θυσιάζει αβασάνιστα το περιβάλλον στο βωμό της ευκολίας και του πρόσκαιρου κέρδους λίγων, πορευτήκαμε τόσα χρόνια και τα αποτελέσματα ήταν ολέθρια. Καιρός λοιπόν να αλλάξουμε την προσέγγισή μας. Πολύ περισσότερο δε, όταν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις όπως αυτή της χρήσης ανακυκλωμένων υλικών εκσκαφών κατεδαφίσεων και κατασκευών ή η ενοικίαση με μικρό κόστος ιδιωτικών ή δημόσιων εκτάσεων που έχουν δημιουργηθεί από προσχώσεις ποταμών, οι οποίες πλέον βρίσκονται πολύ μακριά από τα ποτάμια. Να μη γίνει λοιπόν η ολοκλήρωση της Ολυμπίας Οδού αιτία να καταστραφούν τα ποτάμια της Αιγιάλειας και η ακεραιότητα της ακτογραμμής της Β. Πελοποννήσου.»

Ο Κώστας Παπακωνσταντίνου, Περιφερειακός Σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης «Οικολογική Δυτική Ελλάδα» δήλωσε επίσης: «Ξεκινώντας με την αποτροπή της ολοκλήρωσης του σιδηροδρόμου το 2007 (όταν με οδηγία Σουφλιά δέσμευσε τα εργοτάξια του προαστιακού) η Ολυμπία Οδός συνεχίζει τις αμαρτωλές παρεμβάσεις. Δεσμεύει δημόσια χρήματα για να ολοκληρωθεί ένα ιδιωτικό έργο και τώρα απαιτεί το υλικό από τα ποτάμια με αιτιολογικό ότι τα δημόσια χρήματα πρέπει να δαπανηθούν οπωσδήποτε μέχρι το 2015»

(Ακολουθεί ολόκληρο το περιεχόμενο της ερώτησης)

Θέμα: «Διάβρωση των ακτών από αμμοχαλικο-ληψίες για την κατασκευή της Ολυμπίας Οδού»

Ανάμεσα στα 181 έργα προτεραιότητας του ΕΣΠΑ βρίσκεται η Ολυμπία Οδός η οποία σχεδιάζεται  να ολοκληρωθεί στο σύνολό της ως το τέλος του 2015 [1]. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατατέθηκε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση συμπλήρωσης των αναγκών σε πρώτες ύλες, του έργου κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Πάτρα, που αποτελεί τμήμα της Ολυμπίας Οδού. Ζητείται η έγκριση της απόληψης επιπλέον 5.383.062 m3, εκ των οποίων περίπου 600.000 m3 σχεδιάζεται να ληφθούν από τις κοίτες των ποταμών της Αιγιάλειας, Μεγανίτη, Σελινούντα και Κράθι [2]. Αν λειτουργούσαν προγράμματα ανακύκλωσης των αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών, μεγάλο μέρος των αναγκών θα μπορούσαν να καλυφθούν από εκεί. Η έκταση των αμμοχαλικο-ληψιών από τα φυσικά οικοσυστήματα θα προκαλέσει ολέθριες συνέπειες, στα ποτάμια και στις ακτές της βόρειας Πελοποννήσου, όπως τεκμηριώνεται από γνωμάτευση του ΕΛΚΕΘΕ [3]. Η διάβρωση των ακτών αυτών προχωράει με γοργούς ρυθμούς και οφείλεται κατά κύριο λόγο στο ελλειμματικό ισοζύγιο φερτών υλικών που δημιουργείται στις ακτές επειδή τα ποτάμια και οι χείμαρροι δεν μεταφέρουν τις αντίστοιχες ποσότητες αμμοχάλικου που διαβρώνει ο κυματισμός της θάλασσας. Η παράκτια αυτή περιοχή θα είναι, επίσης, πιο ευάλωτη σε ακραία φαινόμενα που συνοδεύουν την κλιματική αλλαγή [4]. Η ΜΠΕ της εταιρείας προβλέπει αναπλήρωση μετά από 20 χρόνια των  λάκκων που θα ανοίξουν στις περιοχές  εξόρυξης της κοίτης των ποταμών. Οι οικολογικές οργανώσεις της περιοχής εκτιμούν ότι θα χρειαστούν πολλά περισσότερα χρόνια για να φτάσουν τα υλικά στην ακτή και να τη διαμορφώσουν [5].

Συμφωνεί η Επιτροπή ότι οι αναγκαίες για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου ποσότητες αμμοχάλικου δεν πρέπει να θέσουν σε κίνδυνο τα ποτάμια συστήματα και να υπονομεύσουν τις ακτές της βόρειας Πελοποννήσου; Αν ναι, προτίθεται να ζητήσει απαγόρευση των αμμοχαλικοληψιών από τις ενεργές κοίτες των 3 ποταμών της Αιγιάλειας και να αναζητήσει διαφορετικές λύσεις με εξεύρεση εναλλακτικών τοποθεσιών για την απόληψη φερτών υλικών, όπως για παράδειγμα ιδιωτικές ή δημόσιες εκτάσεις όπου στο μακρινό παρελθόν οι κοίτες των ποταμών είχαν επιστρώσει με φερτές ύλες;   

Σύμφωνα με έρευνες του κ. Ευστράτιου Δουκάκη, αν. καθηγητή ΕΜΠ, Τμήμα Αγρονόμων-Τοπογράφων, στη Βόρεια και Δυτική Πελοπόννησο αναμένεται οπισθοχώρηση της ακτογραμμής από 250 έως 1300m μέχρι το τέλος του αιώνα, λόγω μόνο των κλιματικών αλλαγών και απώλεια χερσαίας ζώνης από 400 έως 760 εκτάρια, ενώ αναμένεται να πληγούν 300 m2/ μέτρο μήκους ακτογραμμής με την εκδήλωση φαινομένων τσουνάμι παρόμοιων με αυτό του 1963. Αστικές περιοχές, οδικές αρτηρίες και υδροβιότοποι κινδυνεύουν εξίσου από τις κλιματικές αλλαγές και τα τσουνάμι.


Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013

Αναλυτικά η θέση της ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για το Περιφερειακό Σχέδιο για τους ΡΟΜΑ


 Οικολογική Δυτική Ελλάδα
Πάτρα 12 Ιουλίου 2013

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Σχέδιο για τους Ρομά.

Με αφορμή τη συζήτηση του Περ. Επιχειρησιακού σχεδίου για τους Ρομά που αφορά  τη Δυτική Ελλάδα καταθέτουμε αναλυτικά την τοποθέτησή μας για το σοβαρό αυτό θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κοινωνικής συνοχής.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μαζί με τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και της Θεσσαλίας επιλέχθηκαν να σχεδιάσουν Περιφερειακά Επιχειρησιακά Σχέδια ως πιλότο για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο.

Ως γνωστόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020 θέτει ως οριζόντια πολιτική την κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ στους τομείς:

-          Εκπαίδευση
-          Απασχόληση
-          Υγειονομική περίθαλψη
-          Στέγαση και ουσιώδεις υπηρεσίες

Η Ελλάδα έχει αναλάβει τη δέσμευση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση της στήριξης των ευπαθών ομάδων, κάτι που αποτελεί και αιρεσιμότητα για την επόμενη προγραμματική περίοδο.

Έτσι, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Κοινωνική Ένταξη των ΡΟΜΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ήρθε για έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο περιλαμβάνοντας ως προτεινόμενες δράσεις (όπως τις αντιγράφουμε από το σχέδιο):

ΣΤΕΓΑΣΗ
Διαμόρφωση χώρων στους οικισμούς και οριοθέτηση για την τοποθέτηση προκάτ οικιών.
Δημιουργία η βελτίωση του δικτύου υποδομών (ηλεκτροδότηση, ύδρευση, αποχέτευση, κοινόχρηστοι χώροι).
Μελέτες για την αδειοδότηση, χωροθέτηση και εγκατάσταση μόνιμων οικισμών.
Επιδότηση κατοικίας μέσα από οργανωμένο πρόγραμμα συλλογικής δόμησης, καθώς η πολιτική των δανείων σε πολλές περιπτώσεις δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Προσχολική εκπαίδευση/προένταξη.
Σχολικές υποδομές.
Εντατικά τμήματα εκπαίδευσης.
Ίδρυση Πρότυπου/Πειραματικού δημοτικού σχολείου πιλοτικά στην Πάτρα με τη συνεργασία ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος.
Προγράμματα ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για τη μείωση της μαθητικής διαρροής.
Προγράμματα εξασφάλισης σίτισης -ένδυσης  και ενημέρωσης για θέματα υγιεινής και καθαριότητας στους τσιγγανοπαίδες.
Ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων σε δραστηριότητες εκτός σχολείου.
Προγράμματα ένταξης στην εκπαίδευση.
Κίνητρα για φοίτηση - υποτροφίες μαθητών.
Στοχευμένα προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλωσσάς  για την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού στον ενήλικο πληθυσμό.

ΥΓΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
Ατομική υγιεινή, στοματική υγιεινή γυναικολογικός έλεγχος.
Προγράμματα πρόληψης , αντιμετώπισης ψυχικών παθήσεων.
Προγράμματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, οικογενειακού προγραμματισμού, αντισύλληψης.
Ενδυνάμωση και Επέκταση ρόλου ΙΑΚ.
«Οικογενειακός γιατρός» ανά οικισμό.
Προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης εξαρτήσεων από ψυχοτρόπες ουσίες.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για απασχόληση Ρομά.
Δράσεις προώθησης στην απασχόλησης με ποσοστιαία συμμέτοχη Ρoμά.
Προγράμματα κατάρτισης και εξειδίκευσης με υποχρεωτική πρόσληψη τμήματος των καταρτιζόμενων.
Ανάπτυξη κοινωνικής οικονομίας/ τόνωση της τοπικής οικονομίας/δημιουργία συνεταιρισμών.
Διεύρυνση δραστηριοτήτων ανάπτυξη τοπικών δικτύων προώθησης προϊόντων.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Προγράμματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης για θέματα:
παιδικής εργασίας,
ενδοοικογενειακής βίας,
πολιτικά δικαιώματα και υποχρεώσεις,
δικαιώματα του παιδιού,

Το σχέδιο παρουσιάστηκε για κάθε μία από τις τρεις Περιφερειακές Ενότητες (Αχαΐας, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία) και χωρισμένο ανά Δήμο ή Δημοτικό Διαμέρισμα  όπου υπάρχουν οικισμοί Ρομά. Περιλαμβάνει πολλές δεκάδες έργα ή παρεμβάσεις σε κάθε έναν από τις παραπάνω δράσεις, προϋπολογισμού μερικών δεκάδων εκατομμυρίων. Ο προϋπολογισμός είναι χωρισμένος σε δράσεις που μπορούν να υλοποιηθούν κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο (δηλαδή από το ΕΣΠΑ, μέχρι το 2015 ) και σε αυτές που σχεδιάζονται για την περίοδο 2014 – 2020. Το σύνολο δεν παρουσιάστηκε. Ενδεικτικά, από αθροίσεις που κάναμε στους πίνακες που μας δόθηκαν, τα ποσά αυτά είναι για το Δήμο της Πάτρας πάνω από 14 εκ. €, για Μεσολόγγι σχεδόν 13 εκ. €, Ναύπακτο σχεδόν 5,5 ε. € και Πύργο πάνω από 11 εκ. €. Αρκετά από αυτά (σε ποσοστό από 25 έως 45%) αφορούν στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο.

Πρέπει εδώ να το τονίσουμε με έμφαση ότι όλα αυτά είναι «ασκήσεις επί χάρτου» διότι ελάχιστα θα μπορέσουν να γίνουν πραγματικά. Για παράδειγμα, από όλα εκείνα που αναφέρονται για το τρέχον ΕΣΠΑ, διαθέσιμα είναι μόλις 3 με 4 εκ. € (ένα από το ΕΤΠΑ και περίπου 3,3, από το Υπ. Εργασίας) και αφορούν κυρίως σε θέματα απασχόλησης. Αλλά κι αυτά, δεν είναι καθόλου βέβαιο πώς θα υλοποιηθούν – όταν αναφέρθηκε η πιθανή επιλογή της γνωστής «πεπατημένης» μέσω των ΜΚΟ, ξεσηκώθηκε «θύελλα» αντιδράσεων.

Μια πρώτη γενική εκτίμηση είναι ότι σε αυτό το σχέδιο, όπως και στα άλλα δύο που ετοιμάζονται αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα, πρέπει να εστιάσουμε στο σχεδιασμό για την επόμενη προγραμματική περίοδο, για δράσεις που θα έχουν σχεδιαστεί και ιεραρχηθεί σωστά κι ας ξεκινήσουν αυτές σε 2, 3 ή και παραπάνω χρόνια από τώρα. Για την τρέχουσα περίοδο, όπου κριτήριο δεν είναι μόνο το τι «πρέπει» αλλά και το τι «μπορούμε και προλαβαίνουμε» θα πρέπει να μελετηθεί ένα βραχυπρόθεσμο σχέδιο παρεμβάσεων και να μη δημιουργείται μπέρδεμα με το δήθεν σχέδιο που ξεκινά από τώρα μέχρι το 2020.

Στην τοποθέτησή μας, θίξαμε τα παρακάτω ζητήματα:
Μολονότι δεν συμμετείχαμε στο σχεδιασμό για κάτι στο οποίο είχαμε πολλά να πούμε, χαιρόμαστε που προχωρούμε στο Επιχειρησιακό Σχέδιο με προετοιμασία από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας. Στο λίγο χρόνο που είχαμε διαθέσιμο, εξετάσαμε τους άξονες δράσεων του Σχεδίου αλλά και τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις που φαίνονται στους πίνακες. Θεωρούμε ότι σχεδιασμός μπορεί να λέγεται μόνο ότι προετοιμάζουμε για την επόμενη προγραμματική περίοδο και σε αυτόν μπορούμε να κάνουμε τροποποιήσεις στο μέλλον. Άρα δεν στεκόμαστε σε λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή. Έτσι, παρά τις πολλές επί μέρους απορίες, θα ψηφίσουμε το σχέδιο «επί της αρχής», με κάποιες σοβαρές επισημάνσεις, προκειμένου να στηρίξουμε με τη στάση μας κάθε καλόπιστη προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση και για να διαχωρίσουμε τη θέση μας από εκείνους που στηρίζουν τον κοινωνικό αποκλεισμό.

 Δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε για τους λόγους για τους οποίους η ένταξη όλων των κοινωνικών ομάδων είναι σημαντική. Αυτά τα ζητήματα βρίσκονται στον πυρήνα της οικολογικής οπτικής. Να σημειώσουμε, μόνο, ότι πολλές από τις δράσεις που χρειάζονται οι «ευπαθείς» ομάδες είναι δράσεις που πιθανά θα τις χρειαστούμε και ευρύτερα. Για παράδειγμα, σε τεράστιες περιοχές του πλανήτη, η σίτιση στα σχολεία είναι το πιο σημαντικό μέτρο κατά της εγκατάλειψης του σχολείου και του αναλφαβητισμού και, κατ’ επέκταση, υπέρ της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης, της χειραφέτησης των γυναικών, της πρόσβασης στην εργασία κ.λπ. Ας δούμε, λοιπόν, με ενδιαφέρον κάθε τέτοια πρόταση.

Ένα τέτοιο σχέδιο, το οποίο εκτός από το να σχεδιάζει νέες καταστάσεις, τακτοποιεί και εκκρεμότητες από το παρελθόν,  διατρέχει τριών ειδών κινδύνους:
-      Να περιθωριοποιήσει ακόμη περισσότερο την κοινωνική ομάδα στην οποία απευθύνεται, έστω και σε «γκέτο πολυτελείας».
-      Να νομιμοποιήσει με άδικο και πρόχειρο τρόπο παράνομες μέχρι τώρα καταστάσεις, κυρίως όσον αφορά σε οικισμούς εκτός σχεδίου ή μέσα σε προστατευόμενες περιοχές (π.χ. Μεσολόγγι) εγείροντας κοινωνικές αντιδράσεις εναντίον των Ρομά.
-      Να δώσει αφορμή για κατασπατάληση πόρων από εκμεταλλευτές, διάφορους «επαγγελματίες» αλλά και λόγω ασυνέπειας των επωφελούμενων

Για να τα αποφύγουμε αυτά, πρέπει να εφαρμόσουμε τρεις βασικές αρχές, ο οποίες πρέπει να ισχύουν πάντα – αλλά σε αυτή την περίπτωση πρέπει να τις ακολουθήσουμε με «θρησκευτικό»» δογματισμό: Να εξασφαλιστεί απόλυτη διαφάνεια και τήρηση της νομιμότητας σε κάθε δράση, να γίνεται στενή παρακολούθηση της εξέλιξης των δράσεων και τήρησης των δεσμεύσεων τόσο από εκείνους που υλοποιούν τις δράσεις όσο και από τους επωφελούμενους και, τέλος, να γίνει και να τηρηθεί αυστηρή ιεράρχηση προτεραιοτήτων διότι είναι βέβαιο ότι οι περισσότερες από τις δράσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δεν θα γίνουν – άρα, ας γίνουν οι πιο αναγκαίες.

Με αυτά ως δεδομένα – όπως και το ότι θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθούμε στενά το σχέδιο – έχουμε και μερικές επί μέρους επισημάνσεις:

-          Πρώτο και βασικότερο είναι ότι, όσον αφορά στις δράσεις για την εκπαίδευση, πρέπει να αποφύγουμε τη δημιουργία «σχολείων-γκέτο» εκπαιδευτικού διαχωρισμού. Διαφωνούμε με την ίδρυση Πρότυπου/Πειραματικού δημοτικού σχολείου πιλοτικά στην Πάτρα αλλά και με κάθε άλλη προοπτική δημιουργίας σχολείων που συγκεντρώνονται αποκλειστικά παιδιά από μία κοινωνική ομάδα.

-      Πρέπει να συμφωνήσουμε στις προτεραιότητες που θα υπάρξουν. Για παράδειγμα, η εξασφάλιση τρεχούμενου νερού και αποχέτευσης και πρόσβασης στις υπηρεσίες κοινής ωφελείας θα πρέπει να προηγηθεί των υπόλοιπων τεχνικών έργων. Πρώτα θα πρέπει αν εξασφαλιστούν τα στοιχειώδη και μετά, αν περισσεύσουν, να αρχίσουν οι εργολάβοι τους δρόμους και τις ασφαλτοστρώσεις στο όνομα της κοινωνικής ένταξης …

-      Οι στόχοι του Σχεδίου θα επιτευχθούν καλύτερα αν συνδυαστούν και με άλλες πολιτικές σε τομείς όπου οι Ρομά έχουν ενεργό ρόλο. Για παράδειγμα, οι Ρομά έχουν έμπρακτα προωθήσει σημαντικά τις δράσεις διαχείρισης των απορριμμάτων σε ανακύκλωση, διαχωρισμό και επαναχρησιμοποίηση υλικών, οι οποίες αποτελούν πλέον απόλυτη προτεραιότητα για το σύνολο της Περιφέρειας και πρέπει να γενικευτούν. Αντίστοιχα, και όσον αφορά στον πολιτισμό, σε αρκετές περιπτώσεις οι Ρομά αποτελούν τους καλύτερους «διατηρητές» στοιχείων της παράδοσης (π.χ. πανηγύρι του Αη Σιμιού στο Μεσολόγγι, το «μουσικό κεφάλαιο» της Γαστούνης, παραδοσιακά επαγγέλματα κ.λπ.). Ανάλογες ευκαιρίες υπάρχουν σε πολλούς τομείς και θα αποτελούσαν, ενδεχομένως, καλύτερες επιλογές ένταξης από ότι οι επιλεκτικές δράσεις που ενέχουν πάντα τον κίνδυνο «γκετοποίησης».

Κώστας Παπακωνσταντίνου
Περιφερειακός Σύμβουλος, Γραμματέας Περιφερειακού Συμβουλίου

H θέση της Οικολογικής Δυτικής Ελλάδας για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Σχέδιο για τους ΡομάΟικολογική Δυτική Ελλάδα
Πάτρα 12 Ιουλίου 2013

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Σχέδιο για τους Ρομά: θα μείνει «σχέδιο»;


Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Σχέδιο για τους Ρομά αποτελεί υποχρέωσή μας για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Καλώς, κατά τη γνώμη μας. Παρά τις πολλές επί μέρους απορίες, ψηφίσαμε το σχέδιο «επί της αρχής», με κάποιες σοβαρές επισημάνσεις, προκειμένου να στηρίξουμε με τη στάση μας κάθε καλόπιστη προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση και για να διαχωρίσουμε τη θέση μας από όσους στηρίζουν τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Κατά την εφαρμογή του, ένα τέτοιο σχέδιο διατρέχει τριών ειδών κινδύνους:
-      Να περιθωριοποιήσει ακόμη περισσότερο την κοινωνική ομάδα στην οποία απευθύνεται, έστω και σε «γκέτο πολυτελείας».
-      Να νομιμοποιήσει με άδικο και πρόχειρο τρόπο παράνομες μέχρι τώρα καταστάσεις, κυρίως όσον αφορά σε οικισμούς εκτός σχεδίου ή μέσα σε προστατευόμενες περιοχές (π.χ. Μεσολόγγι) εγείροντας κοινωνικές αντιδράσεις εναντίον των Ρομά.
-      Να δώσει αφορμή για κατασπατάληση πόρων από εκμεταλλευτές, διάφορους «επαγγελματίες» αλλά τους επωφελούμενους

Για αυτό επιβάλλεται, περισσότερο από ότι σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, να εξασφαλιστεί απόλυτη διαφάνεια σε κάθε δράση και να γίνεται στενή παρακολούθηση της τήρησης των δεσμεύσεων από όλους.

Μια βασική μας διαφωνία αφορά στις δράσεις για την εκπαίδευση, όπου πρέπει να αποφύγουμε τον εκπαιδευτικό διαχωρισμό με τη δημιουργία σχολείων-γκέτο, έστω και «πολυτελείας». Διαφωνούμε με την ίδρυση Πρότυπου/Πειραματικού δημοτικού σχολείου πιλοτικά στην Πάτρα αλλά και με κάθε άλλη προοπτική δημιουργίας σχολείων που συγκεντρώνονται αποκλειστικά παιδιά από μία κοινωνική ομάδα.

Τέλος πρέπει να γίνει αυστηρή ιεράρχηση προτεραιοτήτων διότι είναι βέβαιο ότι οι περισσότερες από τις δράσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δεν θα γίνουν – άρα, ας γίνουν οι πιο αναγκαίες. Για παράδειγμα, πρώτα θα πρέπει να εξασφαλιστεί τρεχούμενο νερό, αποχέτευση και πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινής ωφελείας, και μετά, αν υπάρχει η δυνατότητα, να αρχίσουν οι εργολάβοι τους δρόμους και τις ασφαλτοστρώσεις στο όνομα της κοινωνικής ένταξης …


Κώστας Παπακωνσταντίνου
Περιφερειακός Σύμβουλος, Γραμματέας Περιφερειακού Συμβουλίου

Περισσότερες πληροφορίες για το Σχέδιο: ….

Πέμπτη 11 Ιουλίου 2013

Πετούν σκουπίδια της Καλαμάτας στην Φολόη!

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
Περιφερειακή Οργάνωση Δυτικής Ελλάδας

11-7-2013
Δελτίο τύπου
Αυλή μας είναι όλη η χώρα!
Ηλεία: Σοβαρό κρούσμα απόρριψης απορριμμάτων στο δρυοδάσος της Φολόης
Η σημερινή είδηση* για την σύλληψη ιδιώτη στην περιοχή Στρεφίου ο οποίος άδειαζε φορτηγά με σκουπίδια -με προέλευση από την Καλαμάτα και την Σπάρτη- στο δρυοδάσος της Φολόης (περιοχή Νατούρα 2000) είναι βαθύτατα ανησυχητική.
Το γεγονός ότι μετά από συντονισμένη ενέργεια Δασαρχείου και Αστυνομίας εντοπίστηκε η βαριά αυτή προσβολή του περιβάλλοντος και κατασχέθηκαν δύο  φορτηγά με 20 τόνους σκουπίδια το καθένα, κάθε άλλο παρά πρέπει  να μας εφησυχάζει. Το φαινόμενο δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται και επιβάλλεται να μάθουμε τις πλήρεις διαστάσεις του τόσο σε ότι αφορά το συγκεκριμένο πολύτιμο δάσος όσο και άλλες φυσικές περιοχές. Όπως επιβάλλεται να ξαναδούμε και τις προφανώς ανεπαρκείς κυρώσεις, δεδομένου ότι υπάρχουν πληροφορίες για παλαιότερες συλλήψεις των ίδιων προσώπων.
Δεκαετίες υποσχέσεων ότι οι Δήμαρχοι με κάποιους μαγικούς τρόπους θα λύσουν το πρόβλημα της διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων, χωρίς την καθημερινή συμμετοχή και ευθύνη του πολίτη παράλληλα με νοοτροπίες, δαιμονοποίησης κάθε χώρου νόμιμης διαχείρισης καθώς και καλλιέργειας νοοτροπιών «μακριά από την αυλή μου» οδήγησαν στην δημιουργία μιας μαφίας σκουπιδιών, που με βαρύ κόστος για τους δημότες, χρόνια τώρα,  μεταφέρουν τα σκουπίδια «αλλού» υποβαθμίζοντας βαρύτατα το περιβάλλον.
Η απάντηση στα φαινόμενα αυτά δεν μπορεί να επαφίεται στις μαγικές αλλά επίσης πανάκριβες λύσεις επεξεργασίας των σύμμεικτων απορριμμάτων που προτείνουν ισχυροί επιχειρηματικοί όμιλοι.
Χρειάζονται οικονομικές και οικολογικές λύσεις, χρειάζεται η Τοπική και η Περιφερειακή αυτοδιοίκηση να πουν καθαρά στους πολίτες ότι λύσεις που υπόσχονται να «εξαφανίσουν» το πρόβλημα, έχουν βαρύ κόστος και στην τσέπη τους και στο περιβάλλον.
Χρειάζεται σχεδιασμός και ευαισθητοποίηση του κοινού στην διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή και την γενικευμένη και επιμελή ανακύκλωση.
Χρειάζεται να εξηγηθεί καθαρά η ανάγκη τοπικής και υπεύθυνης επίλυσης των προβλημάτων γύρω από την διαχείριση των αστικών απορριμμάτων με ανακύκλωση, κομποστοποίηση των οργανικών και ταφή του υπολείμματος σε νόμιμους και τεχνικά επαρκείς Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).
Η εναλλακτική είναι να αφήσουμε τη δημόσια υγεία και πολύτιμα τοπία και οικοσυστήματα στο έλεος της μαφίας της μεταφοράς σκουπιδιών.
Αυτό θέλουμε;