Τρίτη 29 Μαρτίου 2016

Οι αμμοληψίες στα ποτάμια της Αιγιάλειας προκαλούν διάβρωση ακτών

Η Οικολογική Δυτική Ελλάδα κατέθεσε την 29η Μαρτίου 2016 επερώτηση για το θέμα των αμμοληψιών από ποτάμια της Αιγιάλειας για την Ολυμπία οδό. Το κείμενο είναι το παρακάτω:

 Επερώτηση σχετικά με τις αμμοληψίες
 για την κατασκευή της Ολυμπίας Οδού

Κυρία Πρόεδρε,

Σας παρακαλώ να προωθήσετε προς τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες κ. Γρηγόρη Αλεξόπουλο Αχαΐας και Ιωάννη Λύτρα, Υποδομών και Δικτύων, την παρακάτω επερώτηση, σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Δ. Ελλάδας. Η επερώτηση έχει ως εξής:

Κύριοι Αντιπεριφερειάρχες,

  1. Είναι πλέον κοινά αποδεκτό όχι μόνο από τους ειδικούς επιστήμονες αλλά απ΄ όλους ότι η διάβρωση των ακτών, φαινόμενο που προκαλεί όλο και περισσότερη ανησυχία στους κατοίκους περιοχών όπως η βόρεια Αχαΐα, συνδέεται με αιτιώδη σχέση με τις αμμοληψίες στους ποταμούς και χειμάρρους.

  1. Η Κοινοπραξία που κατασκευάζει την Ολυμπία οδό έχει λάβει άδεια για εκατοντάδες χιλιάδες τόνους αδρανών μέσω αμμοληψίας από τους ποταμούς και χειμάρρους που εκβάλλουν στις ακτές της Αιγιαλείας.
Έχει ήδη παραλάβει μεγάλες ποσότητες αδρανών από τον Κράθι στην Ακράτα, τον Κερυνίτη στο δ. δ. Ροδιάς, τον Μεγανίτη, στο ύψος του δ.δ. Δημητρόπουλου και τώρα ξεκίνησε και στον Σελινούντα, κάτω από τα χωριά Μαυρίκι και Αχλαδιά.
Όμως στην αδειοδότηση της κοινοπραξίας σε ότι αφορά την προμήθεια αδρανών περιλαμβάνεται και η δυνατότητα παραλαβής αδρανών από δανειοθάλαμο (Λατομείο)  στην θέση Τσαμπά στον Ερινεό Αιγιάλειας, μέχρι την ποσότητα 1,8 εκατομμυρίων κυβ. μέτρων, ποσότητα που μόνη, θα έφτανε για να καλύψει το σύνολο των αναγκών του έργου.

Με δεδομένα (α) την πραγματικότητα που περιγράφουμε στο σημείο (1) (β) την ιδιαίτερη σημασία του Σελινούντα για τις ακτές λόγω του σχετικού του μεγέθους αλλά και του οικοσυστήματος του φαραγγιού του, (γ) την ανησυχία που εκφράζεται δημόσια από πολίτες και συλλογικούς φορείς της Αιγιαλείας για την περαιτέρω επιδείνωση των επιπτώσεων στις ακτές και τις κοίτες ποταμών, (δ) την γνωστή σε σας και το κοινό διευκόλυνση της κοινοπραξίας εκ μέρους των δημοσίων φορέων σε ότι χρειάστηκε για την εκτέλεση του έργου, (ε) το ότι στην Κορινθία, σύμφωνα με πληροφορίες περιβαλλοντικών οργανώσεων,  η κοινοπραξία λαμβάνει υλικά από δανειοθαλάμους και όχι κοίτες ποταμών,

Θέτουμε το ερώτημα :
προτίθεσθε να έλθετε σε συνεννόηση και διαπραγμάτευση, να ζητήσετε εξηγήσεις  και να ασκήσετε πίεση, στην διοίκηση της κοινοπραξίας για αλλαγή της πρακτικής απόληψης αδρανών μόνο μέσω της φτηνής αλλά επιβαρυντικής για το δημόσιο συμφέρον λύσης των κοιτών των ποταμών της Αιγιαλείας και όχι της απόληψης από τον αδειοδοτημένο δανειοθάλαμο;
Προτίθεσθε να απαιτήσετε την άμεση παύση της πρακτικής αυτής, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του Σελινούντα που περιγράψαμε παραπάνω;

Γιώργος Κανέλλης

Αντιπρόεδρος Περ. Συμβουλίου Δ. Ελλάδας
Επικεφαλής της Οικολογικής Δυτικής ΕλλάδαςΔευτέρα 28 Μαρτίου 2016

Η προστασία του Κυπαρισσιακού Κόλπου ευκαιρία και για την ποιοτική ανάπτυξή του

Οικολογική Δυτική Ελλάδα
Πάτρα 28 – 3 – 2016

 Δελτίο τύπου

Η προστασία του Κυπαρισσιακού Κόλπου ευκαιρία και για την ποιοτική ανάπτυξή του

Η θέσπιση και εφαρμογή ενός προεδρικού διατάγματος για την προστασία και διαχείριση της
ακτογραμμής του Κυπαρισσιακού Κόλπου δεν είναι εμπόδιο, αλλά το υπόβαθρο για τη διατηρήσιμη και ποιοτική ανάπτυξη των περιοχών Ηλείας και Μεσσηνίας που βρέχονται από τα νερά του.
Αυτή ήταν η βασική θέση που υποστήριξε η Οικολογική Δυτική Ελλάδα κατά τη συζήτηση του θέματος της διαβούλευσης του προτεινόμενου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας νέου προεδρικού διατάγματος (ΠΔ) για τις παραλιακές περιοχές του Κυπαρισσιακού Κόλπου.
Με αφετηριακή θέση ότι ο χαρακτηρισμός των περιοχών Νατούρα που, εδώ και δυό δεκαετίες έχουν προσδιορισθεί στην γεωγραφική αυτή ζώνη (παραλιακή Ηλεία και Μεσσηνία), είναι αποτέλεσμα μίας επιστημονικής διεργασίας η οποία επιβεβαιώθηκε τόσο από τις αρμόδιες εθνικές αρχές όσο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκτιμούμε ότι τοποθετήσεις της περιφερειακής αρχής για λάθος χαρακτηρισμό περιοχών Νατούρα σήμερα είναι άστοχες. Το ότι οι οικότοποι αυτοί έχουν δεχτεί πλήγματα (πυρκαγιές, υλοτομίες, καταπατήσεις) δεν σημαίνει ότι αυτοί δεν υπήρχαν ή δεν συνεχίζουν να υπάρχουν.
Η προστασία της επιμήκους λωρίδας των αμμοθινών, πλάτους  δεκάδων μέτρων, της μετά από αυτές επίσης επιμήκους λωρίδας από φυσικούς σχηματισμούς και της εν συνεχεία Ζώνης Αγροτικού Τοπίου, δεν διευκολύνει μόνο την εκπλήρωση της υποχρέωσής μας, έναντι της ευρωπαϊκής και εσωτερικής νομοθεσίας να προστατεύσουμε την ευαίσθητη ωοτοκία του «εμβληματικού» είδους της θαλάσσιας χελώνας. Αποτρέπει και την επέκταση προς νότον του καταστρεπτικού και βαθιά αντιαναπτυξιακού φαινομένου των ασχεδίαστων αυθαίρετων οικισμών, που έχει υποβαθμίσει την ακτογραμμή της Ηλείας από το Κατάκολο μέχρι και λίγο πριν την εκβολή του Αλφειού. Επίσης η ένταξη στην προστασία από επιβαρυντικά αλιευτικά εργαλεία και της μετά την ακτογραμμή θαλάσσιας λωρίδας είναι χρήσιμη και στο οικοσύστημα, και στην αλιεία για τον ίδιο λόγο: οι παράκτιες θαλάσσιες περιοχές είναι ο τόπος αναπαραγωγής του γόνου.
Από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι προσδοκίες των ιδιοκτητών αγροτικής γης μετά τις προστατευόμενες φυσικές περιοχές (αμμοθίνες κυρίως) και τους εν συνεχεία αυτών προστατευόμενους φυσικούς σχηματισμούς, για άσκηση των δικαιωμάτων τους στην εκτός σχεδίου δόμηση. Πράγματι, το ΠΔ με βάση την ορθή λογική ότι και οι ζώνες αγροτικού τοπίου αποτελούν συνέχεια των προστατευομένων φυσικών σχηματισμών, αποθαρρύνει την δόμηση σε αυτούς, ανεβάζοντας την αρτιότητα από τα 4 στρέμματα στα 20 και για ξενοδοχεία (ως 120 κλινών) και για κατοικίες ως 200 τ.μ.
Η Οικολογική Δυτική Ελλάδα, αναγνωρίζοντας ότι από το μέτρο αυτό, το πλέον επίμαχο, προκύπτει το παράπονο όσων έχουν κάτω των 20 στρεμμάτων αγροτική έκταση, ότι αποστερούνται πλήρως από το δικαίωμα να κτίσουν μια νόμιμη δεύτερη κατοικία ή τουριστικό κατάλυμα, κατέθεσε, τόσο στον Περιφερειάρχη κ. Κατσιφάρα όσο και στον Aν. Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Τσιρώνη, γραπτή πρόταση για μεταφορά των δικαιωμάτων αυτών σε οργανωμένους οικισμούς β΄κατοικίας, σε κατάλληλα επιλεγμένες περιοχές, ή και στα χωριά της περιοχής, ώστε και οι Ζώνες Αγροτικού Τοπίου να μείνουν άθικτες και τα δικαιώματα όλων και όχι μόνο των λίγων εχόντων πάνω από 20 στρέμματα να ικανοποιηθούν. Θέλει προετοιμασία και προσοχή αλλά αν προβλεφθεί θα αποδώσει.
Μπορούν ακόμη να διερευνηθούν λύσεις μεγαλύτερης αξιοποίησης του δυναμικού ιαματικού τουρισμού του Καϊάφα, λελογισμένη μικρή αύξηση (με ορθή επιλογή των σημείων που θα γίνουν) των νόμιμων προσβάσεων (μετά την προβλεπόμενη κατάργηση των παράνομων) προσβάσεων στη θάλασσα, κλιμάκωση στους περιορισμούς στη χρήση της παραλίας για αναψυχή και μετά τη δύση του ηλίου σε περιοχές με πολύ μικρή συχνότητα φωλιών χελώνας, αδειοδότηση αναψυκτηρίων μετά τις αμμοθίνες με συμβουλές ειδικών για τον φωτισμό και τον προσανατολισμό τους προς την θάλασσα.
Έτσι, μπορούμε να κερδίσουμε το διπλό στοίχημα και της διαφύλαξης της προστατευόμενης παραλιακής ζώνης και της αύξησης των ευκαιριών για ποιοτική αναψυχή και τουριστική ανάπτυξη στην εξαιρετική περιοχή του Κυπαρισσιακού Κόλπου.

Γιώργος Κανέλλης

Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016

Κυπαρισσιακός: η προστασία δεν εμποδίζει την ανάπτυξη

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
23 Μαρτίου 2015

Βελτιώσεις ναι, απόρριψη όχι του ΠΔ για την προστασία του Κυπαρισσιακού Κόλπου

Η θέση της ΟΔΕ στην προ ημερησίας συζήτηση του θέματος «ΠΔ Κυπαρισσιακού» στο Περ. Συμβούλιο Δ. Ελλάδας

Καταρχάς μια γενική, θεμελιώδης τοποθέτηση επί του θέματος της προστασίας της φύσης και στην συνέχεια οι ειδικές παρατηρήσεις επί της εισήγησης του Αντ/χη Ηλείας.
Η προστασία των φυσικών οικοτόπων, όπως αυτοί έχουν προσδιοριστεί μέσω του Δικτύου Νατούρα, ή  πρόκειται να καθιερωθούν στο μέλλον, θεμελιώνεται σε ευρωπαϊκές οδηγίες, το Σύνταγμα, το νόμο για την προστασία του περιβάλλοντος, και δεν αποτελεί μειονέκτημα αλλά πλεονέκτημα για την Ευρώπη και την κάθε χώρα της, όπως είναι η δική μας. Οφείλεται στην θεμελιώδη διαπίστωση ότι η επέκταση πόλεων και δραστηριοτήτων έφτασε στο σημείο να οδηγεί σε ορατή υποβάθμιση του οικοσυστήματος εντός του οποίου υπάρχει και η ανθρώπινη κοινωνία και τελικά και στην υποβάθμιση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου.
Επομένως οι διατάξεις προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και των άλλων  ζωντανών ειδών αποτελούν ένα πλαίσιο, εντός του οποίου και όχι σε βάρος του οποίου αναπτύσσεται η παραγωγή και κάθε άλλη δραστηριότητα του ανθρώπου.
Ειδικότερα τώρα:
Ο Κυπαρισσιακός Κόλπος έχει τόσο στο σύνολο του μήκους του (κάπου 70 - 80 χιλ) και σε πλάτος που κυμαίνεται από 300 ως 600 μέτρα όσο και άμεση θαλάσσια περιοχή του, έχει συμπεριληφθεί στις  περιοχές Νατούρα, διότι τα περιγραφόμενα έτσι τμήματά του έχουν διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό φυσικά χαρακτηριστικά, όπως οι αμμοθίνες δεκάδων ή εκατοντάδων μέτρων πλάτους, επιμήκη παράλια δάση Κουκουναριάς, λιμνοθάλασσα και άλλοι συναφείς οικότοποι στη στεριά και λιβάδια ποσειδωνίας στη θαλάσσια περιοχή, που θεωρούνται βάση της θαλάσσιας ζωής και της αναπαραγωγής του γόνου.
Βρισκόμαστε σήμερα υπό ασφυκτική πίεση χρόνου να νομοθετήσουμε ως χώρα ένα ΠΔ που θα ρυθμίζει τις χρήσεις της όλης αυτής στεριανής και θαλάσσιας περιοχής διότι υπήρξε μεγάλη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση από την ανακήρυξη των περιοχών ως Νατούρα από το 94 caretta caretta. Συγκεκριμένα από το 2014 η Κομισιόν έχει κινήσει διαδικασία κατά της χώρας για πλημμελή διαχείριση της περιοχής και μετά και από ένα πρώτο σχέδιο ΠΔ που απορρίφθηκε ως ανεπαρκές, έχουμε το υπό συζήτηση με στόχο να προλάβουμε μια καταδικαστική απόφαση και με δεδομένη πρόταση καταδίκης μας  σε αρκετά από τα σημεία της κατηγορίας, της εισαγγελέως του Ευρ. Δικαστηρίου.
αλλά και από την (ήδη από το 2006) διαπίστωση της μεγάλης σημασίας του Κ.Κ. για το εμβληματικό απειλούμενο είδος της
Η εισήγηση του Αντ/χη Ηλείας ως προς το διαπιστωτικό της μέρος αμφισβητεί δεδομένα, όπως την ορθότητα της κήρυξης των περιοχών Νατούρα που συναποτελούν την όλη περιοχή, ή την ύπαρξη εκτενών λιβαδιών ποσειδωνίας. Φοβάμαι ότι δεν συμβάλουν αυτά στην πειστικότητα και εγκυρότητα της εισήγησης.
Ο χαρακτηρισμός μίας περιοχής ως περιοχή Natura αποτελεί μία επιστημονική διεργασία η οποία επιβεβαιώνεται τόσο από τις αρμόδιες εθνικές αρχές όσο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η οποιαδήποτε συζήτηση λοιπόν για λάθος χαρακτηρισμό ή ένταξη περιοχής σήμερα είναι πλέον άστοχη. Το ότι οι οικότοποι έχουν δεχτεί πλήγματα δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν ή δεν συνεχίζουν να υπάρχουν – δεν μπορούμε  να αμφισβητούμε τις περιοχές Νατούρα, δηλαδή τον αιώνιο φυσικό πλούτο του τόπου μας.
  Οι περιοχές Νατουρα  αναμένεται ότι θα ενημερωθούν όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα εποπτείας των οικοτόπων/ειδών με βάση τις σχετικές οδηγίες. Με τον ισχυρισμό ότι 70% των αναγνωρισμένων περιοχών ως  Νατούρα δεν υπάρχει, ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας καταργεί οικοτόπους! Δεν στέκεται με τίποτα κάτι τέτοιο, ούτε ωφελεί ως ισχυρισμός! Αν οικότοποι έχουν δεχτεί πλήγματα δεν σημαίνει αυτό ότι δεν υπάρχουν.
Για τα πολύτιμα για τη θαλάσσια ζωή και την αλιεία λιβάδια ποσειδωνίας, όχι μόνο δεν λείπουν αλλά κατά την ΕΠΜ και την Κομισιόν, είναι από τα σημαντικότερα όλης της πελοποννησιακής ακτογραμμής.

Καλλιεργείται η εντύπωση από την εισήγηση ότι οι αγροτικές εκτάσεις μπορούν και πρέπει να αλλάξουν χρήση  και να δοθούν προς ευρεία δόμηση / εκμετάλλευση, και αυτό θεωρείται αναπτυξιακό. Μια τέτοια κατεύθυνση δεν ισχύει όπως είπε ξεκάθαρα και το ΣτΕ στο πρακτικό επεξεργασίας του προηγούμενου σχεδίου διατάγματος.
Σημειώνω ακόμη ότι οι αναφορές για σύγκρουση των περιοριστικών ρυθμίσεων με το ΕΠΧΣΑΑ Τουρισμού δεν λαμβάνουν υπόψη ότι το ΣτΕ έχει ακυρώσει το συγκεκριμένο χωροταξικό.
Ο ισχυρισμός ότι πολιτικές αποφάσεις οδήγησαν  στην αυστηροποίηση ρυθμίσεων σε σχέση με το προηγούμενο σχέδιο ΠΔ δεν ευσταθεί – αντιθέτως, πολιτικοί υπολογισμοί ευθύνονται για την επί χρόνια αναβολή του ΠΔ και την ανοχή τετελεσμένων όπως παράνομες οικοδομές, διανοίξεις δρόμων και αδειοδότηση οικοδόμησης δεκάδων β κατοικιών εταιρίας στην περιοχή Αγιαννάκη – Καλού Νερού, στην Μεσσηνία, που είναι και η σημαντικότερη με πάνω από 80% των φωλιών. Επιπλέον, η απόρριψη του πρώτου σχεδίου με κριτική του ΣτΕ ακριβώς σχετικά με το μεγάλο πλήθος των ζωνών και των ρυθμίσεων επέβαλλε μια σημαντικά διαφορετική και με λιγότερες και ενοποιημένες ζώνες ρύθμιση.
Για την περιοχή από Κατάκωλο ως Αλφειό που γίνεται επίκριση από την εισήγηση γιατί δεν χαρακτηρίζεται ως ΠΠΦ, παρότι έχει αμμοθινική παραλία, όπως αναγνωρίζεται και από ΕΠΜ και από ΣτΕ, αν υπαινίσσεστε ότι πρέπει να μπει, συμφωνώ. Σημειώνω όμως, ότι κατά μήκος της περιοχής αυτής έχουμε χιλιόμετρα αυθαιρέτων που κάποτε, όπως στην Σπιάντζα φτάνουν και ως το κύμα, και πράγματι (για το λόγο αυτό) έχουμε μικρή συχνότητα φωλιών. Η συνεχής αυτή και αδιάκοπη αυθαίρετη δόμηση, διαχρονικό σκάνδαλο του κράτους μας, δεν αποτελεί ανάπτυξη αλλά υπανάπτυξη. Επίσης δεν συντελεί σε αειφόρο ανάπτυξη η εναπόθεση αναπτυξιακών ελπίδων στην εκτός σχεδίου δόμηση, θεσμός που αποτελεί παγκόσμια ελληνική αρνητική πρωτοτυπία.  Στο κοντράστ τείχη αυθαιρέτων και άθικτες αμμοθίνες και παραλιακό δάσος, αναπτυξιακό είναι το δεύτερο.
Για τον παντελώς λαθεμένο ισχυρισμό για «Ελάχιστο αριθμό ατόμων»: Η συστηματική μελέτη και λήψη στοιχειωδών μέτρων προστασίας των φωλιών (όπως η περίφραξη για να μη τις πατάνε άνθρωποι ή οχήματα) έχει οδηγήσει σε εκτιμήσεις που θέτουν τον Κυπαρισσιακό στο ίδιο επίπεδο σημασίας με τον Λαγανά της Ζακύνθου. Οι εκτιμήσεις αυτές οδηγούν την Κομισιόν να θεωρεί τον ΚΚ ως την σημαντικότερη πλέον περιοχή αναπαραγωγής της καρέτα στην Μεσόγειο.
Άλλη ανακρίβεια αυτή για τα ελάχιστα και διάσπαρτα άτομα κουκουναριάς. Δεν είναι έτσι, υπάρχουν επιμήκεις συστάδες πυκνότητας δάσους – της Στροφιλιάς της Ηλείας – υπόψιν ότι τα δάση κουκουναριάς είναι οικότοπος προτεραιότητας.
(θα παραλείψω εδώ πολλά ακόμη σχόλια γιατί έχω ήδη υπερβεί το χρόνο)
Τι πρέπει να γίνει :
Η πρότασή μας.
(Έχει δοθεί γραπτά σε περιφερειάρχη και γρ. αν. Υπουργού )
Με δεδομένες  τις εξελίξεις (απόφαση ΣτΕ, πρότασης καταδίκης Ελλάδας από εισαγγελέα Ευρ. Δικαστηρίου) είναι σαφές ότι σε ότι αφορά την προστασία του αμμώδους αιγιαλού δεν μπορεί να υπάρχουν ασάφειες και αμφισημίες. Η caretta caretta είναι κατά την διατύπωση του ευρωδικαστηρίου «εμβληματικό» είδος και η προστασία των ευαίσθητων οικοτόπων ωοτοκίας του πρέπει να είναι πειστική και αποδείξιμη.
Κατόπιν αυτού πεδίο των  προσαρμογών που πρέπει να αναζητηθούν προς την κατεύθυνση βελτιώσεων προς ήπια  ανάπτυξη της παραλιακής περιοχής του Κυπαρισσιακού είναι η μετά τις αμμοθίνες και τους προστατευόμενους σχηματισμούς περιοχή. Εννοείται ότι οι περιορισμοί στην προσωρινή χρήση του αιγιαλού (ομπρελοκαθίσματα) όχι μόνο δεν μπορεί να χαλαρώσουν αλλά και επιβάλλεται ο τακτικός έλεγχός τους.
Β. Επιμέρους παρατηρήσεις.
1. Για το ζήτημα των περιορισμών στην δόμηση που είναι –όπως φαίνεται από τις αντιδράσεις- το σημαντικότερο για τον πληθυσμό της περιοχής καταθέτω τις παρακάτω σκέψεις: Θεωρώντας ότι η διάσπαρτη δόμηση δεύτερης κατοικίας δεν είναι ούτε περιβαλλοντικά ούτε αναπτυξιακά επιθυμητή, μια διέξοδος θα ήταν ο σχεδιασμός νόμιμων περιοχών β΄κατοικίας σε κατάλληλα σημεία (με προτεραιότητα περιοχές που δεν έχουν μεγάλη πυκνότητα φωλιών χελώνας) και έξω από τα όρια της ΠΠ που εξάλλου έχει πλάτος 300 ως 600 μέτρα, λογικό για πρόσβαση στην ακτή από τους επισκέπτες με τα πόδια.  Μιλάμε σε λογική μεταφοράς συντελεστή δόμησης, μιλάμε για τα δικαιώματα εκτός σχεδίου δόμησης που προκύπτουν από τις υπαρκτές ιδιοκτησίες (που δεν είναι βεβαίως χιλιάδες όπως λέει οκ. αντιπεριφερειάρχης)  και πέραν της προβλεπόμενης στο πδ απόστασης– και πολύ παραπάνω καλύτερα, όσο είναι αναγκαίο-  από την ακτογραμμή, περιοχών β΄κατοικίας στις  οποίες θα μεταφερθούν στο συνολό τους τα δικαιώματα εκτός σχεδίου δόμησης στην περιοχή, που προκύπτουν είτε με την γενική διάταξη αρτιότητας των 4 στρεμμάτων, είτε με όποιες αυστηρότερες προβλεφθούν. Αν κάτι τέτοιο (που βέβαια προϋποθέτει οργανωτική προσπάθεια και συνεννόηση  των εμπλεκομένων πλευρών) γίνει, οι Ζώνες Αγροτικού Τοπίου θα παραμείνουν τέτοιες χωρίς καμία –ούτε εκτός σχεδίου- δόμηση. Σε αυτές τις περιοχές μπορούν να χωροθετηθούν κατά προτεραιότητα (επιβαλλόμενη από σχετικές διατάξεις) και τουριστικές ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και όχι μόνο 4 ή 5 αστέρων αλλά και κατώτερων.  Τέτοιες ζώνες εξάλλου (υποδοχής δόμησης β΄κατοικίας και ξενοδοχείων) μπορούν να αποτελέσουν  οι νόμιμοι οικισμοί της περιοχής.
Τέτοιοι οργανωμένοι οικισμοί μπορεί να προβλεφθούν από το ΠΔ και να  χωροθετηθούν μετά από ταχεία περιβαλλοντική (για την καταλληλότερη θέση) και πολεοδομική (για τον ίδιο τον σχεδιασμό τους) μελέτη.  Τα υπάρχοντα δημόσια κτήματα θα μπορούσαν να αποτελέσουν ευκαιρία χωροθέτησης με λιγότερα προβλήματα.
2. Περιοχή Καϊάφα. Κατά τη γνώμη μου υπάρχουν περιθώρια για ορθά χωροθετημένη πρόβλεψη μεγαλύτερων εγκαταστάσεων τουριστικού χαρακτήρα για εκμετάλλευση του ιαματικού τουρισμού.
3. Οι περιορισμοί στην χρήση των ομπρελοκαθισμάτων μπορεί να είναι λιγότερο αυστηροί (να επιτρέπεται και κάποια χρήση μετά την δύση) σε περιοχές με διαπιστωμένη βάσει των υπαρχουσών επιστημονικών καταγραφών έλλειψη φωλιών. Μπορούμε να πούμε ότι είναι λογικό να προσανατολισθούν προς αυτές τις περιοχές οι γύρω από τη θαλάσσια αναψυχή προσωρινές χρήσεις (ομπρέλες, μπαρ, ενοικιαζόμενα πλωτά).
4. Δημοτικά αναψυκτήρια (όπως πχ στην χρησιμοποιούμενη από πολλούς παραλία του Κάτω Σαμικού) μπορεί να προβλεφθούν με αυστηρή προσοχή (α) στην απόσταση από τις αμμοθίνες (β) στην πλάγια θέση προς την παραλία (θα γίνεται μελέτη) ή κάλυψη με επαρκώς υψηλό φυτοφράκτη, ώστε να αντιμετωπίζεται το πρόβλημα του φωτισμού της παραλίας, που ζημιώνει πολύ την ωοτοκία της χελώνας.
Ακόμη:
 (α) Σε ότι αφορά το αίτημα για οριοθέτηση οικισμών είναι θετικό για τους νόμιμα υφιστάμενους, για τα αυθαίρετα, όπως στην παραλία Επιταλίου,  γίνονται στο ΠΔ αναφορές στις διατάξεις του σχετικού νόμου για διατήρηση κάτι που είναι αμφίβολο όμως αν θα σταθεί.
(β) Η άσκηση της γεωργικής καλλιέργειας δεν εμποδίζεται, αν ενθαρρυνθεί η ολοκληρωμένη ή και η βιολογική γεωργία αυτό είναι θετικό για τα προϊόντα, τη γη και τις τιμές αυτών. Χαμηλές καλύψεις κηπευτικών όμως είναι κάτι που μπορεί να περιληφθεί στις επιτρεπόμενες πρακτικές.
ΤΕΛΙΚΑ
Απορρίπτουμε  την εισήγηση, γιατί η λογική της είναι σε κατεύθυνση αμφισβήτησης των περιοχών Νατούρα και θεωρεί την προστασία της περιοχής εμπόδιο. Για μας το ΠΔ είναι το πλαίσιο για μια διαρκή σωστά χωροθετημένη ανάπτυξη – τα ευαίσθητα παραλιακά τμήματα διατηρούνται, παραγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες πάνε μετά από την προστατευόμενη περιοχή (και τους ΠΦΣ). Καταθέσαμε την –πιστεύουμε- σημαντική πρότασή μας για αποφυγή πλήρως της δόμησης στις ΖΑΤ και δημιουργία νόμιμων οικισμών β’ κατοικίας με μεταφορά δικαιωμάτων δόμησης. Θέλει επεξεργασία και προετοιμασία αλλά είναι διέξοδος που διατηρεί και τα δικαιώματα αυτά και τις ΠΠ και τις ΖΑΤ άθικτες.
Πιστεύουμε (το διαβεβαίωσε ο υπουργός) ότι όσα συγκεκριμένα σημεία της δεν αναιρούν την προστασία των ΠΠΦ και ΠΦΣ, θα συζητηθούν από το ΥΠΕΝ, άσχετα από την επίσημη λήξη της διαβούλευσης,  ώστε να έχουμε βελτίωση και όχι μετατροπή του ΠΔ σε προσχηματικό κείμενο που δεν θα έχει τύχη στο ΣτΕ  και το Ευρωδικαστήριο.
----------------
Χρήσιμα ντοκουμέντα:
Τα στοιχεία Νατούρα περιλαμβάνονται στα σχετικά τυποποιημένα δελτία για την κάθε περιοχή :
1) http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR2330008

2) http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR2330005

3) http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR2550005
Το πρακτικό επεξεργασίας του Συμβουλίου Επικρατείας του πδ του 2015 http://nomosphysis.org.gr/13374/p-e-ste-322015-xaraktirismos-ton-xersaion-kai-thalassion-perioxon-os-perifereiako-parko-kolpoy-kyparissias-kathorismos-zonon-pro%C2%ACstasias-kathorismos-xriseon-oron-kai-periorismon/

Οι προτάσεις της γεν. εισαγγελέως κατά την εκδίκαση της υπόθεσης του Κυπαρισσιακού: http://nomosphysis.org.gr/13511/apofasi-dee-tis-18is-fevroyarioy-2016-stin-ypothesi-c-50414-diatirisi-ton-fysikon-oikotopon-ston-kolpo-kyparissias/. Η εκδίκαση έγινε. Η απόφαση εκκρεμεί. 

Οι αναλυτικές παρατηρήσεις των περιβαλλοντικών οργανώσεων WWF, MEDASSET, ΑΡΧΕΛΩΝ για το τρέχον ΠΔ: http://www.wwf.gr/images/pdfs/2016Mar11_Kyparissiakos_PDConsultation_NGOs.pdf

-----
Ευχαριστούμε την κ. Ι. Χριστοπούλου, στέλεχος του WWF, για την παροχή στοιχείων.Τρίτη 22 Μαρτίου 2016

Να δώσουμε προτεραιότητα στα ασυνόδευτα παιδιά - πρόσφυγες

Οικολογική Δυτική Ελλάδα
Περ. Σύμβουλος Γ. Κανέλλης

Πάτρα 22-3-2016
  
Δελτίο τύπου

Να δώσουμε προτεραιότητα στα ασυνόδευτα παιδιά - πρόσφυγες

Η πιο οδυνηρή πλευρά του προσφυγικού προβλήματος είναι η τύχη των ασυνόδευτων παιδιών, που, φέρεται ότι φτάνουν σε διψήφιο ποσοστό του συνόλου. Είναι η πιο ευάλωτη προσφυγική ομάδα, παράλληλα όμως είναι η πιο προσαρμόσιμη στην ελληνική κοινωνία και πραγματικότητα.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αλλά και πρωτοβουλίες που ήδη έχουν εξαγγελθεί σε άλλες περιοχές, όπως τα Χανιά, η Οικολογική Δυτική Ελλάδα, σε συνέχεια της χτεσινής ευρείας σύσκεψης στην περιφέρεια για το προσφυγικό, έστειλε σήμερα την παρακάτω γραπτή πρόταση στον Περιφερειάρχη κ. Κατσιφάρα:

Κύριε Περιφερειάρχη,

Πήρα μέρος στην σύσκεψη για το προσφυγικό αλλά λόγω της πίεσης του χρόνου δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθώ.
Βεβαίως πολλά από όσα είχα να πω και κυρίως η ανάγκη να αναλάβουμε ως πρώτος και δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης τις ευθύνες μας χωρίς προσχήματα και παραπομπές του θέματος στις καλένδες, ελέχθησαν από αρκετούς από τους μετέχοντες στην σύσκεψη.

Σας απευθύνω το παρόν για να θέσω υπ΄ όψη σας και με τη σειρά σας να το συζητήσετε με τους δημάρχους στην επόμενη, πιο κλειστή και προσανατολισμένη στο πρακτικό μέρος, σύσκεψη, την παρακάτω πρόταση:

Προτείνουμε ως Οικολογική Δυτική Ελλάδα την ανάληψη πρωτοβουλιών για την κατά προτεραιότητα συμβολή της περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας και των Δήμων της στην φιλοξενία ασυνόδευτων παιδιών – προσφύγων.
Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους : (α) την διάθεση υπαρκτών υποδομών της Περιφέρειας, των Δήμων, της Εκκλησίας ή άλλων που θα διαμορφωθούν κατά τρόπο επείγοντα,  για την φιλοξενία των παιδιών αυτών και (β) την δημόσια έκκληση σε οικογένειες που ενδιαφέρονται και που, με εποπτεία των αρμόδιων υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, θα αναλάβουν εθελοντικά την φιλοξενία παιδιών από την Συρία, και στις δυό περιπτώσεις  με παράλληλες ενέργειες για την ανεύρεση, σε όσες περιπτώσεις καταστεί αυτό δυνατόν, των γονιών τους. Εννοείται ότι αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν η μόνη ανθρώπινη προοπτική θα είναι η ενσωμάτωση των παιδιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και εν γένει στην κοινωνία μας, κάτι που μπορούμε και πρέπει να δούμε με απολύτως θετικό μάτι.
Εξυπακούεται ότι για μια τέτοια πρωτοβουλία, εφόσον αναληφθεί, όπως ενθέρμως σας προτρέπουμε, διατηρείται ακέραιο το δικαίωμα της διεκδίκησης χρηματοδότησης.

Ήδη ανάλογες εισηγήσεις έχουν γίνει δεκτές και δημοσιοποιηθεί από τον Δήμο Χανίων (σχετικό λινκ : http://www.prismanews.gr/index.php/crete/item/138279-dimos-xania-asynodeyta-paidia-prosfiges).

Μετά τιμής
Γ. Κανέλλης

Αντ/δρος Περ. Συμβουλίου Δ. Ελλάδας – Επικεφαλής της Οικ. Δυτ. Ελλάδας

Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016

Ευκαιρία τα σχέδια Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης


Οικολογική Δυτική Ελλάδα
Πάτρα Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016

  
Ημερίδα βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας – Πάτρα, Δευτέρα 7-3-16
H τοποθέτηση της Οικολογικής Δυτικής Ελλάδας

Το σχέδιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ)  με στόχο την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) της Πάτρας είναι μια σημαντική ευκαιρία εν όψει της νέας προγραμματικής περιόδου. Για μας, οι λέξεις κλειδιά είναι: Η βιωσιμότητα, υπό τη σύγχρονή της έννοια, όχι δηλαδή μόνο έργα που θα αντέξουν τη δοκιμασία του χρόνου αλλά και που θεμελιωδώς λαμβάνουν υπόψη τις μεγάλες προκλήσεις του καιρού μας, την κλιματική αλλαγή και την απώλεια της βιοποικιλότητας. Η ετοιμότητα, ήτοι οι φορείς που έχουν ρόλο σε αυτές ετοιμάζουν τα διοικητικά εργαλεία και δομές έγκαιρα (εκφράζουμε εδώ την ανησυχία μας για την υποβάθμιση και αποστελέχωση της Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης Πατρών – ΑΔΕΠ). Η τόλμη, δηλαδή η προετοιμασία ολοκληρωμένων παρεμβάσεων και όχι απλά η απάντηση σε παρουσιαζόμενες ανάγκες. Παράδειγμα εδώ ο εντός του αστικού ιστού της Πάτρας ποταμός Μείλιχος που θα μπορούσε να είναι ευκαιρία για έναν επιμήκη άξονα αναψυχής αλλά είναι υποβαθμισμένος από καταπατήσεις και αυθαιρεσίες. Η συνεργασία. Αυτό σημαίνει ότι οι φορείς που πρέπει να συνεργαστούν γρήγορα και αποτελεσματικά, γιατί ξέρουμε πολύ καλά πόσο πιεστικοί είναι οι χρόνοι στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Σημαντική είναι η δημιουργία ομάδας «στελεχών επαφής» στο πρότυπο των διυπουργικών στελεχών.
Σημειώνουμε ότι οι προτάσεις μας, έχουν εφαρμογή κατά το μέγιστο μέρος και σε άλλες πόλεις της περιφέρειας και όχι μόνο στην Πάτρα.

Προτάσεις
Πράσινη ενέργεια
1.       Η από το 2014 πρότασή μας για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δημόσια κτίρια. Αρχή από τα καθαρά ιδιόκτητα κτίρια της Περιφέρειας. Στη συνέχεια, ιδανικά είναι κτίρια των Δήμων, Σχολεία, Δικαστικά Μέγαρα.
Ενέργεια προετοιμασίας : καταγραφή (ή εφόσον, ως οφείλει, υπάρχει, επικαιροποίηση –επιβεβαίωση) της ακίνητης περιουσίας των δημόσιων φορέων.
Πρόκειται για πρόταση εφαρμοσμένη ήδη πχ σε πόλεις της Γερμανίας.
2.       Προετοιμασία για βελτίωση μονώσεων, και γενικά εγκατάσταση παθητικών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στα παραπάνω κτίρια. Προτεραιότητα ο κλιματισμός.
3.       Εγκατάσταση θερμοστατών στα συστήματα θέρμανσης των δημόσιων σχολείων
Σχηματισμός Επιτροπής - παρατηρητηρίου ορθολογικής χρήσης Ενέργειας – στόχος μηδενικό  ισοζύγιο εκπομπών CO2.
4.       Μελέτη – εφαρμογή συστημάτων χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας στον δημόσιο φωτισμό. Ενδεικτικά αναφέρουμε την αντικατάσταση των λαμπτήρων με νεότερης (ή και εντελώς πρόσφατης) τεχνολογίας, την εγκατάσταση συστημάτων ρύθμισης της έντασης του φωτισμού ανάλογα με το επίπεδο εξωτερικής φωτεινότητας, συστημάτων «αμφίδρομης επικοινωνίας» που ενημερώνουν αυτόματα για βλάβες, ελαττώνοντας την ανάγκη για χειροκίνητο έλεγχο και ρύθμιση.

Ανακύκλωση 
Υποχρεωτική χωριστή και επιμελής ανακύκλωση χαρτιού σε όλες τις υπηρεσίες.  Ορίζεται υπεύθυνος υπάλληλος ελέγχου.
Πρόγραμμα επισκευής ή ανακύκλωσης παλαιών ηλεκτρικών – ηλεκτρονικών συσκευών.
Σχεδιασμός και χρηματοδότηση αλλά και έλεγχος χρήσης προγραμμάτων πιλοτικής (ή και πιο ευρείας) δωρεάν παροχής κάδων οικιακής κομποστοποίησης.


Αστικό πράσινο – κοινόχρηστοι χώροι
1.       Χρηματοδότηση μιας νομικο-οικονομικής μελέτης για την ανίχνευση εναλλακτικών και έξυπνων στρατηγικών, κυρίως μέσω τολμηρής χρήσης υπαρχόντων πολεοδομικών εργαλείων, για την αντιμετώπιση του φαινομένου της απώλειας κοινοχρήστων χώρων σε πόλεις όπως πχ  η Πάτρα.
2.       Συνολική υποστήριξη εκ μέρους της περιφέρειας στους Δημάρχους των οποίων τα σχέδια πολεοδομικής βελτίωσης καθυστερούν είτε στην Α.ΔΕΠΙΝ είτε στο ΥΠΕΝ
3.       Βελτίωση προαυλίων σχολείων (περισσότερο σχεδιασμένο πράσινο, πιο «ζεστοί» χώροι) με συμμετοχή των μαθητών.   
4.       Εντοπισμός πρανών οδών με απώλειες ή πλήρη έλλειψη πρασίνου και σχεδιασμένη φύτευση τοπικών θαμνωδών ειδών.          
5.       Αποκλεισμός της χρήσης (των θεωρουμένων πλέον καρκινογόνων και μεταλλαξιγόνων) παρασιτοκτόνων τύπου glyphosate ή paraquat  ως μέσων ελέγχου της μονοετούς βλάστησης των πρανών των οδών για λόγους πυροπροστασίας. Χρήση μηχανικών μέσων.
6.       Διαχειριστικά μέτρα προστασία της σημαντικής χλωρίδας τύπου «πράσινου διαδρόμου» που αναπτύσσεται κατά μήκος σιδηροδρομικών γραμμών.        
7.       Ειδική φροντίδα για την παράκτια –ιδίως τη σπάνια- χλωρίδα. Στοιχειώδης περίφραξη σπάνιων ειδών και σήμανση αυτών ώστε να αποτελέσουν στοιχείο ενδιαφέροντος για το κοινό.     
8.       Ξεχωριστή συλλογή υπολειμμάτων από κλαδέματα αστικού πρασίνου, που θα μπορούν να περιλάβουν και αντίστοιχα απορρίμματα ιδιωτικών κήπων προς θρυμματισμό και κομποστοποίηση.                                     

Ποταμοί – χείμαρροι εντός της πόλης
Οριοθέτηση, σχεδιασμός ενεργειών σταδιακής αλλά χωρίς οπισθοδρομήσεις απαλλαγής τους από καταπατήσεις οχθών και αυθαίρετα (πχ Μείλιχος), οικολογική μελέτη και αναβάθμισή τους ως αεραγωγών, στοιχείων αναψυχής και βιοτόπων άγριας ζωής.
Έργα ορεινής υδρονομίας στις κοίτες που διασχίζουν την ορεινή και λοφώδη ζώνη, για συγκράτηση φερτών υλών, εμπλουτισμό υπόγειων νερών και έλεγχο πλημμυρικών φαινομένων.

Διατηρητέα δημόσια κτίρια
Ανάθεση μελέτης χρήσεων ώστε να παραμένουν «ζωντανά». Η αχρησία οδηγεί στην απαξίωση και φθορά ακόμη και όταν έχουν συντηρηθεί.

Νερό
Μελέτη και εφαρμογή συστημάτων επανάχρησης του τελικού υγρού προϊόντος (νερού) των τριτοβάθμιων βιολογικών καθαρισμών για άρδευση αστικού ή περιαστικού πρασίνου. Εναλλακτικά (ισχύει και για περιπτώσεις δευτεροβάθμιων καθαρισμών) δημιουργία μικρών τεχνητών υγροτόπων με καλαμιώνα και άλλα υδρόφιλα είδη.

Οικολογικό σήμα (ecolabel)
Παροχή βοήθειας σε επιχειρήσεις για απόκτηση οικολογικού σήματος.

Γιώργος Κανέλλης
Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δ. Ε.
Επικεφαλήςτης Οικολογικής Δυτικής Ελλάδας