Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014

Παρατηρήσεις στην ΣΜΠΕ για το ΠΕΠ 2014-20

Η τοποθέτησή μας στην συνεδρίαση της 29-9-14

Το παρακάτω κείμενο αποτελεί την τοποθέτηση της ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ επί του θέματος της έγκρισης της ΣΜΠΕ για το ΠΕΠ 2014 -2020», το οποίο συζητήθηκε κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. Ελλάδας την 29η Σεπτεμβρίου 2014. Εστάλη στο ΥΠΕΚΑ, την μελετητική εταιρία και την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Δ. Ελλάδας

Στο σκοπό του προγράμματος όπως διατυπώνεται «Αυτοτροφοδοτούμενη, εξωστρεφής και αειφορική ανασυγκρότηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εστιασμένη στην παγκόσμια ταυτότητά της, στις αξίες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον» δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει.
Το θέμα είναι αν τα συγκεκριμένα επιμέρους έργα  και προγράμματα αλλά και το επίπεδο εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων που θα τεθούν σε καθπενα, θα τον υπηρετήσουν.
Σημειώνουμε σημαντικές κατά τη γνώμη μας παρατηρήσεις, ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά: 
1.       Σε ότι αφορά την βασική παρατήρηση της Μελέτης (που αναφέρεται και στην εισήγηση ότι «Δεν εντοπίζονται τάσεις περιβαλλοντικής επιδείνωσης σε στρατηγικό επίπεδο» σημειώνουμε ότι ζητούμε περισσότερη έρευνα του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Περιφέρειας σε ότι αφορά την κατάσταση των ιχθυοαποθεμάτων και την λήψη περισσότερο  υπόψη του επιδεινούμενου προβλήματος της διάβρωσης των ακτών. Η απόφαση πχ να επιτρέψουμε την αμμοληψία εκατοντάδων χιλιάδων τόνων αδρανών από τις ενεργές κοίτες των ποταμών αντί έστω λίγο ακριβότερων εναλλακτικών είναι αναμένεται να επιδεινώσει την κατάσταση των ακτών του Κορινθιακού όσον αφορά την διάβρωση.
2.       Στον τομέα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης τόσο για τις πόλεις άνω των 70.000 όσο και τις λοιπές, κυριότερο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι η απώλεια κοινοχρήστων χώρων με δραματικούς ρυθμούς (ιδίως στην Πάτρα). Οι επιπτώσεις σοβαρές τόσο για την ποιότητα ζωής της παρούσας αλλά και των μελλοντικών γενεών όσο και στο εντός των πόλεων φυσικό περιβάλλον και την αξιοσημείωτη βιοποικιλότητα που διατηρείται.
3.       Καταγράφουμε ονομαστικά περιπτώσεις που πρέπει να αναφέρονται ονομαστικά και κατά προτεραιότητα σε ότι αφορά τις φυσικές μας περιοχές : (α) Η Λιμνοθάλασσα Κοτύχι έχει χάσει ήδη το 40% της υγρής της επιφάνειας με σοβαρές επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα που στηρίζει και την αλιεία. Απαιτείται μελετημένη παρέμβαση στην λεκάνη απορροής που την τροφοδοτεί για την επαναφορά των φυσικών ισορροπιών.
 (β) η περιοχή κάτω από το φράγμα Στράτου στον Αχελώο χρειάζεται οικολογική ανάταξη – υπάρχει εν εξελίξει ειδική μελέτη
(γ) η προστασία του δρυοδάσους Φολόης από καταπατήσεις με την μέθοδο του σαλαμιού αλλά και παράνομες απορρίψεις σκουπιδιών
(δ) η προώθηση διαδικασιών για την κατάρτιση ειδικής νομοθεσίας (προεδρικό διάταγμα) για τα όρη Ερύμανθος και Παναχαϊκό για τα οποία από ετών έχουν καταρτισθεί Ειδ. Περ. Μελέτες.
4.       Στο πεδίο των επιπτώσεων από τα απόβλητα πέραν της αυτονόητης ολοκλήρωσης, την περίοδο που έρχεται, της αποκατάστασης των ΧΥΤΑ που έκλεισαν και των ΧΑΔΑ που παραμένουν, χρειάζεται ρητά και χωρίς μαξιμαλισμούς να αντιμετωπίσουμε το θέμα της δημιουργίας ΧΥΤΕΑ στην ΑΜΙΑΝΤΙΤ (Δρέπανο) για τα εκεί απόβλητα με περιεκτικότητα αμιάντου, ένα πρόβλημα που κρύβουμε ως τώρα κάτω από το χαλί,  αλλά και ΧΥΤΕΑ για τα επικίνδυνα της περιφέρειάς μας. Επιβάλλεται να προχωρήσουμε τώρα την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ για τα απορρίμματα αλλά και να στηρίξουμε τους μικρότερους ιδίως δήμους της περιφέρειας διευκολύνοντας την διαδημοτική συνεννόηση και συνεργασία και παρέχοντας έγκαιρα τεχνική βοήθεια και ενημέρωση.
5.       Στον τομέα της προσαρμογής (και αντιμετώπισης βεβαίως) στην Κλιματική αλλαγή καταθέτουμε την πρόταση μιας ειδικής μελέτης, πιο εξειδικευμένης από το πλαίσιο του νόμου για το Χωροταξικό των ΑΠΕ, ώστε να προσανατολίσουμε εμείς τους επενδυτές, αποκλείοντας ευαίσθητες για την ορνιθοπανίδα περιοχές ή ευάλωτα τοπία. Επίσης θέλουμε να αναρωτηθούμε μεγαλόφωνα πως θα πάμε σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και σεβασμού των προστατευομένων περιοχών όταν μέσα στη Θαλύσια περιοχή εθνικού μας πάρκου (Β. Πατραϊκός – Εχινάδες νήσοι), ή του υπό ίδρυση περιφερειακού (Κατάκολο) αποδεχόμαστε θαλάσσιες εξορύξεις υδρογονανθράκων.
6.       Σε ότι αφορά τον πρώτο στόχο, της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας μέσω της καινοτομίας, πληροφορικής, νέας τεχνολογίας, ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων  υπογραμμίζουμε την ανάγκη –αν και αυτονόητο- εμείς ως περιφέρεια να είμαστε πρότυπο ταχείας και σύγχρονης (στηριγμένης στην πληροφορική) διοίκησης. Χρειάζεται απόλυτη επιμονή την ταχεία προώθηση των διαδικασιών, ιδίως σε ότι αφορά τις επενδύσεις, την πρόσβαση σε πληροφορία που αφορά προγράμματα και ευκαιρίες για τις ΜΜΕ.
7.       Φανερό είναι ότι η μη ύπαρξη ΒΙΠΕ ή ΒΙΟΠΑ στην Ηλεία είναι κενό που πρέπει να καλυφθεί και για λόγους ανάπτυξης αλλά και μείωσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την διασπορά των παραγωγικών μονάδων.
Συνολικά, επισημαίνουμε την ανάγκη να μην δούμε την  ΣΜΠΕ – ΠΕΠ ως μια προβλεπόμενη τυπική διαδικασία. Για μας τουλάχιστον θα είναι –παρά τις ελλείψεις της-  καθοδηγητικό πλαίσιο αναφοράς και θα θυμίζουμε τις προβλέψεις της κάθε φορά και όσο έντονα χρειάζεται.
Γιώργος Κανέλλης
Αντιπρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Δ. Ελλάδας – επικεφαλής της Οικολογικής Δυτικής Ελλάδας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου