Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014

Μπάζα: αδρανούμε και οι προθεσμίες εξαντλούνται

Οικολογική Δυτική Ελλάδα
Πάτρα 31 Οκτωβρίου 2014


Απόβλητα κατασκευών: αδρανούμε
και οι προθεσμίες τρέχουν.

Επερώτηση της Οικολογικής Δυτικής Ελλάδας

Μια σημαντική πλευρά του προβλήματος της διαχείρισης αποβλήτων, στην οποία ως χώρα παραμένουμε «μωρές παρθένες», με απαράδεκτες επιπτώσεις στο τοπίο και το περιβάλλον, είναι η διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών και Κατασκευών.
Οι προθεσμίες της ευρωπαϊκής νομοθεσίας εξαντλούνται αλλά η αδράνεια παραμένει.
Η Οικολογική Δυτική Ελλάδα κατέθεσε –και συζητείται στη σημερινή συνεδρίαση του περιφερειακού Συμβουλίου- σχετική επερώτηση, με στόχο την άμεση ανάληψη συντονισμένων πρωτοβουλιών για να προωθηθούν βιώσιμες λύσεις στο πρόβλημα, σε όλη την έκταση της περιφέρειας Δ. Ελλάδας.

Το κείμενο της επερώτησης έχει ως εξής:

Είναι γνωστό το σοβαρό πρόβλημα που προκαλεί στο περιβάλλον και την εικόνα της περιφέρειάς μας η ανεξέλεγκτη απόθεση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατασκευών (ΑΕΚΚ). Αναφέρω, ενδεικτικά, το παράδειγμα της απόθεσης στην περιοχή του φαραγγιού του Βουραϊκού, ανάντη της γέφυρας της Εθνικής Οδού Πατρών Αθηνών και ορατής απ’ αυτήν.

Με δεδομένα ότι:
1. Η σχετική νομοθεσία (Ευρωπαϊκή Οδηγία για την  διαχείριση αποβλήτων 2008/98, ΚΥΑ 36259 του 2010 και άρ. 40 του νόμου 4030/2011) όχι μόνο δεν επιτρέπει την ανεξέλεγκτη απόθεση αλλά, εισάγοντας την αρχή της ευθύνης του παραγωγού των αποβλήτων αυτών, επιβάλλει την ίδρυση «Συστημάτων Διαχείρισης» με στόχο την επαναχρησιμοποίηση, ανάκτηση, ανακύκλωση τουλάχιστον του 50% των αποβλήτων αυτών μέχρι την 1-1-2015, ημερομηνία που βρίσκεται μόλις 3,5 μήνες μπροστά μας.

3. ΄Εχουν επανενεργοποιηεί μεγάλες εργολαβίες δημοσίων έργων με παροχή αδείας για να παραλάβουν πολύ μεγάλες ποσότητες αδρανών από ποταμούς - με γνωστές και τεκμηριωμένες τις επιπτώσεις αυτής της πρακτικής στην διάβρωση των ακτών. Είναι, δε, επίσης γνωστό ότι σοβαρό μέρος των αναγκαίων αδρανών μπορεί να προέρχεται από ανάκτηση - ανακύκλωση ΑΕΚΚ.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτούμε:

Α. Ποια είναι η σημερινή κατάσταση από πλευράς ύπαρξης συστημάτων και χώρων διαχείρισης ΑΕΚΚ στην περιφέρειά μας;

Β. Τι μέτρα έχετε λάβει προκειμένου να ελέγξετε και να διασφαλίσετε ότι οι εργολήπτριες εταιρίες των εκτελούμενων στην Περιφέρειά μας έργων που συνεπάγονται εκσκαφές και κατεδαφίσεις, και ιδίως των μεγάλων οδικών έργων έχουν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που προβλέπει η σχετική με την διαχείριση των ΑΕΚΚ Κοινή Υπ. Απόφαση 36259/του 2010, σχετικά  με την διαχείριση ΑΕΚΚ, ιδιαίτερα τις προβλέψεις του αρ. 7 παρ. 3;

Γ. Τι μέτρα προτίθεσθε να λάβετε ώστε να ενθαρρυνθούν αλλά και να πιεστούν οι παραγωγοί ΑΕΚΚ, τόσο από ιδιωτικά όσο και από δημόσια έργα, για να συμπράξουν στην ίδρυση «συστημάτων» προς διαχείριση των ΑΕΚΚ τα οποία παράγουν με βάση  τις προβλέψεις της παραπάνω νομοθεσίας για επαναχρησιμοποίηση, ανάκτηση, ανακύκλωση και διάθεση του υπολείμματος, με δεδομένη την ύπαρξη προθεσμιών για την επίτευξη ποσοτικών στόχων;

Δ. Σε ποιες ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε ώστε να διευκολύνετε τη σύμπραξη των φορέων της αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού για την χωροθέτηση χώρων διαχείρισης ΑΕΚΚ, τουλάχιστον ενός σε κάθε περιφερειακή ενότητα και του εντοπισμού και χρήσης λατομείων προς αποκατάσταση, ως χώρων διαχείρισης και απόθεσης του υπολείμματος  κατά τις προβλέψεις του αρ. 40 του νόμου 4030 του 2011; Τα παραπάνω εν όψει και του υποχρεωτικού στόχου επίτευξης επαναχρησιμοποίησης, ανάκτησης, ανακύκλωσης της τάξης του 50% την 1-1-2015;

Γιώργος Κανέλλης, Αντιπρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου, επικεφαλής Οικ. Δυτ. ΕλλάδαςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου