Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014

Οι μεταφορές να μη «ρίξουν» το περιβάλλον

Οικολογική Δυτική Ελλάδα
Πάτρα 17 Οκτωβρίου 2014


Οι μεταφορές να μη «ρίξουν» το περιβάλλον

Η θέση της Οικολογικής Δυτικής Ελλάδας για τη ΣΜΠΕ Μεταφορών - Περιβάλλοντος

Η ΣΜΠΕ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη, που συζητήθηκε  στη συνεδρίαση της 16ης Οκτωβρίου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας  παρά τις ελλείψεις και αντιφάσεις της, είναι θετική και αναγκαία εξέλιξη τουλάχιστον στο επίπεδο των κατευθύνσεων και των θεματικών στόχων (προώθηση μεταφορικών υποδομών, κλίμα, έδαφος, νερό, απόβλητα, βιοποικιλότητα, βιώσιμη αστική ανάπτυξη) που θέτει.
Ο εκ των προτέρων καθορισμός περιβαλλοντικών παραμέτρων καθώς και η εκ των προτέρων συνολική εκτίμηση των  επιπτώσεων από την εκτέλεση του νέου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος για τις μεταφορές και το περιβάλλον, θα είναι χρήσιμο πλαίσιο για την καλύτερη εκτίμηση των επιπτώσεων των επιμέρους έργων και τον έλεγχο των περιβαλλοντικών όρων.
Με αφετηρία την παραπάνω θέση η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ κατέθεσε στην συζήτηση σειρά από ειδικότερες παρατηρήσεις που παραθέτουμε συνοπτικά παρακάτω:
  1. Πρώτη και θεμελιώδης παρατήρησή μας, είναι η υπογράμμιση της ανάγκης να γίνει στην νέα προγραμματική περίοδο περισσότερη ισότιμη κατανομή πόρων ανάμεσα σε έργα μεταφορών (που είχαν και συνεχίζουν να έχουν την μερίδα του λέοντος) και έργα περιβάλλοντος. Δεν χρειαζόμαστε όλο και περισσότερους δρόμους για να πηγαίνουμε σε υποβαθμισμένες φυσικές περιοχές. Μπορούμε έγκαιρα να στρέψουμε πόρους σε έργα ανάταξης επιβαρυμένων φυσικών περιοχών, όπως οι αποξηραμένες λίμνες της Ηλείας Μουριά και Αγουλινίτσα, η λιμνοθάλασσα Κοτύχι που έχει περιοριστεί σχεδόν στο ήμισυ της παλαιότερής της έκτασης, η περιοχή κάτω από το Φράγμα του Στράτου στον Αχελώο.
  2. Επίσης τονίζουμε την ανάγκη να ληφθούν από τν αρχή μέτρα με σκοπό την υποστήριξη της  Τοπικής Αυτοδιοίκησης ιδίως αλλά  και  άλλων φορέων που μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις ώστε έγκαιρα και με πληρότητα να υποβάλλονται οι φάκελοι και να μην οδηγούμαστε σε καταστάσεις μεταφοράς κονδυλίων από έργα περιβάλλοντος σε έργα μεταφορών όπως στο παρελθόν.
  3. Πέραν αυτών ζητήσαμε:
-          Φειδώ στην οδοποιία στις ευαίσθητες προστατευόμενες περιοχές
-    να προστεθεί ως έργο προτεραιότητας η σιδηροδρομική γραμμή Πατρών Πύργου ως διπλή σύγχρονη γραμμή
- να αλλάξει ο χαρακτηρισμός για  το Τμήμα «Καλό Νερό – Τσακώνα»  από «αυτοκινητόδρομος» σε «εθνική οδό» μειώνοντας έτσι το πλάτος του στο μισό και αναλόγως το σύνολο της επέμβασης με αυστηρότερους όρους στην περιοχή Καγιάφα
-  να γίνει ρητή αναφορά  και στον εμπορικό χαρακτήρα της σιδηροδρομικής γραμμής Ροδοδάφνη  - Ρίο.
 -  Σε ότι αφορά τα αεροδρόμια, και λιμάνια είναι φανερό ότι οι επιλογές μας οφείλουν να λαμβάνονται με κριτήρια την οικονομική  βιωσιμότητα αλλά και τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων . Επομένως χρειάζεται φειδώ στο πόσα και που προωθούμε.
 4.  Στους τομείς προστασίας της βιοποικιλότητας και του τοπίου καταγράψαμε ονομαστικά περιπτώσεις που πρέπει να αναφέρονται ονομαστικά και κατά προτεραιότητα σε ότι αφορά τις φυσικές μας περιοχές : (α) Η Λιμνοθάλασσα Κοτύχι έχει χάσει ήδη το 40% της υγρής της επιφάνειας με σοβαρές επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα που στηρίζει και την αλιεία. (β) η περιοχή κάτω από το φράγμα Στράτου στον Αχελώο χρειάζεται οικολογική ανάταξη (γ) η προστασία του δρυοδάσους Φολόης από καταπατήσεις με την μέθοδο του σαλαμιού αλλά και παράνομες απορρίψεις σκουπιδιών (δ) η προώθηση διαδικασιών για την κατάρτιση ειδικής νομοθεσίας (προεδρικό διάταγμα) για τα όρη Ερύμανθος και Παναχαϊκό για τα οποία από ετών έχουν γίνει Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες.
Β. Στο πεδίο των επιπτώσεων από τα απόβλητα πέραν της αυτονόητης ολοκλήρωσης, την περίοδο που έρχεται, της αποκατάστασης των ΧΥΤΑ που έκλεισαν και των ΧΑΔΑ που παραμένουν, χρειάζεται ρητά και χωρίς μαξιμαλισμούς να αντιμετωπίσουμε το θέμα της δημιουργίας ΧΥΤΕΑ στην ΑΜΙΑΝΤΙΤ (Δρέπανο) για τα εκεί απόβλητα, ένα πρόβλημα που κρύβουμε ως τώρα κάτω από το χαλί,  αλλά και ΧΥΤΕΑ για τα επικίνδυνα της περιφέρειάς μας. Επιβάλλεται να προχωρήσουμε τώρα την αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού για τη Διαχείριση Απορριμμάτων αλλά και να στηρίξουμε τους μικρότερους ιδίως δήμους της περιφέρειας διευκολύνοντας την διαδημοτική συνεννόηση και συνεργασία και παρέχοντας έγκαιρα τεχνική βοήθεια και ενημέρωση.
Γ. Στον τομέα της προσαρμογής (και αντιμετώπισης βεβαίως) στην Κλιματική αλλαγή καταθέτουμε την πρόταση μιας ειδικής μελέτης, πιο εξειδικευμένης από το πλαίσιο του νόμου για το Χωροταξικό των ΑΠΕ, ώστε να προσανατολίσουμε εμείς τους επενδυτές, αποκλείοντας ευαίσθητες για την ορνιθοπανίδα περιοχές ή ευάλωτα τοπία. Επίσης θέλουμε να αναρωτηθούμε μεγαλόφωνα πως θα πάμε σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και σεβασμού των προσταρτευομένων περιοχών όταν μέσα στη Θαλύσια περιοχή εθνικού μας πάρκου (Β. Πατραϊκός – Εχινάδες νήσοι), ή του υπό ίδρυση περιφερειακού (Κατάκολο) αποδεχόμαστε θαλάσσιες εξορύξεις υδρογονανθράκων.
5. Για τον τομέα ελέγχου «έδαφος» υπογραμμίζουμε την ευθύνη της Περιφέρειας να συντονίσει συνολικά το θέμα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων, προωθώντας άμεσα και την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ, τόσο σε ότι φορά τα δημοτικά απορρίμματα όσο και σε ότι αφορά τα ΑΕΚΚ, τα επικίνδυνα και τα λοιπά ρεύματα.
Είναι σαφές ότι έχουμε μπροστά μας μια σημαντική ευκαιρία να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε τις μεταφορικές υποδομές και την κατάσταση του περιβάλλοντός μας. Εμείς τουλάχιστον θα δώσουμε τη μάχη για πραγματική αναβάθμιση του περιβάλλοντος, χωρίς εκπτώσεις και απαράδεκτες υποχωρήσεις.
Γιώργος Κανέλλης
Αντιπρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου, επικεφαλής της Οικ. Δυτ. Ελλάδας.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου