Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012

Μήνυμα για την 5η Ιουνίου - Ημέρα περιβάλλοντος

ΟΙΚΟΛΟΓΌΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ Δυτικής Ελλάδας
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα 4 Ιουνίου 2012

 Το περιβάλλον φυγείν αδύνατον….

 Τα καυτά περιβαλλοντικά θέματα δεν περιμένουν τη λύση στο μνημόνιο ή την αλλαγή του. Αντί για μήνυμα για την ημέρα Περιβάλλοντος, οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ της Δυτικής Ελλάδας και η περιφερειακή παράταξη  Οικολογική Δυτική Ελλάδα θυμίζουμε  ΠΕΝΤΕ ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ για την ποιότητα ζωής και την διαφύλαξη του περιβάλλοντος.

Τα μεγάλα προβλήματα που απειλούν τη ζωή μας είναι τα ίδια ακριβώς όπως και πριν την «κρίση». Η χειρότερη επίπτωση του «μνημονίου» είναι ότι όχι μόνο βάζουμε αυτά τα προβλήματα σε δεύτερη μοίρα αλλά και ότι χαλαρώνουμε τα όποια μέτρα είχαμε λάβει για να τα αντιμετωπίσουμε.

 Στη Δυτική Ελλάδα, επιλέγουμε πέντε ζητήματα αιχμής που άμεσα απαιτούν οικολογικά ορθή λύση:

 -          Διαχείριση απορριμμάτων χωρίς σχεδιασμό που δημιουργεί προβλήματα υγείας και οικονομική αιμορραγία στους Δήμους, στερώντας εκατομμύρια ευρώ από άλλες κοινωφελείς δράσεις. Η λύση βρίσκεται στην εμπλοκή και ενημέρωση των πολιτών για: περιορισμό απορριμμάτων, διαλογή και διαχείριση σε τοπικό επίπεδο. Δυστυχώς, καμία από αυτές τις δράσεις δεν φαίνεται να είναι προτεραιότητα για τους Δήμους ή για την Περιφέρεια.

-          Διάβρωση των ακτών που καταστρέφει εκατοντάδες στρέμματα παραλιακής γης και ήδη κοστίζει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να σταματήσει κάθε απομάκρυνση αδρανών από τα ποτάμια – διότι αυτά ‘χτίζουν’ τις ακτές – και να παρθούν μέτρα ήπιας αποκατάστασης όπως έχουν προταθεί από το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας. Δυστυχώς, η απομάκρυνση αδρανών συνεχίζεται ενώ η Περιφέρεια φαίνεται να προκρίνει ξανά τις ‘σκληρές’ δαπανηρές και αποτυχημένες μεθόδους αποκατάστασης.

-          Απώλεια αγροτικής γης όχι μόνο από ‘οικολογικά’ προβλήματα (διάβρωση, υφαλμύρνση, ρύπανση) αλλά και από τη μαζική επέκταση οικοδομών, επαγγελματικών χώρων και φωτοβολταϊκών σταθμών που έχουν ‘σφραγίσει’  χιλιάδες στρέμματα παραγωγικών εδαφών.

-          Καταστροφή φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων: Εθνικά πάρκα – ‘ξέφραγο αμπέλι’, παρθένες φυσικές περιοχές που δίδονται χωρίς περιορισμό σε επενδυτές, δάση - έρμαιο καταπατήσεων και μαζικής υλοτομίας, ποτάμια, πηγές και υδροφόρος ορίζοντας που στραγγίζονται. Αυτά δεν είναι θεμιτές αειφορικές χρήσεις φυσικών πόρων. Είναι εκποίηση όσο - όσο, χωρίς προοπτική.

-          Αφιλόξενες πόλεις που εξυπηρετούσαν τα ΙΧ και την κατανάλωση. Κάθε νέα παρέμβαση, όπως οι αστικές αναπλάσεις, πρέπει να στοχεύει όχι στην πολυτέλεια αλλά στο να αναβαθμίσει τα συλλογικά αγαθά (κοινόχρηστοι χώροι, δημόσια συγκοινωνία, καθαρό αστικό περιβάλλον) για να μπορούν οι πολίτες να ζουν ευχάριστα και ανέξοδα.

Τονίζουμε ότι στην εποχή της κρίσης, τα περιβαλλοντικά ζητήματα δεν είναι πολυτέλεια αλλά, αντίθετα, αποτελούν προϋπόθεση για να διασφαλίσουμε ποιότητα ζωής και για να ανακάμψουμε παραγωγικά κατά βιώσιμο τρόπο.

 Τέλος, θυμίζουμε δύο βασικά εργαλεία για την άσκηση βιώσιμης περιβαλλοντικής πολιτικής:

 1.      Διαχείριση υδάτων: τα διαχειριστικά σχέδια των λεκανών απορροής είναι ίσως η τελευταία μας ευκαιρία να διασφαλίσουμε υδατικούς πόρους – βάση κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας- αλλά και για να προστατεύσουμε το νερό ως δημόσιο αγαθό.

2.      Αυστηρή τήρηση περιβαλλοντικών όρων και αρχών βιωσιμότητας σε κάθε έργο. Δεν πρέπει, για χάρη της «απορρόφησης» να προκρίνουμε έργα (κυρίως από το ΕΣΠΑ) που δεν έχουν περάσει από αυστηρή ιεράρχηση προς όφελος του περιβάλλοντος και της κοινωνίας.

  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου