Πέμπτη 25 Ιουλίου 2013

Οικονομικά ζημιώνουν παρά ωφελούν οι συγχωνεύσεις σχολείων

Οικολογική Δυτική Ελλάδα
Πάτρα 26 Ιουλίου 2013

Συγωνεύσεις/καταργήσεις σχολείων: ζημιά για την εθνική οικονομία

Ποιο το κέρδος των συγχωνεύσεων όταν, με βάση την τελευταία απόφαση του Υπουργείου, εξοικονομούμε  ετησίως 228.000 € από μισθούς δασκάλων και δαπανούμε 290.000 € για μεταφορικά;

Σχολιάζοντας τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων που αναγγέλθηκαν χτες (έξι περιπτώσεις αφορούν στη Δ. Ελλάδα), ο Περιφερειακός Σύμβουλος της ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, Κώστας Παπακωνσταντίνου, εκπαιδευτικός ο ίδιος, δήλωσε:

Κατά τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολείων που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας εμφανίστηκε μονόπλευρα η εξοικονόμηση συνολικά 228.000 ευρώ ανά έτος. Στην ίδια απόφαση αναφέρεται δαπάνη μεταφοράς μαθητών εξαιτίας των καταργήσεων και συγχωνεύσεων 290.000 ανά έτος, ποσό που θα καταβάλλουν οι περιφέρειες – συνήθως σε οδηγούς ταξί. Άρα, το τελικό αποτέλεσμα είναι δημοσιονομικά ζημιογόνο, αφού οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών είναι κατά 30% μεγαλύτερες από την εξοικονόμηση που προκύπτει από τις συγχωνεύσεις - καταργήσεις.

Αντιλαμβανόμαστε απόλυτα το παιδαγωγικό σκεπτικό υπέρ της λειτουργίας πολυδύναμων σχολείων. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι:
  1. παρά τις  περικοπές, η μεταφορά μαθητών παραμένει το μεγαλύτερο κονδύλι στον προϋπολογισμό σχεδόν κάθε Περιφέρειας της χώρας. Στη Δ. Ελλάδα ξεπερνά τα 15.000.000 € το χρόνο, και μάλιστα με περικοπή μέχρι και 50% επί του παλαιότερου ποσού.
  2. είναι προφανές ότι οι καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολείων δεν προκύπτουν από σοβαρή μελέτη παρά μόνο από την πίεση να «μειώσουμε» το κράτος.
  3. η λειτουργία σχολείων αποτελεί το πιο θεμελιώδες μέσο αναζωογόνησης της περιφέρειας και στήριξης της ζωής στην ύπαιθρο

Προτείνουμε:
-       να γίνει σχεδιασμός σε κάθε Περιφέρεια με συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας όπου, με βάση το συσχετισμό κόστους – οφέλους, να προταθεί η βέλτιστη κατανομή των σχολικών μονάδων. Είναι πάρα πολύ πιθανό ότι, προσλαμβάνοντας και όχι απολύοντας δασκάλους, ανοίγοντας και όχι κλείνοντας σχολεία, μπορούν να εξοικονομηθούν εκατομμύρια κάθε χρόνο.
-       Να μελετηθεί εξ αρχής η δυνατότητα να αναλάβουν οι Δήμοι τη μεταφορά μαθητών με δικά τους μέσα – δαπάνη που μπορεί να προβλεφτεί κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο και να μειώσει δραστικά το κόστος μεταφοράς μαθητών.

Κώστας Παπακωνσταντίνου

Περιφερειακός Σύμβουλος, Γραμματέας Περιφερειακού Συμβουλίου

Συνημμένα: το απόσπασμα από την Απόφαση του Υπ. Παιδείας:
19) … από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 117.000 ευρώ … : 
…  117.000 Ευρώ περίπου δαπάνη (για τη µεταφορά µαθητών) έτους 2013 - θα καλυφθεί από τους Κ.Α.Ε/Κ.Α των οικείων Περιφερειών. 
…  290.000 Ευρώ περίπου ετήσια δαπάνη (για τη µεταφορά µαθητών) για καθένα από τα επόµενα οικονοµικά έτη - θα αντιµετωπίζεται µε την εγγραφή και πρόβλεψη ισόποσης πίστωσης στους Κ.Α.Ε./Κ.Α. των οικείων Περιφερειών. 
20) …  από την απόφαση αυτή προκαλείται εξοικονόµηση 76.000 Ευρώ για το 2013 και 228.000 Ευρώ για καθένα από τα επόµενα οικονοµικά έτη από τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις και υποβιβασµούς ∆ηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων. 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου