Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013

H τοποθέτηση της ΟΔΕ στο Περ. Συμβούλιο γισ το Αγροτικό θέμα


Οικολογική Δυτική Ελλάδα
Πάτρα 26 Φεβρουαρίου 2013

Δελτίο τύπου

Ζητούμενο ο ενημερωμένος, καινοτόμος, συνδεδεμένος με τον καταναλωτή αγρότης

Η Τοποθέτηση και οι προτάσεις της Οικολογικής Δυτικής Ελλάδας στη συζήτηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. Ελλάδας  για το Αγροτικό θέμα


Η Οικολογική Δυτική Ελλάδα καταρχάς, τονίζει ότι κατανοεί και συμπαραστέκεται στις κινητοποιήσεις των αγροτών που θέτουν καίρια προβλήματα επιβίωσης του κλάδου και απαιτούν σχεδιασμό για μια σύγχρονη προοπτική στον αγροτικό τομέα.

Τα τελευταία χρόνια είναι κοινώς αποδεκτό πως ο αγροτικός τομέας έχει αφεθεί να ακολουθεί τον δικό του δρόμο χωρίς να υπάρχουν σημεία στοχευμένης πολιτικής, σαφούς οράματος και ενός οργανωμένου σχεδίου. Αποτέλεσμα της απουσίας κεντρικού σχεδιασμού είναι η σημερινή προβληματική εικόνα του αγροτικού τομέα που παρά του ότι θα μπορούσε να αποτελεί βασικό στοιχείο στήριξης των τοπικών οικονομιών και της εθνικής οικονομίας, δεν έχει αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελληνικής γεωργίας αλλά έχει εγκλωβιστεί από το κόστος των εφοδίων, τις μονοκαλλιέργειες, τους περιορισμούς και τις επιπτώσεις της κατασπατάλησης και καταστροφής των φυσικών πόρων και πλήθος άλλων εξαρτήσεων
Στο αγροτικό χώρο είναι ζητήματα επιβίωσης αυτά που ωθούν τους αγρότες να διεκδικούν στους δρόμους και τα οποία δεν μπορούν να  αντιμετωπιστούν με «εύκολα» πρόσκαιρα μέτρα αλλά ούτε βεβαίως με άσκηση βίας, επιτάξεις και βίαιη καταστολή κινητοποιήσεων. Οι  αγρότες αγωνίζονται για τη γη τους ακούγοντας να κρούεται ο κώδωνας του κινδύνου για υφαρπαγή της αγροτικής γης από τα χέρια των αγροτών ενώ ασφυκτική είναι η πίεση που δέχεται η αγροτική δραστηριότητα από ανταγωνιστικές χρήσεις που θέτουν σε κίνδυνο το ίδιο το μέλλον της γεωργίας.
Σημειώνουμε ταυτόχρονα, την ανάγκη οι αγρότες που μετέχουν στις κινητοποιήσεις να βρίσκουν την χρυσή τομή ανάμεσα στο δικαίωμα για την ανάδειξη των προβλημάτων τους και την άσκηση πίεσης από τη μια και κινήσεις υπερβολικές και μη στηριζόμενες από την ευρύτερη κοινωνία, όπως  κλείσιμο βασικών οδικών αξόνων από την άλλη.

Στο χρόνο που μας διατίθεται θα αναφερθούμε σε βασικά δομικά προβλήματα του αγροτικού τομέα και θα καταθέσουμε προτάσεις.
1.      Το ζήτημα της υποθηκευμένης αγροτικής γης με το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΑΤΕ είναι ένα πολυεπίπεδο ζήτημα που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το μέλλον της αγροτικής δραστηριότητας. Στην παρούσα κατάσταση οι τράπεζες για να διατηρήσουν την αξία της ακίνητης περιουσίας τους δεν θέλουν να γίνουν άμεσες εκποιήσεις που θα πιέσουν την αξία των αγροτεμαχίων ταυτιζόμενες έτσι προσωρινά με την διάθεση των αγροτών. Στο μέλλον η πίεση για μαζικές εκποιήσεις πιθανότατα να αυξηθεί θέτοντας σοβαρούς κινδύνους για την γεωργία.
2.      Η μείωση του κόστους άρδευσης μέσω του βραδινού τιμολογίου ΔΕΗ είναι στην σωστή κατεύθυνση αλλά συνοδεύεται από διάφορα τεχνικά προβλήματα καθώς περιορίζει την αρδευτική περίοδο, χωρίς να διευκολύνεται μεγάλο εύρος αγροτικών δραστηριοτήτων.
3.      Η πίεση για μείωση του κόστους του αγροτικού πετρελαίου πέφτει στο κενό εξαιτίας του υφιστάμενου συστήματος φορολόγησης αλλά και της απουσίας λογιστικών βιβλίων που θα επέτρεπε τον σχετικό έλεγχο. Η ουσία είναι πως αποτελεί δίκαιο αίτημα η εξίσωση του κόστους πετρελαίου με τη ναυτιλία, γιατί η γεωργία δεν αντιμετωπίζεται με τα ίδια μέτρα και σταθμά ενώ συμμετέχει ισότιμα στο Εθνικό ΑΕΠ.
4.      Στη δεδομένη οικονομική συγκυρία είναι αξιοπερίεργο πως δεν διευθετούνται άμεσα οι πληρωμές αγροπεριβαλλοντικών  προγραμμάτων,  προγραμμάτων βιολογικής γεωργίας, την ίδια στιγμή που 7700 σχέδια βελτίωσης, σ΄όλη τη χώρα, λιμνάζουν εξ αιτίας της τραγικής και χωρίς λόγο καθυστέρησης των προεγκρίσεων.

Ως Οικολογική παράταξη πέρα από την στήριξή μας στα μέτρα του «Καλαθιού αγροτικών προϊόντων» όπως το περιφερειακό σήμα προέλευσης και το δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων, που πάντως, πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τον πρακτικό και λειτουργικό σχεδιασμό του, την αντιμετώπιση έγκαιρα και σθεναρά των συμφερόντων μεσαζόντων που πιθανόν θα θίξει, την διερεύνηση ενίσχυσης της χρηματοδότησής του μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων και φυσικά να προχωρήσει με γρήγορο ρυθμό, θεωρούμε αναγκαία την προώθηση των παρακάτω.
Σημειώνουμε :
 • Την ανάγκη στήριξης ομάδων παραγωγών και συνεταιρισμών νέας γενιάς, που συμβάλλουν στην εξυγίανση του συνεταιριστικού κινήματος. Το συνεταιριστικό τοπίο κατέρρευσε σε μια χρονική στιγμή που η χώρα και οι τοπικές κοινωνίες έχουν τους συνεταιρισμούς περισσότερη ανάγκη παρά ποτέ και είναι ιστορική ανάγκη η στήριξή του.
 • Το θέμα της κοινωνικής οικονομίας στον αγροτικό χώρο με την ενασχόληση ευπαθών κοινωνικών ομάδων ομάδες σε συναφείς με την αγροτική απασχόληση δράσεις για παραγωγή και διάθεση αγαθών με προνομιακές συμβάσεις και ένα ευνοϊκό καθεστώς φορολογίας και όχι, όπως συμβαίνει σήμερα, χωρίς ιδιαίτερη μέριμνα, που έχει σαν αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις αυτές στη χώρα μας να είναι μετρημένες στα δάχτυλα.
 • Μέριμνα για τη στήριξη μικρών παραγωγών με εγγυήσεις του δημοσίου κάτω από ένα ταμείο εγγυοδοσίας (το αγροτικό ΤΕΕΜΠΕ) που θα τους στηρίζει αναφορικά με την έλλειψη ρευστότητας και κεφαλαίων κίνησης. Η σύσταση του ταμείου χρειάζεται να συμπέσει χρονικά με τον ορισμό του μικρού και ενεργού αγρότη και εννοιολογικά μ' αυτήν του πολυλειτουργικού αγρότη και την ευέλικτη διαδικασία στην άσκηση του αγροτικού επαγγέλματος.
 • Τη μείωση της εξάρτησης γεωργίας και κτηνοτροφίας από τις υψηλού κόστους εισροές, με την καλλιέργεια εγχώριων ζωοτροφών και την άσκηση πολιτικής για αγροτικό τομέα χαμηλών εισροών. Η προσέγγιση στο όλο ζήτημα οφείλει να περιλαμβάνει ουσιαστικό σχεδιασμό, που περνάει από ένα περιβάλλον νησίδων βιολογικής γεωργίας ως την ένταξη ολόκληρων περιοχών σε ζώνες βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.
 • Τη μείωση του κόστους των αγροτικών προϊόντων και τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος μέσα από τη μείωση της απόστασης μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών. Οι λαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων, οι αγορές παραγωγών, που καθυστερεί αδικαιολόγητα η εφαρμογή τους πρέπει να περάσουν γρήγορα από το πιλοτικό στάδιο σε γενικευμένο στάδιο εφαρμογής, με ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο, διαφάνεια και μειωμένη γραφειοκρατία.
 • Την δημιουργία ενός αξιόπιστου ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου) 
 • Την   - ολοκλήρωση των δασικών χαρτών  και τον ορισμό μόνιμων βοσκοτόπων για τη κτηνοτροφία
 • Τη δημιουργία Αγροτικού Επιμελητηρίου με σαφές θεσμικό πλαίσιο για την Πράσινη αγροτική επιχειρηματικότητα και τους Νέους γεωργούς,
 • Την  ολοκλήρωση των εγκρίσεων των Σχεδίων βελτίωσης  για 7.700 Επενδυτικά Σχέδια σε όλη την χώρα σε σχέση με εγγυήσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία σε αντίθεση με τις ταχύτατες διαδικασίες που ισχύουν σε άλλους κλάδους της οικονομίας
 • την Ενημέρωσης των αγροτών για νέους τύπους καλλιεργειών αλλά και για τάσεις που επικρατούν στις Διεθνείς αγορές
 • την Παραχώρησης προς εκμετάλλευση αξιοποιήσιμης Δημόσιας αγροτικής γης
 • την εξέταση στα σοβαρά της πρότασης που έχει καταθέσει η ΠΑΣΕΓΕΣ, εδώ και δύο χρόνια περίπου, σύμφωνα με την οποία η εμπορία και η διακίνηση των αγροτικών προϊόντων, πρέπει να γίνεται καθολικά με ηλεκτρονικό τιμολόγιο και να διασταυρώνονται άμεσα τα φορολογικά παραστατικά με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων του συστήματος ΟΣΔΕ, έτσι ώστε να διαπιστώνεται αν τα εκδιδόμενα τιμολόγια ανταποκρίνονται στην πραγματική παραγωγική δυνατότητα των αγροτεμαχίων κάθε παραγωγού.
 • Να  λειτουργήσει σε κάθε Δήμο, Τράπεζα Βοσκοτόπων ν’ αποκτήσουν πρόσβαση στους  χάρτες των βοσκοτόπων οι Δήμοι  και να  διαχειρίζονται με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο  τους βοσκοτόπους τους   προς όφελος της  κτηνοτροφίας ώστε να μη χάνεται ούτε ένα ευρώ ενισχύσεων.
 • Να στηρίξει η περιφέρεια, μέσα από τις υπάρχουσες δυνατότητές της (υπηρεσίες και εταιρίες τύπου ΝΕΑ που της ανήκουν) την ρεαλιστική ενημέρωση των αγροτών σχετικά με τις καλλιεργητικές επιλογές που έχουν ώστε να επιτυγχάνεται το ορθό μείγμα βασικών διατροφικών και νέων καλλιεργειών.
 • Να συμβάλει η περιφέρεια στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των αρδευτικών δικτύων κυρίως αυτών που αναφέροντα σε σοβαρά και αλληλοσυνδεόμενα ελλείμματα συντήρησης δικτύων και καλής διαχείρισης οικονομικών.
Τα παραπάνω σημεία δεν εξαντλούν ασφαλώς το θέμα των προβλημάτων και της προοπτικής του πρωτογενούς αγροτικού τομέα είναι όμως, πιστεύουμε, σημεία προτεραιότητας και είναι καθήκον της περιφέρειας, παρά τις αντιξοότητες λόγω της χρηματοδοτικής στενότητας να εξαντλήσει τα περιθώρια αφενός πίεσης προς την κεντρική εξουσία, αφετέρου εμπνευστικής, καθοδηγητικής και συντονιστικής λειτουργίας προς τους Δήμους μας.

Για την Ο. Δ. Ε.
Κώστας Παπακωνσταντίνου, Γραμματέας Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. Ελλάδας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου