Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2013

Να σεβαστούμε τους υγροτόπους μας !


Οικολογική Δυτική Ελλάδα
Πάτρα 1 Φεβρουαρίου 2013


Οι Υγρότοποι μας δίνουν πολλά, πρέπει να τους σεβαστούμε!
2 Φεβρουαρίου - Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων

Η Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων (2 Φεβρουαρίου) είναι σημαντική ευκαιρία να στοχαστούμε τη σχέση μας με τις πολύτιμες αυτές φυσικές περιοχές, πολύτιμες τόσο για την άγρια ζωή όσο και για την ανθρώπινη κοινωνία.

Η καλύτερη και πιο συμφέρουσα και από παραγωγική άποψη διαχείριση των υγροτόπων μας (λιμνών, ποταμών, βάλτων, υγρολίβαδων) είναι αυτή που τους βλέπει πρωτίστως ως οικοσυστήματα, ως θεμέλιο, δηλαδή, της βιοποικιλότητας, της άγριας ζωής.
Για την ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ αυτή η θέση είναι βάση κάθε σχετικής μας δράσης και δημόσιας τοποθέτησης μέσα και έξω από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας. Αυτό γιατί, η οικολογική ισορροπία και διατήρηση ακμαίας της πλούσιας ζωής που στηρίζεται στους υγροτόπους, είναι ο καλύτερος τρόπος για να είναι στη μακροχρόνια διάθεσή μας και οι παραγωγικές δυνατότητές τους.
Με αφετηρία λοιπόν τη θεμελιώδη αυτή τοποθέτηση, σε μια περιφέρεια με τον μεγαλύτερο υγροτοπικό πλούτο της χώρας (Εθνικά Πάρκα Μεσολογγίου – Αιτωλικού, Στροφιλιάς – Κοτυχίου, Χελμού Βουραϊκού, Αμβρακικού, ποταμοί της σημασίας του Αχελώου, του Εύηνου, του Αλφειού, του Πηνειού, λίμνες όπως η Τριχωνίδα και η Λυσιμαχεία και πολλά ακόμη) λέμε :

ΝΑΙ στην εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης των υδατικών μας πόρων
ΝΑΙ στην πλήρη εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας για τα νερά
ΝΑΙ στην αειφορική αλιεία με ήπια μέσα και τη βιολογική γεωργία στους υγροτόπους
ΝΑΙ στην παρατήρηση της φύσης, τον ήπιο οικοτουρισμό, την περιβαλλοντική εκπαίδευση στους υγροτόπους
ΝΑΙ στον επαναπλημμυρισμό υγροτόπων που αποξηράνθηκαν όπως η Μουριά και η Αγουλινίτσα
ΝΑΙ σε Φορείς Διαχείρισης με ισχυρές αρμοδιότητες ελέγχου και σχεδιασμού

Αλλά,
ΟΧΙ στη ρύπανση και χρήση των υγροτόπων ως χωματερών
ΟΧΙ στο κυνήγι στις υγροτοπικές περιοχές
ΟΧΙ σε περισσότερα φράγματα στους μεγάλους ποταμούς μας
ΟΧΙ στην ανοχή της αυθαίρετης δόμησης που υποβάθμισε περιοχές όπως η Τουρλίδα
ΟΧΙ στην καταστροφική αλιεία, όπως η χρήση δυναμιτών στην Τριχωνίδα
ΟΧΙ στην εκτροπή ποταμών έξω από την λεκάνη απορροής τους
ΟΧΙ στις υπεραντλήσεις υδάτων
ΟΧΙ στις αμμοληψίες ιδίως των λεπτόκοκκων υλικών που χτίζουν τις ακτές μας

Η διαφύλαξη των υγροτόπων μας ως οικοσυστημάτων αλλά και ως υδάτινων πόρων δεν είναι απλώς αναγκαία από πλευράς περιβαλλοντικής ευαισθησίας, είναι θεμελιώδης  όρος για τη γενικότερη βιωσιμότητα και ευημερία της περιφέρειάς μας.
Αξίζει να μπει σε απόλυτη προτεραιότητα. Αξίζει κάθε κοινωνικό και θεσμικό αγώνα.

Κώστας Παπακωνσταντίνου
Περιφ. Σύμβουλος - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Γραμματέας Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. Ελλάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου