Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018

Επερώτηση για την Τριχωνίδα


Η Ο.Δ.Ε. κατέθεσε την παρακάτω επερώτηση σχετικά με την ανάγκη κάθε κίνηση για την Λίμνη Τριχωνίδα να γίνεται μετά από συνεννόηση με τον Φορέα Διαχείρισης  Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων Η Επερώτηση είναι η παρακάτω:

Οικολογική Δυτική Ελλάδα
Πάτρα,08/10/ 2018


Προς: Τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δ. Ελλάδας κ. Γιώργο Αγγελόπουλο


Θέμα: Επερώτηση σχετικά με το θέμα της προόδου της << Μελέτης Ανάπλασης της Παραλίμνιας Ζώνης και Σχεδιασμό Παραλίμνιας Διαδρομής Λίμνης Τριχωνίδας».


Κύριε πρόεδρε,

 Σας παρακαλώ να προωθήσετε προς  την αρμόδια Αντιπεριφερειάρχη  Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας κ. Χριστίνα Σταρακά  , και τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος κ. Νίκο Μπαλαμπάνη την παρακάτω επερώτηση, σύμφωνα με το Άρθρο 16, παρ. 1 και 3, του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Δ. Ελλάδας. 
Η επερώτηση έχει ως εξής:

  Ενημερωθήκαμε πρόσφατα  από τοπικές εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα δικτύωσης πως η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δημοπράτησε στις 6/9/2018 « Μελέτη Ανάπλασης της Παραλίμνιας Ζώνης και Σχεδιασμό Παραλίμνιας Διαδρομής Λίμνης Τριχωνίδας».
Με δεδομένο ότι:
Η περιοχή αυτή είναι ιδιαίτερης φυσικής σημασίας, είναι προστατευόμενη και περιλαμβάνεται,  με βάση τον Νόμο 4519/ 20-2-2018, στην χωρική αρμοδιότητα του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων, ο οποίος Φορέας δεν έχει ενημερωθεί για το σχεδιαζόμενο έργο.
Το ΥΠΕΝ έχει προκηρύξει 13 μελέτες ( μια για κάθε Περιφέρεια) για την εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών , σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων καθώς και Σχεδίων Διαχείρισης για το σύνολο των περιοχών Natura της χώρας και σε αυτές περιλαμβάνεται και η λίμνη Τριχωνίδα. Οι μελέτες αυτές, με βάση όλη την περιβαλλοντική νομοθεσία (γενικότερη και ειδικότερη για τη βιοποικιλότητα και τις προστατευόμενες περιοχές) και ακολουθώντας ειδικές θεσμοθετημένες προδιαγραφές, θα καθορίσουν επιμέρους ζώνες προστασίας και επιτρεπόμενες χρήσεις που θα θεσμοθετηθούν τελικά με Προεδρικό Διάταγμα.

Ρωτάμε την Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κ. Χριστίνα Σταρακά και τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος κ. Νικόλαο Μπαλαμπάνη, ο οποίος μετέχει και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων:

Γιατί προχωρήσατε χωρίς συνεννόηση με τον Φορέα Διαχείρισης, όταν μάλιστα ο Φορέας είχε εδώ και μήνες, από τον Απρίλιο, έγκαιρα εξηγήσει την ιδιαιτερότητα του ζητήματος και είχε ζητήσει επικοινωνία με την Περιφέρεια «έτσι ώστε οι σχεδιασμοί να έχουν αποτελεσματικότητα και συνέργεια προς όφελος τόσο της επίτευξης καλής κατάστασης διατήρησης των προστατευτέων αντικειμένων όσο και της αειφόρου ανάπτυξης των προστατευόμενων περιοχών»;
Τι θα κάνετε εάν η μελέτη στρατηγικής χωροταξικής ανάπτυξης της λίμνης Τριχωνίδας διαμορφώσει προτάσεις και παρεμβάσεις που σε κάποιο βαθμό δεν θα είναι στη συνέχεια συμβατές με το Προεδρικό Διάταγμα που θα προκύψει από την  Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη;


Μετά τιμής

Βασίλης Κουμπούρας, περιφερειακός σύμβουλος
Επικεφαλής της Οικολογικής Δυτικής Ελλάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου