Τρίτη 18 Ιουνίου 2013

Ευθύνη του Δήμου Αιγίου να φύγουν τα σκπουπίδια από την εκβολή του Σελινούντα

Οικολογική Δυτική Ελλάδα
Πάτρα 18  Ιουνίου  2012


Σκουπιδότοπος στις εκβολές Σελινούντα: η ευθύνη στο Δήμο Αιγιαλείας.

Η Περιφέρεια δηλώνει ότι είναι ευθύνη του Δήμου η απομάκρυνση του σκουπιδότοπου που αποκαλύφθηκε δίπλα στο κύμα


Η αυτοψία από ελεγκτές της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας πιστοποίησε την ύπαρξη του σκουπιδότοπου (αλλά και μπαζών) στις εκβολές του Σελινούντα. Επιβεβαίωσε και τον κίνδυνο για το θαλάσσιο περιβάλλον και την παραλία των Βαλιμιτίκων αφού τα απορρίμματα εύκολα μπορούν να μεταφερθούν από τα. κύματα

Με έγγραφό της προς το Δήμο Αιγιαλείας και το Λιμεναρχείο Αιγίου, η εν λόγω Υπηρεσία αναφέρει ότι, σύμφωνα με το ΠΔ για την προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, και από τον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, τόσο η επιβολή κυρώσεων όσο και ο καθαρισμός του χώρου είναι ευθύνη του Δήμου. Στους Δήμους πρόκειται να ανατεθεί και η υλοποίηση του προγράμματος ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΚΤΕΣ του ΥΠΕΚΑ.

Μετά από όλα αυτά, προφανώς περιμένουμε από το Δήμο Αιγιαλείας να αναλάβει τις ευθύνες του. Δεν πρόκειται για ένα «συνηθισμένο» πρόβλημα. Μιλάμε για ένα ανοιχτό σκουπιδότοπο δίπλα στο κύμα που παραμένει εκεί σχεδόν δύο μήνες μετά την αποκάλυψή του.

Κώστας Παπακωνσταντίνου

Γραμματέας Περιφερειακού Συμβουλίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου