Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011

Πραγματοποιήθηκε το 5o Περιφ. Συμβουλίου

Η Εισήγηση Περιφερειακού Συμβούλου
Κ. Παπακωνσταντίνου

H Γνωμοδότηση για την μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Αιολικό πάρκο ισχύος 16 MW, στη θέση «Μπούμιστος» Αιτωλοακαρνανίας (την οποία μελετήσαμε στα γραφεία της Περιφέρειας) πρέπει να είναι ΑΡΝΗΤΙΚΗ.

Η μελέτη είναι προχειρότατη, δεν περιλαμβάνει καμία ουσιαστική έρευνα πεδίου και δεν παραθέτει στοιχεία για το φυσικό περιβάλλον της περιοχής (κάνει μόνο ελάχιστη αναφορά στη σελ. 47 για την πανίδα και τη χλωρίδα) και δεν υπολογίζει τις επιπτώσεις που υπάρχουν επί των σπανίων ειδών της περιοχής.

Ιδιαίτερα όσον αφορά τα σπάνια αρπακτικά πουλιά, μολονότι παραδέχεται την ύπαρξή τους στη σελ. 41 δεν αναφέρει τίποτα για επιπτώσεις παρά μόνο αντιγραφή από γενικές δημοσιεύσεις χωρίς καμία σχέση με την εν λόγω περιοχή.

Ωστόσο, εκείνο στο οποίο το Περιφερειακό Συμβούλιο οφείλει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή είναι το εξής:

·         Η αθρόα και ασχεδίαστη εξάπλωση πολυάριθμων αιολικών σταθμών παραγωγής αιολικής ενέργειας, αποτελούμενων από χιλιάδες ανεμογεννήτριες (Α/Γ) άνω των 100 μέτρων ύψους, αποτελεί σοβαρότατη απειλή για το φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο της Περιφέρειας. Καταστρέφονται ποιοτικά μοναδικά και αναντικατάστατα χαρακτηριστικά, όπως η άγρια φύση και το τοπίο, για  αμφίβολα (ή, στην καλύτερη περίπτωση, αμελητέα) ποσοτικά οφέλη. 
·         Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε αποσπασματικές εγκρίσεις, διότι οι αιτήσεις είναι πολλές δεκάδες, σε κάθε σχεδόν κορυφή. Χρειάζεται συνολικός στρατηγικός χωροταξικός σχεδιασμός:
ü      προσαρμοσμένος στις ιδιαιτερότητες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ü      διαμορφωμένος από διευρυμένη και ουσιαστική κοινωνική συμμετοχή
ü      ανεξάρτητος από τις αιτήσεις και τα συμφέροντα των επενδυτών
ü      που θα εξαιρεί περιοχές με ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά  

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η περιοχή του προτεινόμενου έργου. Το Ξηρόμερο αποτελεί μια προνομιούχα ζώνη με μοναδικά φυσικά χαρακτηριστικά, της οποίας η ανάπτυξη πρέπει να βασιστεί στα ποιοτικά της προϊόντα, στις ήπιες δραστηριότητες και στο μοναδικό της φυσικό τοπίο και την παράδοσή της. Υπάρχει διαμορφωμένη η πρότασή μας για αποκλεισμό όλων των Αιολικών Πάρκων  Δυτικά της Ιονίας Οδού.

Η ζώνη αυτή δεν αποτελεί περιοχή εθνικής προτεραιότητας για ανάπτυξη ΑΠΕ, και γι αυτό είναι ευκαιρία να διατηρήσουμε και να αναδείξουμε τα μοναδικά χαρακτηριστικά της και όχι να τα καταστρέψουμε.

Για το λόγο αυτό επιβάλλεται η αναβολή κάθε γνωμοδότησης μέχρι να αποκτήσουμε, ως Περιφερειακό Συμβούλιο, μια συνολική άποψη για το θέμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου