Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2022

Η Περιφέρεια οφείλει να ανακαλέσει τις παράτυπες αποφάσεις αδειοδότησης αιολικών σταθμών στην Αιτωλοακαρνανία

Αριστερά: Όρνιο Gyps fulvus στα Ακαρνανικά, Νοέμβριος 2021. Κατά την τελευταία καταμέτρηση φάνηκε ότι στην περιοχή ζει ο πιο σημαντικός πληθυσμός αυτών των αρπακτικών στην ηπειρωτική Ελλάδα. Φωτ. Κυριάκος Γαλάνης. Δεξιά:  Ίχνη των 8 πομπών που έχουν τοποθετηθεί σε Όρνια, εντός ζώνης 2χλμ από την μία ανεμογεννήτρια του ΑΣΠΗΕ στην θέση Αμαλιαρη (συνολικά 3435 σημεία) σε διάρκεια 2 ετών. Τα στοιχεία προέρχονται από διεθνή προγράμματα παρακολούθησης πουλιών στα οποία έχουν τοποθετηθεί δορυφορικοί πομποί και στα οποία συμμετέχει ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών. Στην περιοχή κυκλοφορούν όχι μόνο οκτώ αλλά μέχρι 60 Όρνια. Από το έγγραφο τεκμηρίωσης της θέσης του Φορέα για τον ΑΣΠΗΕ στη θέση ΑΜΑΛΙΑΡΗ


 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μέσω του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, φαίνεται ότι συμβάλλει σε μία σοβαρή θεσμική παρατυπία που αφορά την εγκατάσταση μεγάλων Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στα Ακαρνανικά. Με επείγουσα επιστολή της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας, αποκαλύπτεται ότι:

-       Ενώ στα Ακαρνανικά σχεδιάζονται ΑΣΠΗΕ συνολικά άνω των 35 ανεμογεννητριών, αυτοί αδειοδοτούνται ως πολλοί «διαφορετικοί» ΑΣΠΗΕ, στην πλειονότητά τους της μιας ανεμογεννήτριας ο καθένας (περίπου 15 αφορούν μικρές ενεργειακές κοινότητες). Με την εμφανή κατάτμηση παρακάμπτεται η Νομοθεσία, αφού μια μεμονωμένη ανεμογεννήτρια θεωρείται έργο κατηγορίας Β και απαλλάσσεται από Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, δημόσια διαβούλευση και ανάρτηση στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο. Έτσι επιχειρείται να περάσει «αθόρυβα» ένα ισοπεδωτικό έργο στο κέντρο μιας από τις πιο σημαντικές περιοχές για απειλούμενα αρπακτικά πουλιά στην Ελλάδα.

-       Το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας  της Π.Ε. Αιτωλ/νίας, αντί να υπερασπιστεί τη νομιμότητα και το φυσικό περιβάλλον, γίνεται ουσιαστικά συνεργός, προχωρώντας στις πρώτες μαζικές εγκρίσεις παρακάμπτοντας τον αρμόδιο Φορέα Διαχείρισης Μεσολογγίου - Ακαρνανικών και αποκρύβοντας στοιχεία.

 Αναλύοντας τις παράτυπες μεθοδεύσεις και τεκμηριώνοντας ότι το συνολικό έργο είναι καταστροφικό για την βιοποικιλότητα, η Ορνιθολογική ζητά την ανάκληση των αποφάσεων Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τα έργα:

  1. «Αιολικό Πάρκο Ισχύος 4,8 MW της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΑΣ ΣΥΝ Π.Ε. στην θέση ¨ΚΟΡΦΟΥΛΑ¨, Τ.Κ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ, Δ.Ε. ΑΛΥΖΙΑΣ, του δήμου ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Π.Ε. Αιτ/νιας, της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας» (Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/330426/6445, 26.11.2021)

2. «Αιολικό Πάρκο Ισχύος 4,8 MW της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΑΣ ΣΥΝ Π.Ε. στην θέση ¨ΑΜΑΛΙΑΡΗ¨, Δ.Κ ΚΑΤΟΥΝΑΣ,Δ.Ε. ΜΕΔΕΩΝΟΣ, του δήμου ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ, Π.Ε. Αιτ/νιας, της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας» (Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/330520/6450, 26.11.2021)

3. «Αιολικό Πάρκο Ισχύος 4,8 MW της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΣΥΝ Π.Ε. στην θέση ¨ΠΥΡΓΟΣ¨, Τ.Κ ΘΥΡΙΟΥ,Δ.Ε. ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ, του δήμου ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ, Π.Ε. Αιτ/νιας, της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας» (Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/320816/6291, 22.12.2021)

4. «Αιολικό Πάρκο Ισχύος 4,8 MW της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΟΣ ΣΥΝ Π.Ε. στην θέση ¨ΒΑΜΒΑΚΑΣ¨, Τ.Κ ΒΑΡΝΑΚΑ, Δ.Ε. ΑΛΥΖΙΑΣ, του δήμου ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Π.Ε. Αιτ/νιας, της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας» (Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/382699/7233, 22.12.2021)

5. «Αιολικό Πάρκο Ισχύος 4,8 MW της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΣΥΝ Π.Ε. στην θέση ¨ΠΕΡΓΑΝΤΗ¨, Δ.Κ ΤΡΥΦΟΥ,Δ.Ε. ΜΕΔΕΩΝΟΣ, του δήμου ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ, Π.Ε. Αιτ/νιας, της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας» (Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/382655/7230, 22.12.2021)

6. «Αιολικό Πάρκο Ισχύος 4,8 MW της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΥΝ Π.Ε. στην θέση ¨ΚΟΚΚΙΝΑΣ¨, Δ.Ε. ΜΕΔΕΩΝΟΣ, του δήμου ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ, Π.Ε. Αιτ/νιας, της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας»

Θυμίζουμε ότι στα Ακαρνανικά διαβιεί ο πιο σημαντικός πληθυσμός Γυπών στην ηπειρωτική Ελλάδα – κάτι που επιβεβαιώνεται και με την δορυφορική παρακολούθηση των πουλιών. Αυτονόητο είναι ότι και η Οικολογική Δυτική Ελλάδα ζητά με επερώτησή της από τον Αντιπεριφερειάρχη περιβάλλοντος κ Δημητρογιάννη να ορίσει την διαδικασία ανάκλησης των αποφάσεων.

Εννοείται ότι στηρίζουμε τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όχι όμως τις μεθοδεύσεις που δυσφημούν τον θεσμό των Ενεργειακών Κοινοτήτων και απειλούν σπάνια είδη και προστατευόμενες περιοχές, παρακάμπτοντας τη Νομοθεσία και εξαπατώντας την Πολιτεία.

Η θέση μιας ανεμογεννήτριας στα Ακαρνανικά (στον ένα από τους 6 ΑΣΠΗΕ για τους οποίους ζητείται ανάκληση), η ζώνη ακτίνας δύο χιλιομέτρων γύρω από αυτήν και οι διαδρομές οκτώ Όρνιων Gyps fulvus που παρακολουθούνται με δορυφορικούς πομπούς. Τα στοιχεία προέρχονται από διεθνή προγράμματα παρακολούθησης πουλιών στα οποία έχουν τοποθετηθεί δορυφορικοί πομποί και στα οποία συμμετέχει ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών. Από το έγγραφο τεκμηρίωσης της θέσης του Φορέα για τον ΑΣΠΗΕ στη θέση ΑΜΑΛΙΑΡΗ. Για τα υπόλοιπα 5 δεν υπήρξε καμία ενημέρωση.

Η θέση μιας ανεμογεννήτριας στα Ακαρνανικά (στον ένα από τους 6 ΑΣΠΗΕ για τους οποίους ζητείται ανάκληση), η ζώνη ακτίνας δύο χιλιομέτρων γύρω από αυτήν και οι διαδρομές οκτώ Όρνιων Gyps fulvus που παρακολουθούνται με δορυφορικούς πομπούς. Σε μικρότερή κλίμακα από την προηγούμενη εικόνα, στην οποία φαίνονται οι περιοχές όπου συχνάζουν τα Όρνια στην Κεντρική και Δυτική Ελλάδα και αποτυπώνεται η κομβική θέση των Ακαρνανικών. Από το έγγραφο τεκμηρίωσης της θέσης του Φορέα για τον ΑΣΠΗΕ στη θέση ΑΜΑΛΙΑΡΗ

Οι θέσεις των 6 ΑΣΠΗΕ της μιας ανεμογεννήτριας στα Ακαρνανικά (κόκκινοι κύκλοι) σε σχέση με τις υπόλοιπες ανεμογεννήτριες που βρίσκονται προς αδειοδότηση (πράσινα τρίγωνα). Φαίνεται ότι εμφανώς πρόκειται για κατάτμηση ενός μεγαλύτερου έργου. Επίσης φαίνονται τα στίγματα από τις κινήσεις ενός και μόνο Όρνιου Gyps fulvus. Στα Ακαρνανικά κυκλοφορούν πάνω από 60 τέτοια πουλιά

      Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου