Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018

Μήνυμα της ΟΙκολογικής Δυτικής Ελλάδας για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος


Οικολογική Δυτική Ελλάδα
Πάτρα, 4 Ιουνίου 2018Μόνη οδός η βιωσιμότητα!
Μήνυμα της «Οικολογικής Δυτικής Ελλάδας» για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, τα μέλη της Οικολογικής Δυτικής Ελλάδας, εκφράζουν την ανησυχία ότι δεν έχει επέλθει πρόοδος στην αντιμετώπιση των πιο βασικών από τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος, η μείωση των καλλιεργήσιμων και δασικών εκτάσεων, η διάβρωση των ακτών, η εξαφάνιση ζωικών και φυτικών ειδών. Επιμένουμε ότι μοναδική λύση είναι η υιθέτηση ενός εναλλακτικού, βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης, το οποίο βασίζεται στην ορθολογική διαχείριση των πόρων με στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση χωρίς να υπονομεύεται η δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις ανάγκες τους στο διηνεκές.
Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε τους πολίτες να αναλάβουν δράση, ενάντια σε πολιτικές που υποθηκεύουν το μέλλον μας όπως οι εξορύξεις και η προσήλωση στα ορυκτά καύσιμα. Μένουμε πιστοί στους στόχους που συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και των φυσικών μας πόρων, ώστε  από κοινού, να πετύχουμε την κοινωνική ευημερία με βασικό πυλώνα την οικονομία της φύσης.

Βασίλης Κουμπούρας, περιφερειακός Σύμβουλος
Επικεφαλής της Οικολογικής Δυτ. Ελλάδας
6909315179

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου