Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017

Ανάγκη να ελεγχθεί η παράνομη αλιεία

Ανάγκη περισσότερων ελέγχων για την παράνομη αλιεία

Όλο και πληθαίνουν οι ανησυχητικές πληροφορίες για μείωση, μέχρι και σε καταστροφικά επίπεδα, των αλιευμάτων, ιδιαίτερα από παράκτιους ψαράδες που με απελπισία βλέπουν τις προοπτικές της ήπιας και βιώσιμης αλιέιας να περιορίζονται από συρόμενα εργαλεία όπως οι μηχανότρατες, οι βιντζότρατες και τα γρι γρί ημέρας, που σε μικρά βάθη, λειτουργούν στην πράξη ως συρόμενα.
Πρόσφατα, στις αρχές Οκτωβρίου η παράταξη Οικολογική Δυτική Ελλάδα απευθύνθηκε στα Λιμεναρχεία Πατρών και Κυλλήνης ζητώντας ελέγχους ιδίως στο θαλάσσιο τμήμα του Εθνικού Πάρκου Κοτυχίου Στροφιλιάς. Πληροφορούμαστε ότι έγιναν κάποιες ενέργειες ελέγχου μετά την αναφορά μας αλλά δεν έχουμε ακόμη γραπτές απαντήσεις.

Η αναφορά μας έχει ως εξής:
Πληροφορίες μας από πρόσωπα που κατοικούν στην Δυτική Αχαΐα και γνωρίζουν καλά τα περί την αλιεία, αναφέρουν ότι στις ακτές του Εθνικού Πάρκου Κοτυχίου Στροφιλιάς και σε απόσταση μικρότερη των 900 μέτρων από την ακτογραμμή, ήτοι εντός του θαλάσσιου τμήματος της Α΄ ζώνης προστασίας της Φύσης του Εθνικού Πάρκου, στο οποίο απαγορεύεται η αλιεία (σύμφωνα με την ΚΥΑ αρ. 12365, ΦΕΚ  Δ’ 159/29-4-2009)  και τούτο γίνεται με εργαλεία, γρι – γρι ημέρας, τα οποία λόγω του εκεί βάθους λειτουργούν ως συρόμενα ζημιώνοντας σοβαρά τόσο τον γόνο όσο και τις συστάδες ή λιβάδια του προστατευόμενου θαλάσσιου φυτού της Ποσειδωνίας.
Ειδικότερα, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ψάρεμα με γρι – γρί ημέρας ανοικτά από του Μπρινιά και το Κουνουπέλι, καθώς και την ακτή της Λιμνοθάλασσας Κοτυχίου, σε βάθη 4-5 οργιές ή και μικρότερα, πράγμα που, όπως καλύτερα από μας αντιλαμβάνεστε, κάνει τα εργαλεία αυτά συρόμενα. Επίσης, παρομοίως φέρονται να ενεργούν αλιεία βορειότερα, ανοικτά της περιοχής Καραβοστασίου και της Καλόγριας, σε όμοια βάθη.
Ζητούμε να επέμβετε και να ελέγξετε, με τους τρόπους που θα κρίνετε πλέον αποτελεσματικούς, περιοχές, βάθη, μήκος και «άνοιγμα ματιού» δικτύων στις ακτές που αναφέραμε παραπάνω και εφόσον οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν και διαπιστωθεί παράνομη αλίευση, πράξετε τα δέοντα.
Επιπλέον παρακαλούμε όπως περιλάβετε στις ελεγκτικές ενέργειες και την περιοχή ανοικτά της Μακύνειας στην νότια Αιτωλοακαρνανία (περιοχή ποσειδωνίας), για την οποία έχουμε επίσης αναφορές για παρόμοιο καταστροφικό ψάρεμα (γρι – γρί ημέρας σε βάθη περί τις 5 οργιές, συρόμενα).
Επισυνάπτονται για διευκόλυνση χάρτης  προστατευόμενων περιοχών ποσειδωνίας, από την ιστοσελίδα του Υπ. Περιβάλλοντος και χάρτης του Εθ. Πάρκου με την θαλάσσια περιοχή του.
Παρακαλούμε όπως είτε σε περίπτωση επιβεβαίωσης των πληροφοριών μας είτε στην αντίθετη, μας ενημερώσετε για τις ενέργειές σας.

*http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=CApWSHgucIo%3D&tabid=433&language=el-GR   σύνδεσμος ΚΥΑ Εθ. Πάρκου.


Γιώργος Κανέλλης, Περιφερειακός σύμβουλος Δ. Ελλάδας, επικεφαλής της Οικολογικής Δυτικής Ελλάδας

Εικόνα: χάρτης του Εθν. Πάρκου Κοτυχίου Στροφιλιάς με την θαλάσσια περιοχή του.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου