Σάββατο 8 Απριλίου 2017

Να σταθεροποιηθεί η λουρονησίδα του Κοτυχίου

Να σταθεροποιηθεί η λουρονησίδα του Κοτυχίου

Μετά την σημαντική εξέλιξη της οριοθέτησης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δ. Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων νήσων του αιγιαλού του Εθνικού Πάρκου Στροφιλιάς Κοτυχίου, ιδιαίτερα στο επίμαχο τμήμα βόρεια της Λιμνοθάλασσας Κοτυχίου, αίρεται ένα σοβαρό εμπόδιο για την υλοποίηση ενός οριστικού έργου για την σταθεροποίησή της έναντι της διάβρωσης. Η Οικολογική Δυτική Ελλάδα έστειλε σχετική επιστολή στην Περιφερειακή Αρχή Δ. Ελλάδας ζητώντας να τεθεί σε προτεραιότητα η ένταξη σε χρηματοδοτικό εργαλείο και η εκτέλεση, ενός έργου σταθεροποίησης της ευαίσθητης αυτής λωρίδας, που να σέβεται και να αξιοποιεί τις φυσικές δυνάμεις που διαμόρφωσαν τις ισορροπίες θάλασσας, λιμνοθάλασσας και στεριάς στην περιοχή, περιλαμβανομένων των ρεμάτων όπως ο Βέργας που επίσης παίζουν σημαντικό ρόλο.

Παρακάτω η επιστολή της Οικολογικής Δυτ. Ελλάδας και το ΔΤ του ΦΔ του Εθνικού Πάρκου Στροφιλιάς Κοτυχίου.:

Οικολογική Δυτική Ελλάδα
Περιφερειακός σύμβουλος
Δυτ. Ελλάδας Γιώργος Κανέλλης

Πάτρα 8 Απριλίου 2017

ΠΡΟΣ
  1. Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Π.Δ.Ε. κ. Νίκο Μπαλαμπάνη
  2. Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών/Γρ. Γεν. Δ/ντή
  3. Διεύθυνση Περιβάλλοντος Δυτ. Ελλάδας
KOIN: Φορέας Διαχείρισης Εθν. Πάρκου Κοτυχίου Στροφιλιάς
ΘΕΜΑ: Ανάγκη να τεθεί σε προτεραιότητα η σταθεροποίηση της Λουρονησίδας Κοτυχίου

Η οριοθέτηση της λουρονησίδας, που διαχωρίζει τη Λιμνοθάλασσα Κοτυχίου από τη θάλασσα, η οποία αναγγέλλεται με το συνημμένο ΔΤ του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Κοτυχίου Στροφιλιάς,  είναι μια σημαντική εξέλιξη που ανοίγει το δρόμο για μιας οριστική αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας του εύθραυστου αυτού οικοσυστήματος.

Παρακαλώ όπως η Περιφέρεια θέσει σε προτεραιότητα την ένταξη του έργου αυτού σε κατάλληλο πρόγραμμα, προς χρηματοδότηση και εκτέλεση, ώστε να αποφευχθούν οριστικά αυθαίρετες ενέργειες που πλήττουν την άγρια ζωή και την ίδια την επικοινωνία θάλασσας και λιμνοθάλασσας.
Υπογραμμίζω την ανάγκη ο σχεδιασμός να στηριχθεί στο σεβασμό των διαμορφωμένων από τις φυσικές δυνάμει ισορροπιών συμπεριλαμβανομένης της συμβολής του ρεύματος «Βέργα» της περιοχής.
Γιώργος Κανέλλης

Επικεφαλής της Οικολογικής Δυτικής Ελλάδας

  Το ΔΤ του Φορέα Διαχείρισης του Εθν. Πάρκου Κοτυχίου Στροφιλιάς για την οριοθέτηση και την σημασία της στο λινκ:
http://ellinikifysi.gr/2017/04/strofylia-57/#.WOkHHkXyjow 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου