Τρίτη 11 Μαρτίου 2014

Στο νέο ΕΣΠΑ ο επαναπλημμυρισμός της Λίμνης Μουριάς

Οικολογική Δυτική Ελλάδα
Πάτρα 11-3-2014

Η  Μουριά Λίμνη και πάλι: Όνειρο και μεγάλη ελπίδα για τον Πύργο!
Η Οικολογική Δυτική Ελλάδα υποστηρίζει την πρόταση επαναπλημμυρισμού της λίμνης
Η Οικολογική Δυτική Ελλάδα θεωρεί ιδιαίτερα θετικό γεγονός την ειδική συνεδρίαση του Δήμου Πύργου με θέμα το προτεινόμενο έργο επαναπλημμυρισμού της λίμνης Μουριάς και ανάπλασης του παραλιακού μετώπου της και καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο σε μια πανηγυρική και ομόφωνη  υποστήριξή της.
Υποστηρίζουμε δημόσια την ένταξη του ιδιαίτερα σημαντικού αυτού οικολογικού και πολύπλευρα θετικού από τη σκοπιά της βιώσιμης ανάπτυξης αυτού έργου στο Σ.Ε.Σ. (νέο ΕΣΠΑ), όπως συστηματικά έχουμε κάνει  τα τελευταία χρόνια.
Σημειώνουμε ότι έχουμε διατυπώσει και στηρίξει την πρόταση για επαναπλημμυρισμό της πρώην Λίμνης Μουριάς αλλά και της Αγουλινίτσας τόσο στις ημερίδες που  έγιναν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τις λεκάνες απορροής της περιφέρειάς μας, όσο και στις έγγραφες προτάσεις μας για την Β΄ φάση του χωροταξικού της  Δυτικής Ελλάδας. Σημειώνουμε ακόμη ότι ήδη το Σεπτέμβριο του 2011 διοργανώσαμε στο Επιτάλιο Ηλείας ημερίδα στην οποία ειδικοί επιστήμονες  θεμελίωσαν τη σκοπιμότητα και ανέπτυξαν τα οφέλη για το οικοσύστημα, την αλιεία, το μικροκλίμα, τον τουρισμό από ένα μερικό επαναπλημμυρισμό των δύο αυτών αποξηραμένων λιμνών της Ηλείας, Αγουλινίτσας και Μουριάς.
Η εποχή που οι υγροτοπικές περιοχές και ιδιαίτερα οι βάλτοι και οι λίμνες θεωρούνταν αντικείμενο προς αποξήρανση το ταχύτερο, έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί.  Σήμερα, μπορούμε και πρέπει να εργασθούμε για την αποκατάσταση σημαντικών υγροτοπικών οικοσυστημάτων που η αποξήρανσή τους αποδείχθηκε επιλογή με περισσότερες επιπτώσεις (διατάραξη μικροκλίματος, μείωση υπόγειων νερών, αλατοποίηση εδαφών, διαβρώσεις) από ότι οφέλη. Και βεβαίως, μετά την Μουριά, πρέπει και θα εργασθούμε για να ακολουθήσει η Αγουλινίτσα.
 Ο μελετημένος επαναπλημυρισμός της Μουριάς μαζί με την ορθή χωροθέτηση των χρήσεων γης στην όλη περιοχή της και την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν τη ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ για μια ουσιαστική ώθηση προς τα μπρος τόσο από πλευράς αναβάθμισης της φύσης, όσο και σε ότι αφορά το μικροκλίμα, τα υπόγεια νερά, τον τουρισμό τις ευκαιρίες αναψυχής.
Θα είμαστε στο πλευρό του Δήμου Πύργου για γίνει πράξη το όνειρο αυτό.
Κώστας Παπακωνσταντίνου, Γραμματέας Περιφερειακού Συμβουλίου Δ. Ελλάδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου