Τρίτη 23 Αυγούστου 2011

Ιχθυοκαλλιέργειες

Πρόχειρες διαδικασίες για κρίσιμα ζητήματα.
Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τις Υδατοκαλλιέργειες κυριάρχησε στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Οικολογικής Δυτικής Ελλάδας Κώστας Παπακωνσταντίνου, που συμμετέχει στην Επιτροπή, έκανε την ακόλουθη ολοκληρωμένη τοποθέτηση:

«Οι ιχθυοκαλλιέργειες αποτελούν αποδοτική επιχειρηματική δραστηριότητα που έχει περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις που πρέπει να εξετάζουμε προσεκτικά, αλλιώς ακυρώνουμε τα οφέλη τους. Όμως η συγκεκριμένη ΣΜΠΕ είναι γεμάτη ανακρίβειες και λάθη. Επιμένει, για παράδειγμα, ότι δεν έχει ερμηνευτεί το φαινόμενο των μαζικών θανάτων ψαριών σε ιχθυοκαλλιέργειες στον Αμβρακικό ενώ αποδεδειγμένα οφείλονται σε ανοξικές συνθήκες λόγω της επιβάρυνσης του Κόλπου (και από τις ιχθυοκαλλιέργειες). Αυτό οφείλεται σε ανεπάρκεια των συντακτών ή σε σκοπιμότητα για να μη θιχτούν υφιστάμενες μονάδες;

Συμφωνούμε με την ανάγκη Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού και για τη Στρατηγική περιβαλλοντική μελέτη. Ωστόσο, ούτε το Πλαίσιο προωθεί Χωροταξία - απλά «τακτοποιεί» ότι υφίσταται - ούτε η Μ.Π.Ε. εξετάζει επιπτώσεις. Πρέπει να δούμε με προσοχή την περίπτωση του Αμβρακικού και να απαιτήσουμε μηχανισμούς ελέγχου με συμμετοχή των τοπικών αρχών και της Περιφέρειας».

Η Επιτροπή ανέβαλε την τελική γνωμοδότηση και ανέθεσε στον Πρόεδρο, Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Υφαντή, στον Αντιπρόεδρό της Δρ. Πέτρο Αχιλλεόπουλο και στον Κώστα Παπακωνσταντίνου να επεξεργαστούν μια τελική ολοκληρωμένη εισήγηση.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου