Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2010

H ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔYΑΣΜΟΥ ΜΑΣ

Οικολογική Δυτική Ελλάδα
Συνδυασμός για Πράσινη Αφετηρία στην Περιφέρεια
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
Επιδιώκουμε μια Βιώσιμη Δυτική Ελλάδα ελέγχοντας και καθοδηγώντας το Περιφερειακό Συμβούλιο
Η σημερινή κατάσταση της χώρας μας δείχνει ότι χωρίς σεβασμό στο  περιβάλλον και στις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής η οικονομία και η κοινωνία οδηγούνται σε χρεοκοπία. Η Πράσινη Οικολογική στροφή σε κάθε Περιφέρεια είναι η μόνη ρεαλιστική λύση στο αδιέξοδο.
Φυσικά, η μεταρρύθμιση του ¨Καλλικράτη¨, απέχει πολύ από την ιδανική εικόνα για της Ευρώπης των Περιφερειών που όλοι ονειρευόμαστε. Έστω όμως κι έτσι, η Περιφέρεια παραμένει ο ιδανικός χώρος για να εφαρμοστούν πολιτικές σε τομείς που αφορούν στην καθημερινή μας ζωής, όπως η φύση το φυσικό περιβάλλον, η παιδεία, η υγεία, η γεωργία, οι μεταφορές, η διαχείριση των νερών, η διαχείριση απορριμμάτων και υλικών κ.ο.κ.
Γι αυτό το λόγο, εμείς, που πιστεύουμε στην οικολογική, πράσινη προοπτική για την Περιφέρεια, σχηματίσαμε το συνδυασμό ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ για συμμετοχή στις Περιφερειακές Εκλογές της 7ης Νοεμβρίου. Έχουμε ένα ισχυρό και συνεκτικό όραμα με το οποίο μπορούμε να ελέγχουμε αλλά και να καθοδηγούμε το Περιφερειακό Συμβούλιο ώστε να εφαρμόζει ορθή περιβαλλοντική πολιτική και να ενσωματώνει τις αρχές της αειφορίας σε όλους τους τομείς. Παράλληλα, εξασφαλίζουμε την ενεργό συμμετοχή των πολιτών σε όλα όσα τους αφορούν.
Κύριο θεμέλιο της πρότασής μας είναι η παρουσία μας στα κοινωνικά και περιβαλλοντικά μέτωπα, η εφαρμογή στην ίδια μας τη ζωή των αρχών της αξιοπρέπειας, της διαφάνειας, της εντιμότητας και στην απόρριψη της διόγκωσης της κατανάλωσης.
Απόφασή μας είναι να αγωνιστούμε για να μετατρέψουμε το νέο θεσμό του Περιφερειακού Συμβουλίου σε μια μεγάλη ευκαιρία για την άρση των ανισοτήτων κέντρου – επαρχίας, την στροφή σε μια οικονομία που σέβεται τις αντοχές της φύσης και την ανάδειξη των δυνατοτήτων της ελληνικής υπαίθρου.
Οι αρχές μας
Εμπνεόμενοι από τις αρχές της ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, της  ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ,  της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, της ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ και του ΚΡΑΤΟΥΣ  ΔΙΚΑΙΟΥ, μακριά από κατεστημένους κομματικούς μηχανισμούς ή οικονομικά συμφέροντα καταθέτουμε την δική μας πρόταση για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το δικό μας όραμα, τα δικά μας μεγάλα ναι και τα μεγάλα όχι.
Λέμε ΝΑΙ στην προστασία της ποιότητας ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας ως προτεραιότητες για την Περιφερειακή Πολιτική
Λέμε ΝΑΙ  στις νέες μορφές οικονομικής δραστηριότητας, που υπηρετεί τον άνθρωπο, στηριγμένης στην τοπικότητα και στην πραγματική οικονομία
Λέμε ΝΑΙ στην βιώσιμη γεωργία και κτηνοτροφία που δεν κατασπαταλούν φυσικούς πόρους και χημικά και στην προώθηση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας
Λέμε ΝΑΙ στην βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων με βάση τη μείωση του όγκου, το διαχωρισμό  και την ανακύκλωση, φυσικά και με την ευθύνη του κάθε πολίτη
Λέμε ΝΑΙ στην ουσιαστική δράση κατά της κλιματικής αλλαγής, πρωτίστως στην εξοικονόμηση και την τοπική παραγωγή ενέργειας αλλά και σε κάθε τομέα της παραγωγής και της κατανάλωσης
Λέμε ΝΑΙ στην βιώσιμη χωροταξία και πολεοδομία και στον καθορισμό σαφών χρήσεων γης
Λέμε ΝΑΙ στη ανάπτυξη διαδικασιών δημοκρατικού και συμμετοχικού χαρακτήρα που προωθούν τη διαφάνεια την ειλικρινή διαβούλευση και τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων
Λέμε ΝΑΙ σε ένα έντιμο και λειτουργικό κράτος, με θεσμούς και ίση μεταχείριση των πολιτών

Λέμε ΟΧΙ στην άπληστη ανάλωση των φυσικών πόρων σε βάρος του περιβάλλοντος και των επομένων γενεών
Λέμε ΟΧΙ στο μοντέλο ανάπτυξης που μας οδήγησε στα σημερινά οικονομικά και οικολογικά αδιέξοδα
Λέμε ΟΧΙ στις πρακτικές του ρουσφετιού και της κάλυψης στενών τοπικιστικών συμφερόντων
Λέμε ΟΧΙ στην μονομερή προώθηση πόρων στις πόλεις με παράλληλη εγκατάλειψη της υπαίθρου
Λέμε ΟΧΙ στην ανεξέλεγκτη οικιστική επέκταση
Λέμε ΟΧΙ στην απώλεια ή την υποβάθμιση των αστικών κοινοχρήστων χώρων
Λέμε ΟΧΙ στην ανεξέλεγκτη χημική γεωργία και τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς
Λέμε ΟΧΙ στα στεγανά στη διαχείριση των περιφερειών και των δήμων, στις αδιαφανείς μεθόδους και πρακτικές.
Αυτές τις θέσεις επιδιώκουμε όχι απλά να τις προωθήσουμε μέσα και έξω από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας αλλά και να τις καταστήσουμε επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, μέρος της καθημερινής πολιτικής ατζέντας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου