Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016

Η προστασία του Κυπαρισσιακού Κόλπου ευκαιρία και για την ποιοτική ανάπτυξή του

Οικολογική Δυτική Ελλάδα
Πάτρα 28 – 3 – 2016

 Δελτίο τύπου

Η προστασία του Κυπαρισσιακού Κόλπου ευκαιρία και για την ποιοτική ανάπτυξή του

Η θέσπιση και εφαρμογή ενός προεδρικού διατάγματος για την προστασία και διαχείριση της
ακτογραμμής του Κυπαρισσιακού Κόλπου δεν είναι εμπόδιο, αλλά το υπόβαθρο για τη διατηρήσιμη και ποιοτική ανάπτυξη των περιοχών Ηλείας και Μεσσηνίας που βρέχονται από τα νερά του.
Αυτή ήταν η βασική θέση που υποστήριξε η Οικολογική Δυτική Ελλάδα κατά τη συζήτηση του θέματος της διαβούλευσης του προτεινόμενου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας νέου προεδρικού διατάγματος (ΠΔ) για τις παραλιακές περιοχές του Κυπαρισσιακού Κόλπου.
Με αφετηριακή θέση ότι ο χαρακτηρισμός των περιοχών Νατούρα που, εδώ και δυό δεκαετίες έχουν προσδιορισθεί στην γεωγραφική αυτή ζώνη (παραλιακή Ηλεία και Μεσσηνία), είναι αποτέλεσμα μίας επιστημονικής διεργασίας η οποία επιβεβαιώθηκε τόσο από τις αρμόδιες εθνικές αρχές όσο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκτιμούμε ότι τοποθετήσεις της περιφερειακής αρχής για λάθος χαρακτηρισμό περιοχών Νατούρα σήμερα είναι άστοχες. Το ότι οι οικότοποι αυτοί έχουν δεχτεί πλήγματα (πυρκαγιές, υλοτομίες, καταπατήσεις) δεν σημαίνει ότι αυτοί δεν υπήρχαν ή δεν συνεχίζουν να υπάρχουν.
Η προστασία της επιμήκους λωρίδας των αμμοθινών, πλάτους  δεκάδων μέτρων, της μετά από αυτές επίσης επιμήκους λωρίδας από φυσικούς σχηματισμούς και της εν συνεχεία Ζώνης Αγροτικού Τοπίου, δεν διευκολύνει μόνο την εκπλήρωση της υποχρέωσής μας, έναντι της ευρωπαϊκής και εσωτερικής νομοθεσίας να προστατεύσουμε την ευαίσθητη ωοτοκία του «εμβληματικού» είδους της θαλάσσιας χελώνας. Αποτρέπει και την επέκταση προς νότον του καταστρεπτικού και βαθιά αντιαναπτυξιακού φαινομένου των ασχεδίαστων αυθαίρετων οικισμών, που έχει υποβαθμίσει την ακτογραμμή της Ηλείας από το Κατάκολο μέχρι και λίγο πριν την εκβολή του Αλφειού. Επίσης η ένταξη στην προστασία από επιβαρυντικά αλιευτικά εργαλεία και της μετά την ακτογραμμή θαλάσσιας λωρίδας είναι χρήσιμη και στο οικοσύστημα, και στην αλιεία για τον ίδιο λόγο: οι παράκτιες θαλάσσιες περιοχές είναι ο τόπος αναπαραγωγής του γόνου.
Από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι προσδοκίες των ιδιοκτητών αγροτικής γης μετά τις προστατευόμενες φυσικές περιοχές (αμμοθίνες κυρίως) και τους εν συνεχεία αυτών προστατευόμενους φυσικούς σχηματισμούς, για άσκηση των δικαιωμάτων τους στην εκτός σχεδίου δόμηση. Πράγματι, το ΠΔ με βάση την ορθή λογική ότι και οι ζώνες αγροτικού τοπίου αποτελούν συνέχεια των προστατευομένων φυσικών σχηματισμών, αποθαρρύνει την δόμηση σε αυτούς, ανεβάζοντας την αρτιότητα από τα 4 στρέμματα στα 20 και για ξενοδοχεία (ως 120 κλινών) και για κατοικίες ως 200 τ.μ.
Η Οικολογική Δυτική Ελλάδα, αναγνωρίζοντας ότι από το μέτρο αυτό, το πλέον επίμαχο, προκύπτει το παράπονο όσων έχουν κάτω των 20 στρεμμάτων αγροτική έκταση, ότι αποστερούνται πλήρως από το δικαίωμα να κτίσουν μια νόμιμη δεύτερη κατοικία ή τουριστικό κατάλυμα, κατέθεσε, τόσο στον Περιφερειάρχη κ. Κατσιφάρα όσο και στον Aν. Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Τσιρώνη, γραπτή πρόταση για μεταφορά των δικαιωμάτων αυτών σε οργανωμένους οικισμούς β΄κατοικίας, σε κατάλληλα επιλεγμένες περιοχές, ή και στα χωριά της περιοχής, ώστε και οι Ζώνες Αγροτικού Τοπίου να μείνουν άθικτες και τα δικαιώματα όλων και όχι μόνο των λίγων εχόντων πάνω από 20 στρέμματα να ικανοποιηθούν. Θέλει προετοιμασία και προσοχή αλλά αν προβλεφθεί θα αποδώσει.
Μπορούν ακόμη να διερευνηθούν λύσεις μεγαλύτερης αξιοποίησης του δυναμικού ιαματικού τουρισμού του Καϊάφα, λελογισμένη μικρή αύξηση (με ορθή επιλογή των σημείων που θα γίνουν) των νόμιμων προσβάσεων (μετά την προβλεπόμενη κατάργηση των παράνομων) προσβάσεων στη θάλασσα, κλιμάκωση στους περιορισμούς στη χρήση της παραλίας για αναψυχή και μετά τη δύση του ηλίου σε περιοχές με πολύ μικρή συχνότητα φωλιών χελώνας, αδειοδότηση αναψυκτηρίων μετά τις αμμοθίνες με συμβουλές ειδικών για τον φωτισμό και τον προσανατολισμό τους προς την θάλασσα.
Έτσι, μπορούμε να κερδίσουμε το διπλό στοίχημα και της διαφύλαξης της προστατευόμενης παραλιακής ζώνης και της αύξησης των ευκαιριών για ποιοτική αναψυχή και τουριστική ανάπτυξη στην εξαιρετική περιοχή του Κυπαρισσιακού Κόλπου.

Γιώργος Κανέλλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου