Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013

Κυριακές για τον άνθρωπο, όχι την κατανάλωση

Οικολογική Δυτική Ελλάδα
Πάτρα 30 Οκτωβρίου 2013

Κυριακές για τον άνθρωπο, όχι για την κατανάλωση

Η Κυριακή είναι η μόνη μέρα όπου τα συλλογικά αγαθά και οι κοινωνικές αξίες έχουν ακόμα θέση στη ζωή μας -  δεν πρέπει να γίνει κι αυτή μέρα κατανάλωσης


Η Κυριακή είναι η μόνη μέρα κατά την οποία τα συλλογικά αγαθά και οι διαχρονικές κοινωνικές αξίες (ξεκούραση, αναψυχή, οικογενειακοί δεσμοί, κοινωνική ζωή, προσωπικά ενδιαφέροντα, απόλαυση κοινόχρηστων χώρων και φυσικού περιβάλλοντος…) υπερτερούν ακόμα απέναντι στην ισοπέδωση της κατανάλωσης. Η ζωή μας χρειάζεται επέκταση αυτών των και στον υπόλοιπο χρόνο μας και όχι τη θυσία τους προκειμένου να  εξασφαλίσουμε μερικές επιπλέον ώρες κατανάλωσης.

Γι αυτό το λόγο διαφωνούμε με το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές σύμφωνα το άρθρο 16 του νόμου 4177/2013 («Κανόνες Ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»). Το ίδιο ισχύει και για τις επτά Κυριακές που ήδη επιτρέπει το άρθρο 15 του ίδιου νόμου – εκτός από το παραδοσιακό άνοιγμα την Κυριακή πριν τα Χριστούγεννα, το οποίο γινόταν για κοινωνικούς και όχι εμπορικούς λόγους.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχει θεσμικό πλαίσιο για το άνοιγμα εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές σε τουριστικές περιοχές (άρθρα 23 του ν. 2224/1994 και 12 του ν. 3377/2005), ενώ η εργατική νομοθεσία ορίζει αποζημιώσεις και ρεπό για τους υπαλλήλους που απασχολούνται τις Κυριακές. Ωστόσο, αυτά εφαρμόζονταν ανεπαρκώς ή, συνηθέστερα, αγνοούνταν εντελώς, με αποτέλεσμα τη γενική ανομία σε αυτό τον τομέα. Καθήκον της κυβέρνησης ήταν να διορθώσει αυτές τις θεσμικές αδυναμίες (για παράδειγμα, να απλοποιήσει τις υφιστάμενες διαδικασίες λειτουργίας καταστημάτων την Κυριακή σε περιοχές που δέχονται επισκέπτες μόνο τα Σαββατοκύριακα) και όχι να εισάγει νέες ρυθμίσεις που, στην ουσία, παραβιάζουν θεμελιώδη πανανθρώπινα κεκτημένα.    

Κώστας Παπακωνσταντίνου
Περιφερειακός Σύμβουλος, Γραμματέας Περιφερειακού Συμβουλίου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου