Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013

H θέση της Οικολογικής Δυτικής Ελλάδας για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Σχέδιο για τους ΡομάΟικολογική Δυτική Ελλάδα
Πάτρα 12 Ιουλίου 2013

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Σχέδιο για τους Ρομά: θα μείνει «σχέδιο»;


Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Σχέδιο για τους Ρομά αποτελεί υποχρέωσή μας για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Καλώς, κατά τη γνώμη μας. Παρά τις πολλές επί μέρους απορίες, ψηφίσαμε το σχέδιο «επί της αρχής», με κάποιες σοβαρές επισημάνσεις, προκειμένου να στηρίξουμε με τη στάση μας κάθε καλόπιστη προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση και για να διαχωρίσουμε τη θέση μας από όσους στηρίζουν τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Κατά την εφαρμογή του, ένα τέτοιο σχέδιο διατρέχει τριών ειδών κινδύνους:
-      Να περιθωριοποιήσει ακόμη περισσότερο την κοινωνική ομάδα στην οποία απευθύνεται, έστω και σε «γκέτο πολυτελείας».
-      Να νομιμοποιήσει με άδικο και πρόχειρο τρόπο παράνομες μέχρι τώρα καταστάσεις, κυρίως όσον αφορά σε οικισμούς εκτός σχεδίου ή μέσα σε προστατευόμενες περιοχές (π.χ. Μεσολόγγι) εγείροντας κοινωνικές αντιδράσεις εναντίον των Ρομά.
-      Να δώσει αφορμή για κατασπατάληση πόρων από εκμεταλλευτές, διάφορους «επαγγελματίες» αλλά τους επωφελούμενους

Για αυτό επιβάλλεται, περισσότερο από ότι σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, να εξασφαλιστεί απόλυτη διαφάνεια σε κάθε δράση και να γίνεται στενή παρακολούθηση της τήρησης των δεσμεύσεων από όλους.

Μια βασική μας διαφωνία αφορά στις δράσεις για την εκπαίδευση, όπου πρέπει να αποφύγουμε τον εκπαιδευτικό διαχωρισμό με τη δημιουργία σχολείων-γκέτο, έστω και «πολυτελείας». Διαφωνούμε με την ίδρυση Πρότυπου/Πειραματικού δημοτικού σχολείου πιλοτικά στην Πάτρα αλλά και με κάθε άλλη προοπτική δημιουργίας σχολείων που συγκεντρώνονται αποκλειστικά παιδιά από μία κοινωνική ομάδα.

Τέλος πρέπει να γίνει αυστηρή ιεράρχηση προτεραιοτήτων διότι είναι βέβαιο ότι οι περισσότερες από τις δράσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δεν θα γίνουν – άρα, ας γίνουν οι πιο αναγκαίες. Για παράδειγμα, πρώτα θα πρέπει να εξασφαλιστεί τρεχούμενο νερό, αποχέτευση και πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινής ωφελείας, και μετά, αν υπάρχει η δυνατότητα, να αρχίσουν οι εργολάβοι τους δρόμους και τις ασφαλτοστρώσεις στο όνομα της κοινωνικής ένταξης …


Κώστας Παπακωνσταντίνου
Περιφερειακός Σύμβουλος, Γραμματέας Περιφερειακού Συμβουλίου

Περισσότερες πληροφορίες για το Σχέδιο: ….

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου